Reklama

Straż Pożarna

Szkoła Główna Służby Pożarniczej "znika z mapy"

Fot. SGSP
Fot. SGSP
Autor. Facebook/Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej już niebawem zmieni nazwę. Tym samym zrealizowane zostaną plany snute jeszcze w ubiegłym roku przez nadbryg. Mariusza Feltynowskiego, komendanta-rektora SGSP, który w rozmowie z InfoSecurity24.pl mówił, że chciałby, aby w nazwie uczelni znalazł się człon „akademia”.

Reklama

"SGSP zmieni (...) za chwilę swoją nazwę i stanie się Akademią Pożarnictwa" – powiedział w rozmowie z InfoSecurity24.pl nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Jak dodał, "wszystkie stosowne dokumenty trafiły już do odpowiednich miejsc i w zasadzie jest już też akceptacja właściwych ministrów". Oznacza to, że jedyna strażacka uczelnia kształcąca oficerów pożarnictwa już niebawem zmieni szyld. Nie jest to jednak zaskoczenie, bowiem o zmianie mówiło się już od jakiegoś czasu. Plotki potwierdził w ubiegłorocznej rozmowie z redakcją nadbryg. Mariusz Feltynowski. Mówił on wtedy, że gdyby to on miał decydować, zaproponowałby "Akademię Pożarniczą" lub "Akademię Pożarnictwa". "Sądzę, że co do tego, że te dwa człony powinny znaleźć się w nazwie, większość decydentów się zgodzi" – mówił Feltynowski. Jak się okazało, miał rację. I choć formalnie nazwę uczelni zmienia minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, nie jest tajemnicą, że – w przypadku takich szkół jak SGSP – de facto decydujące zdanie ma szef MSWiA.

Reklama

Czytaj też

Reklama

To nie pierwszy raz, gdy zmieniany będzie szyld strażackiej uczelni. Jeszcze przed II wojną światową nosiła ona nazwę "Centralny Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego". Następnie, w czasach okupacji, powstała Centralna Szkoła Pożarnicza, która pod tą nazwą przetrwała aż do 1948 roku. Wtedy też, zdecydowano o powrocie - na krótko - do szyldu sprzed wybuchu wojny. Niedługo potem nazwę znów zmieniono, najpierw na Centralną Oficerską Szkołę Pożarniczą, później na Szkołę Oficerów Pożarnictwa. W 1971 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów utworzono Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą, a w styczniu 1981 roku do życia powołano – istniejącą pod tą nazwą do dziś – Szkołę Główną Służby Pożarniczej. 

SGSP podlega ministrowi spraw wewnętrznych i administracji i jest jedną z dwóch uczelni wyższych – obok Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – nadzorowaną przez resort. Jak podkreślał jednak w rozmowie z redakcją nadbyrg. Feltynowski, "w zakresie operacyjnym jako jednostka organizacyjna PSP szkoła podlega pod komendanta głównego PSP" - tworzymy Centralny Odwód Operacyjny. Jak dodawał, "ta podległość jest kluczowa, ponieważ ci strażacy, będący dziś w szkole jako »pierwszy rzut«, trafią potem do jednostek i komend PSP i będą tworzyć wojewódzkie odwody operacyjne".

Jak na razie nie wiadomo, kiedy dokumenty zmieniające nazwę uczelni zostaną opublikowane.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze