Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Niemcy chcą odesłać do Polski ponad 3 tys. cudzoziemców

Autor. Pixabay

Niemcy do końca lipca zgłosiły do przekazania Polsce niemal 3,4 tys. cudzoziemców. Do tej pory odesłanych zostało 495 osób - poinformowała rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej por. Anna Michalska. Odsyłani cudzoziemcy to np. osoby, które nielegalnie przebywały w Niemczech, a wcześniej były w Polsce.

Reklama

Z danych Straży Granicznej wynika, że w sumie wszystkie państwa członkowskie od początku roku do końca lipca do przekazania Polsce zgłosiły 3950 cudzoziemców w ramach readmisji lub procedury dublińskiej regulującej zasady udzielania w UE ochrony międzynarodowej obywatelom państw trzecich. W tym okresie przekazane zostały 804 osoby spośród zgłoszonych.

Reklama

Najwięcej osób do zawrócenia do Polski zgłaszają Niemcy. Dotychczas w tym roku zawnioskowały w sumie o cofnięcie do Polski 3377 cudzoziemców, z czego 495 osób już zostało odesłanych.

Czytaj też

Przekazywani cudzoziemcy to osoby, które w Niemczech przebywają nielegalnie, ale przybyły tam przez Polskę. To np. cudzoziemcy, którzy opuścili otwarte ośrodki dla cudzoziemców przed zakończeniem procedur i udały się do Niemiec. Mogą być to także osoby, które nadużywają procedury uchodźczej - składają wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej i wyjeżdżają z Polski, nie czekając na jego rozstrzygnięcie. Jeśli następnie złożą taki sam wniosek w Niemczech, mogą zostać zawrócone do Polski, gdzie złożyły go po raz pierwszy.

Reklama

Por. Anna Michalska tłumaczyła wcześniej, że mogą być to również cudzoziemcy, którzy przekroczyli nielegalnie granicę Białorusi, ale także z Litwą lub Łotwą, i przez Polskę dostali się do Niemiec, gdzie zostali zatrzymani. W takim przypadku mogli zostać zawróceni w ciągu 48 godzin w ramach tzw. readmisji uproszczonej, jeśli zatrzymano ich przy granicy lub mieli np. bilet potwierdzający przyjazd z Polski.

Czytaj też

Jak przekazała rzeczniczka szefa SG, najwięcej z Niemiec do Polski cofniętych zostało obywateli Gruzji (89 osób), obywateli Rosji głównie narodowości czeczeńskiej (86 osób) oraz obywateli Iraku (51 osób). Patrząc na cudzoziemców przekazywanych ze wszystkich państw członkowskich, najczęściej byli to obywatele Rosji, zwykle narodowości czeczeńskiej (138 osób), obywatele Ukrainy (104 osoby) oraz obywatele Gruzji (95 osób).

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama