Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Ustawą o ochronie ludności zajmie się rządowy komitet ds. bezpieczeństwa

fot. KPRM / gov.pl
fot. KPRM / gov.pl

Prace nad projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej nabierają tempa. Jak zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, projekt tej ustawy powinien trafić pod obrady komitetu Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa, który zwoła na wtorek.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wziął w środę udział w wspólnej konferencji z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowski, która dotyczyła miejskich schronów. Podczas niej, szef MON powiedział dziennikarzom, że projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, nad którym pracują wspólnie MSWiA oraz MON, powinien trafić pod obrady komitetu Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa, który zwoła na wtorek.

Reklama

„Niezwykle ważnym elementem obrony cywilnej, budowania wspólnoty, jest wspólnota samorządowa. Ta podstawowa, z której wszyscy wyrastamy” - mówił. Dodał, że to w samorządzie tak naprawdę wszystko się zaczyna. „Ukraina by nie przetrwała, szczególnie pierwszych tygodni wojny, gdyby nie zaangażowanie całego społeczeństwa” - przypomniał.

Według szefa MON, potrzebne jest zaangażowanie samorządów, liderów, którzy będą w stanie wesprzeć budowanie wspólnoty i zbudowanie dobrej obrony cywilnej. „Ustawa o obronie cywilnej jest jednym z priorytetów dla naszego rządu. Nie została ona wykonana. W momencie przyjęcia ustawy o obronie ojczyzny ustawa o obronie cywilnej została wygaszona” - zauważył.

Czytaj też

Dodał przy tym, że obecnie prowadzone są konsultacje projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. „Sam rząd nie wystarczy i nie da się tego zrobić bez samorządów, to one będą miały zadania do wykonania podczas zagrożeń” - podkreślił wicepremier.

W jego ocenie „potrzebne jest budowanie miejsc schronienia, zmiany w prawie budowlanym i jasne wskazanie, kto i za co odpowiada”. „Potrzebne są ćwiczenia, które będziemy wspólnie przeprowadzać m.in w szkołach” - zapowiedział. Poinformował też, że program szkoleń m.in. w zakresie udzielania pierwszej pomocy przygotowywany jest we współpracy z minister edukacji Barbarą Nowacką.

„To jest racja stanu Polski. Nie ma dziś nic ważniejszego niż bezpieczeństwo, na każdym poziomie i zaangażowanie każdego z nas w proces budowania bezpieczeństwa” – dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że na najbliższej sesji budżetowej Rada Warszawy przeznaczy 117 mln zł na program „Warszawa chroni”. Środki te - jak dodał - pozwolą przygotować się na ewentualne zagrożenia, przed którymi trzeba uchronić mieszkańców.

Reklama

Trzaskowski zapowiedział utworzenie dodatkowych, niezależnych od sieci wodociągowych, ujęć wody i zakup beczkowozów, wyznaczenie i przygotowanie schronów i miejsc schronienia, do których doprowadzone mają być dodatkowe przyłącza prądu i wody. W stolicy ma też powstać też dodatkowy magazyn przeciwpowodziowy ze sprzętem, który będzie wykorzystywany również w sytuacji innych zagrożeń. „Jesteśmy na te inwestycje gotowi, tak samo jak na zakup sprzętu, który może służyć w wielu sytuacjach kryzysowych” – zapewnił Rafał Trzaskowski.

Poinformował, że Warszawa będzie też konsultować z rządem, jak zorganizować i oznakować miejsca ewakuacji dla mieszkańców oraz przygotować „na każdą ewentualność” szpitale. Władze Warszawy chcą również, by w nowo budowanych szkołach obowiązkowo zapewniane były dodatkowe łącza energetyczne i wodne oraz powstawały w nich wzmocnione pomieszczenia. Stolica ma też organizować coroczny tydzień edukacji dla bezpieczeństwa mieszkańców, którego częścią będą ćwiczenia np. z pierwszej pomocy.

Czytaj też

Jak wcześniej informował wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zawiera siedem podstawowych zagadnień. Wśród nich znalazły się zadania ochrony ludności w czasie pokoju i wojny; organy i podmioty realizujące zadania ochrony ludności; zasady planowania ochrony ludności i obrony cywilnej; zasady funkcjonowania systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach; zasady ewidencjonowania i użytkowania budowli ochronnych; zasady funkcjonowania i organizację obrony cywilnej oraz sposób powoływania personelu do obrony cywilnej; finansowanie zadań ochrony ludności.

Coraz więcej szczegółów

Z kolei dyrektor biura ministra spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Bondaryk, podczas Kongresu Odporność 2024 organizowanego przez InfoSecurity24.pl, poinformował że projekt ustawy zakłada, że szef resortu będzie zarazem szefem obrony cywilnej. „Uważamy, że kwestie ochrony trzeba podnieść na poziom wyższy” – powiedział Bondaryk, przypominając, że w dotychczas obowiązujących regulacjach szefem Obrony Cywilnej Kraju był komendant główny PSP.

Czytaj też

„Sam minister to za mało. Będziemy proponować stworzenie rządowego zespołu ochrony ludności pod przewodnictwem ministra spraw wewnętrznych, z udziałem ministra obrony narodowej i innych członków Rady Ministrów” – zapowiedział. Zadaniem zespołu będzie organizowanie OC. Bondaryk zastrzegł, że nie ma planów likwidacji dotychczasowych struktur zarządzania kryzysowego. „Chcemy je wykorzystać i zmodernizować” – zapewnił. „Samorządy, będą nadal odpowiedzialne za ochronę ludności, przygotowanie zasobów, ale żeby te zasoby były przygotowane będziemy proponować zwiększenie wydatków i ujęcie ich w planie finansowym państwa na poziomie 0,1 proc. PKB” – dodał dyrektor biura ministra spraw wewnętrznych i administracji Krzysztof Bondaryk podczas Kongresu Odporność 2024.

Reklama
Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama