Reklama

Policja

Awans w stopniu a zmiana grupy zaszeregowania. KGP rozwiewa wątpliwości

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Lubuska Policja
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Lubuska Policja

Awanse w grupach zaszeregowania to wynik porozumienia, podpisanego między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związkami zawodowymi, jeszcze we wrześniu 2021 roku. I choć nowe regulacje w życie weszły z mocą od 1 stycznia tego roku, jak się okazuje ich zapisy wciąż budzą pewne wątpliwości. Chodzi o kwestię zmiany stopnia etatowego w związku ze zmianą grupy zaszeregowania. Wątpliwości – jak wynika z pisma udostępnionego przez policyjnych związkowców – rozwiać postanowiła Komenda Główna Policji.

Reklama

Zmiany dotyczące awansu w grupie zaszeregowania w całej Policji – jak informował już InfoSecurity24.pl – mają dotyczyć ok. 89 tys. mundurowych. W pierwszej kolejności, a więc ze skutkiem od 1 stycznia tego roku, obligatoryjnie wyższą grupę otrzymać powinni funkcjonariusze, którzy 1 stycznia pełnili służbę w 2., 3. i 4. grupie. Dotyczy to także mundurowych z grupy 5., choć w tym przypadku w tym roku na awans liczyć może jedynie części z nich. Z uwagi na dużą liczbę funkcjonariuszy proces ten podzielono bowiem na cztery etapy: 1 stycznia 2022 r., 1 stycznia 2023 r., 1 stycznia 2024 r. oraz 1 stycznia 2025 r. Każdego roku prawo do 6. grupy otrzymać ma 25 proc. policjantów.

Reklama

Poza awansami wskazanymi wprost w rozporządzeniu - dotyczącymi grup 2-5 - nowe rozwiązania mają mieć charakter systemowy i dotyczyć mundurowych pełniących służbę na stanowiskach zaszeregowanych w grupach 2-7. Wszyscy oni zyskują prawo do wyższych grup zaszeregowania, a w konsekwencji prawo do wyższych mnożników kwoty bazowej oraz prawo do wyższych policyjnych stopni etatowych, co z kolei ma przełożenie na uprawnienia uzależnione od posiadanego policyjnego stopnia etatowego (m.in. możliwość mianowania na wyższy stopień policyjny). Dokument przewiduje, że uzyskanie przez policjanta prawa do wyższej grupy zaszeregowania - co do zasady - uzależnione jest od upływu okresu 4 lat służby na tym samym stanowisku służbowym, przy czym do tego okresu nie jest wliczany okres przed 1 stycznia 2022 r. Upływ wymaganego czasu skutkuje obligatoryjnym nabyciem przez policjanta prawa do wyższej grupy zaszeregowania bez konieczności wydawania przez właściwego przełożonego decyzji w tym zakresie. Przepisy przewidują, że w tym trybie tym możliwe jest uzyskanie prawa maksymalnie do 8. grupy zaszeregowania.

Czytaj też

Choć teoretycznie przepisy dość jasno mówią o tym, że awans w stopniu jest konsekwencją zmiany grupy zaszeregowania, wokół wdrożenia nowych regulacji narosło wiele wątpliwości. Rozwiać postanowiła je Komenda Główna Policji, a dokładnie dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej, insp. Jarosław Siekierski. Jak informuje - powołując się na stanowisko KGP - NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego, warunkiem otrzymania awansu jest "przesłużenie" w danym stopniu, zgodnie obowiązującymi przepisami, odpowiedniej liczby lat oraz wniosek przełożonego o awans na wyższy stopień przypisany do wyższej grupy zaszeregowania, którą policjant otrzymał 1 stycznia 2022 roku. 

Reklama
Celem przepisów prawa wprowadzonych w życie przywołanym rozporządzeniem jest, jak wynika z uzasadnienia tego aktu prawnego, zapewnienie policjantom pełniącym służbę na stanowiskach zaszeregowanych w grupach od 2 do 7 wyższych grup zaszeregowania, a w konsekwencji wyższych mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości miesięcznych stawek uposażenia zasadniczego oraz wyższych policyjnych stopni etatowych, co z kolei powinno przekładać się m.in. na uprawnienia uzależnione od posiadanego stopnia etatowego, tj. możliwość mianowania na wyższy stopnień policyjny.
Insp. Jarosław Siekierski, dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

Jak doprecyzowano, takie rozwiązanie ma zapewnić policjantom "mianowanym na stanowiska służbowe zaszeregowane w niższych grupach możliwość uzyskania stosownego awansu (również w stopniu policyjnym) bez konieczności zmiany zajmowanego stanowiska". Wskazano też wprost, że w rozporządzeniu, o którym mowa "wyraźnie przewidziano", iż awans w grupie zaszeregowania jest równoznaczny "z uzyskaniem m.in. odpowiadającego stanowiskom zaszeregowanym do tej grupy policyjnego stopnia etatowego". 

W konsekwencji, policjant, który uzyskał, zgodnie z przedmiotowymi regulacjami, dany policyjny stopień etatowy na stanowisku służbowym, na które jest mianowany lub powołany uzyskuje też status policjanta mianowanego lub powołanego na stanowisko, dla którego to stanowiska został określony (przez uzyskanie danego stopnia etatowego przez policjanta) taki stopień etatowy, jaki posiada policjant (np. policjant mianowany na stanowisko asystenta, który uzyskał 6. grupę zaszeregowania, staje się policjantem mianowanym na stanowisko, dla którego został określony stopień nadkomisarza).
Insp. Jarosław Siekierski, dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

Z wyjaśnień jakich udziela KGP wynika więc, że stopień etatowy uprawnia do mianowania na odpowiedni stopień policyjny, jak również – co wprost przeczytać możemy w udostępnionym piśmie – "do ewentualnego skierowania na szkolenie zawodowe, które jest uzależnione od pełnienia służby na stanowisku służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy".

Czytaj też

Wydaje się zatem, że wyjaśnienia udzielone przez KGP powinny rozwiać wątpliwości tych, którzy do tej pory nie byli pewni jak interpretować nowe przepisy. Inną kwestią jest to czy nowe regulacje przyniosą oczekiwany systemowy efekt. Mundurowi od lat postulowali, by droga rozwoju zawodowego była jasno określona przepisami, co miałoby z jednej strony skłonić nowych adeptów do wstąpienia w policyjne szeregi a z drugiej przekonać tych rozważających decyzję o odejściu z formacji do pozostania w niej. Czas pokaże czy awanse – zarówno te w grupach, jak i w stopniu – staną czynnikiem ułatwiającym pracę policyjnym kadrowcom.

Reklama

Komentarze (3)

 1. Lolokolo

  A jak to będzie że starszym dzielnicowym, grupa piąta, mnożnik z szóstej? Może być tym oficyjerem, czy nie może?

 2. Roman321

  Niech KGP przypomni sobie o służbie dyżurnej bo nie długo nikt tam nie będzie chciał służyć, a jest tam trochę nauki tylko kasa słaba.

  1. Mario921855

   Czekają na pobudkę może być za późno nie jedni mają jeszcze PDOZ i jest ich tylko dwóch życzę powodzenia

 3. Naviator5

  Tylko nikt nie wspomniał że policjanci wydziałów kryminalnych w stopniu sierż szt mający 3 grupę po zmianach dostali uposażenie 4 grupy bez możliwości awansu na mł.asp. bo wydziały kryminalne/dochodzeniowe nie mają przewidzianych 4 grup i nie mogą awansować na stopniu w odróżnieniu od policjantów w tej samej sytuacji będących w innych wydziałach np. Ruchu drogowego. Pozostają bez awansu stopnia przez kolejne 4 lata żeby dostać 5 grupę. Koledzy będą z innych wydziałów w tym czasie awansować na kolejne stopnie aspirantów, a "czwartogrupowi" kryminalni zostaną z sierż szt . CO NA TO KGP??

Reklama

Najnowsze