Reklama

Za Granicą

NIK skontroluje Interpol

Fot. Interpol
Fot. Interpol

Najwyższa Izba Kontroli została audytorem zewnętrznym Interpolu. NIK wygrała konkurs i zastąpi w tej roli kanadyjską naczelną organizację kontroli. „Powołaliśmy już zespół doświadczonych kontrolerów, którzy będą sprawdzali sprawozdania finansowe Interpolu przez najbliższe trzy lata” - powiedział prezes NIK Marian Banaś. Umowa zostanie podpisana na lata 2022-2024.

Międzynarodowa Organizacja Policji zrzesza niemal dwieście państw z całego świata i zajmuje się m.in. zwalczaniem terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i narkotykowej. Przy wyborze zewnętrznego audytora Interpol brał pod uwagę doświadczenie i kwalifikacje zespołu oraz profesjonalizm, poufność, niezależność i poziom bezpieczeństwa dokumentacji zapewniany przez zgłaszające się do konkursu instytucje. Najlepszą ocenę w tym postępowaniu uzyskała polska Najwyższa Izba Kontroli.

Interpol ma do dyspozycji budżet przekraczający 140 mln euro. NIK będzie sprawdzała między innymi zgodność sprawozdań finansowych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Sektora Publicznego i przedstawiała raporty na ten temat Sekretarzowi Generalnemu, Zgromadzeniu Ogólnemu i Komitetowi Wykonawczemu Interpolu.

Czytaj też

Polska Najwyższa Izba Kontroli prowadziła dotychczas między innymi zewnętrzny audyt Rady Europy i Europejskiej Agencji Badań Jądrowych (CERN), obecnie prowadzi podobny audyt w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). NIK ma swoich przedstawicieli także w zespołach audytujących Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL, Europejską Agencję Kosmiczną ESA oraz Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego NATO i Europejski Instrument na rzecz Pokoju EPF.

Prezes NIK Marian Banaś w ubiegłym roku został wiceprzewodniczącym EUROSAI, czyli Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli i pełni funkcję Członka Zarządu INTOSAI - Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze