Reklama

Służby Mundurowe

Zmodernizowany patrolowiec Kaper-1 gotów do akcji

  • Patrolowiec „Kaper-1”(SG-311) po modernizacji - fot. Andrzej Nitka
    Patrolowiec „Kaper-1”(SG-311) po modernizacji - fot. Andrzej Nitka

Morski Oddział Straży Granicznej zaprezentował na wodach Zatoki Gdańskiej efekty remontu i doposażenia patrolowca „Kaper-1”(SG-311), największej jednostki Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej bazującego w Gdańsku-Westerplatte. W wyniku tych prac polepszeniu uległy warunki służby obsługującego patrolowiec personelu oraz zyskał on nowe możliwości, m. in. usuwania rozlewisk olejowych z powierzchni wody. Wcześniej nie była do tego zdolna żadna jednostka pływająca Straży Granicznej. 

Dotyczące tego patrolowca prace podzielone zostały na dwa etapy. Pod koniec 2014 r.na terenie Stoczni Remontowej Nauta S.A. w Gdyni przeprowadzony został przez Zakład Remontowy Urządzeń Okrętowych Sp. z o.o remont samej jednostki. W zakres tego remontu wchodziła konserwacja podwodnej części kadłuba wraz z urządzeniami znajdującymi się poniżej linii wodnej (śruby, trzony sterowe, wały śrubowe), remont instalacji, w tym chłodzenia silników oraz przeciwpożarowej, a także przegląd urządzeń nawigacyjnych i podzespołów silników.

W tym czasie przeprowadzona została również modernizacja pomieszczeń, która dotyczyła sterówki, kabiny kapitańskiej, ciągów komunikacyjnych, magazynu prowiantowego, pentry, kambuza i mesy. Szczególnie istotne zmiany zaszły w sterówce. Dzięki likwidacji ścian działowych kabiny radiowej i nawigacyjnej zdecydowanemu zwiększeniu uległa jej powierzchnia. Natomiast za sprawą zamontowania dodatkowych okien w tylnej ścianie oraz zamianę na większe pozostałych zdecydowanie poprawiła się  widoczność ze sterówki, umożliwiając załodze prowadzenie obserwacji dookólnej.

Straż Graniczna Kaper-1 patrolowiec
Patrolowiec „Kaper-1”(SG-311) po modernizacji - fot. Andrzej Nitka

Drugi etap prac remontowych połączony z doposażeniem został zrealizowany pod koniec 2015 r. przez gdańską stocznię remontową Alkor. Obejmowały one wymianę w ciągach komunikacyjnych i kabinach wysłużonych instalacji (np. elektrycznej), montaż nowego oświetlenia, podłóg, sufitów oraz mebli. Najważniejszymi  jednak zmianami był montaż na rufie zdalnie sterowanego żurawia hydraulicznego Heila HLM 25/3S i dostarczonych przez  firmę Expandi elastycznej zapory przeciwrozlewowej o długości 150 m wraz z systemem jej rozwijania i wybierania Roto Pac. Wyposażenie do usuwania skażeń olejowych uzupełnia zbieracz zanieczyszczeń z powierzchni wody - Vikoma Komara 20 oraz dwa, umieszczone w ładowni zbiorniki przemysłowe na zanieczyszczenia o pojemności 1 m³ każdy.

Żuraw pokładowy może być sterowany z umieszczonej na pokładzie łodziowym pulpitu, bądź też za pomocą bezprzewodowej konsoli. Może obracać się w zakresie 360° i pozwala na podniesienie ładunku o masie do 1700 kg przy maksymalnym wysięgu sięgającym 10,85 m. Maksymalny udźwig wynosi 4050 kg przy najmniejszym wysięgu wynoszącym 4,79 m. Służy on do transportu z ładowni na pokład lub za burtę elementów systemu zbierania zanieczyszczeń a także transportu różnych ładunków w tym również obu łodzi pokładowych. Jedna z nich, przewożona na pokładzie rufowym łódź sztywnoburtowa SG-050 typu Sportis S-5400 została również zmodernizowana. Wyposażono ją w hak Henriksena pozwalający na bezpieczne opuszczanie i podnoszenie, w tym automatyczne wypięcie łodzi z zawiesia w chwili zetknięcia się jej z lustrem wody.

Andrzej Nitka

Reklama

Komentarze

    Reklama