Reklama

Służby Mundurowe

Zatrzymania żołnierzy zamieszanych w handel narkotykami

  • Fot. Sylwia Guzowska/ŻW.

Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej poinformował o zatrzymaniu 6 żołnierzy z jednostek wojskowych z garnizonów w Zielonej Górze i Międzyrzeczu oraz 2 osób cywilnych podejrzanych o posiadanie i handel znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych.

Zatrzymania dokonali 15 października br. żołnierze Żandarmerii Wojskowej z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu, we współdziałaniu z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej. U kolejnych 4 żołnierzy trwają aktualnie czynności przeszukania - podaje Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Paweł Durka.

Zatrzymania poprzedzone były czynnościami prowadzonymi od kilku miesięcy przez Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu w sprawie nielegalnego obrotu środkami odurzającymi na terenie jednostek wojskowych województwa lubuskiego.

Jak podaje ppłk Paweł Durka, w trakcie przeprowadzonych dotychczas czynności oraz w wyniku czynności procesowych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, w tym przeszukań w miejscach zamieszkania i miejscach pełnienia służby podejrzanych ujawniono i zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających.

Komentarze