Zmiany w art. 15a "nie do zaakceptowania" dla mundurowej "Solidarności"

12 marca 2021, 19:57
policja psp
Fot. Lubuska Policja

NSZZ "Solidarność" służb mundurowych otrzymała do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, czyli dokument dotyczący art. 15a, i nie jest zadowolona. Co więcej, we wspólnym stanowisku podkreśla, że w kształcie, w którym został on przedstawiony, propozycje te dla środowiska są "nie do zaakceptowania". 

Projekt zmian w przepisach został przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji i złożony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jeszcze w grudniu ubiegłego roku, a w lutym br. wpisany do wykazu prac Rady Ministrów. Jak wynika z zawartych tam informacji, powinien on zostać przyjęty przez rząd do końca pierwszego kwartału tego roku. Sprawa idzie do przodu, ale nie ma wątpliwości co do tego, że to nie koniec walki o ostateczny kształt tego dokumentu. Mundurowi, już i tak bardzo zniecierpliwieni, zgłaszają bowiem do niego szereg uwag. Stanowisko w jego sprawie opublikowali właśnie także związkowcy zrzeszający funkcjonariuszy różnych formacji w ramach NSZZ "Solidarność". 

Przypomnijmy, że MSWiA proponuje dodanie w ustawie zaopatrzeniowej art. 15aa, który obejmie funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. Jak jednak zaznaczono, uwzględnienie w wysłudze emerytalnej tzw. stażu cywilnego poprzedzającego służbę lub przypadającego po zwolnieniu ze służby (okresów składkowych lub okresów opłacania składek) uwarunkowane będzie posiadaniem, co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, "o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zaopatrzeniowej (tj. okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu i służby wojskowej)". Okresy przypadające przed, jak i  po służbie będą mogły być doliczone na wniosek funkcjonariusza do wysługi emerytalnej, jeżeli jego emerytura będzie wynosić mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru. Za każdy rok okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej, przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. Resort chce też, by wprowadzenie możliwości uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. wiązało się z brakiem możliwości pobierania dwóch (lub trzech, jeśli łącznie z OFE) emerytur, tj. policyjnej i powszechnej, czyli tak samo jak w przypadku osób, którym emerytury są ustalane na podstawie art. 15 ustawy zaopatrzeniowej.

Do zmiany

Związkowcy z "Solidarności" podkreślają, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie rozwiązuje problemu, a wprowadza kolejny, czwarty już, system emerytalny dla mundurowych zatrudnionych od 1999 roku do 2003 roku. Co ważne, w ich opinii, jest to propozycja dla tej grupy "skrajnie niekorzystna", biorąc pod uwagę rozwiązania, które stosowane są wobec funkcjonariuszy przyjętych do służby przed 1999 rokiem. "Projekt ustawy zmieniającej ustawę zaopatrzeniową tj. art. 15a poprzez dodanie art. 15aa kolejny raz różnicuje funkcjonariuszy mundurowych, co w naszej ocenie przeczy konstytucyjnej zasadzie równości i sprawiedliwości" - czytamy w stanowisku. Kolejna uwaga dotyczy kryterium 25 lat stażu służby, które powoduje "iluzoryczną możliwość doliczenia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej, gdyż w praktyce wielu funkcjonariuszy liniowych nie jest w stanie tak długo pełnić służby z racji ogromnych obciążeń służbowych". Niekorzystny jest również, w ocenie związkowców, wskaźnik zwiększenia wymiaru świadczenia emerytalnego. Co z latami składowymi i czy przepadną na rzecz Skarbu Państwa? - pytają.

Celem zmian w ustawie miało być zrównanie sytuacji funkcjonariuszy, a ostatecznie projekt ten różnicuje ich - dodają związkowcy w stanowisku. Przepisy, jak oceniają bowiem, są wciąż korzystniejsze dla mundurowych, który byli już w służbie przed 2 stycznia 1999 roku. 

(...) wprowadzone regulacje z zasady powinny unifikować status wszystkich funkcjonariuszy we wszystkich formacjach mundurowych, tymczasem proponowane regulacje zmierzają w odwrotnym kierunku. Taka zmiana ponownie skomplikuje mundurowy system emerytalny, a brak czytelnych zasad nie zachęci potencjalnych kandydatów do zakładania munduru.

fragment stanowiska NSZZ "Solidarność" służb mundurowych w sprawie zmian w art. 15a

NSZZ "Solidarność" służb mundurowych wnioskuje o wprowadzenie zmian w projekcie, które umożliwią wszystkim funkcjonariuszom naliczanie emerytury na zasadach takich, jak dla mundurowych przyjętych do służby przez 2 stycznia 1999 roku. "Takie rozwiązanie będzie faktycznym zrównaniem statusu funkcjonariuszy pod względem zasad emerytalnych" - podkreślają w stanowisku związkowcy z "Solidarności" w Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej oraz Służbie Celno-Skarbowej. 

Lista uwag do projektu robi się więc coraz dłuższa i trudno uwierzyć, że MSWiA mogłoby zdecydować się na wprowadzenie zmian w obecnym, tak krytykowanym przez mundurowych kształcie. Wygląda na to, że największa batalia o kształt zmian czeka na nas na etapie prac w Sejmie czy Senacie.

MR

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 67
Żołnierz
poniedziałek, 15 marca 2021, 14:37

Zasadniczą służbę wojskową odsłużyłem w 1996-97, służbę kandydacką w szkole Chorążych 1997-99. Pod którym artykułem jestem 15 czy 15a?

Kozak
poniedziałek, 15 marca 2021, 21:02

Żołnierz, dziwne nieco pytanie, droga dedukcji, skoro ZSW jest dyskredytowana z niewiadomych przyczyn i podłączona pod art.15a, a gloryfikowana służba kandydacka pod art.15, a ty masz masz i ZSW i kandydacką to chyba logiczne siłą rzeczy ze art.15

Żołnierz
wtorek, 16 marca 2021, 12:17

Nic dziwnego w wojsku jest zapis ,, kiedy byłeś zawodowy. To podlegasz pod ten artykuł.

123
poniedziałek, 15 marca 2021, 19:58

15

Roman
poniedziałek, 15 marca 2021, 14:06

Może ktoś nam odpowie na pytanie na jakiej podstawie i kto to zatwierdził: biskup Leszek Sławoj Głódź podobno dostaje generalską emeryturę za 13 lat służenia w wojsku czy policji i jeszcze dostaje z kościoła? Jak to jest panowie? Ktoś na to odpowie? Nas oskubali i oddać nie chcą

Quba
poniedziałek, 15 marca 2021, 01:31

Panowie ze związków, a co z osobami które przed 1999 były w ZSW?, już zawsze będą być dyskryminowane art.15a?, rozumiem ze służba w armii to było beztroskie bieganie z pistoletami na wodę, ewentualnie z procą, a służba kandydacka to było pełne zawodostwo, bądźmy poważni, zajmijcie się w końcu tym tematem, nie szukajcie zastępczych.

Nemo
niedziela, 14 marca 2021, 22:20

A ja się pytam panów Związkowców jak długo jeszcze potrwa dyskryminacja wojskowej służby zasadniczej (art.15a) względem służby kandydackiej(art.15) przecież nikt nie ma cienia wątpliwości ze obie służby są tożsame, miały ten sam cel, charakter, poziom wyszkolenia a zrobionie z tego dwóch standartów to był bardzo nieuczciwy zabieg który w pierwszej kolejności powinien zostać rozwiązany, nie kiedyś, teraz, bo teraz jest na to czas, może Związki Solidarność coś pomogą?

2cv
poniedziałek, 15 marca 2021, 21:32

Nie porównuj służby zasadniczej z kandydacką - są całkowicie odmienne. Ja w kandydackiej SG z zawodowymi i celnikami robiłem kontrole dużych targowisk, samochodów w strefach nadgranicznych, później rozkręcałem samochody na przejściu w Bezledach w poszukiwaniu alkoholu i papierosów, skończyłem jako kontrolujący na przejściu turystycznym. Służba kandydacka jest traktowana jak praca za która masz składki i urlop. Na terenie jednostki byli też z zasadniczej służby wojskowej którzy pilnowali magazynów broni i prowadzili swoje szkolenia - to był inny charakter służby.

PSP
wtorek, 16 marca 2021, 11:49

2cv, masz racje kolego, nie porównuj służby kandydackiej do zasadniczej, bo zasadnicza to system skoszarowany, na drugim końcu Polski, system służby i pobytu 24h, poligony, ćwiczenia, wyjazdy, a kandydacka to kilka godzin dziennie blisko domu, najczęściej rejonizacja, na miejscu, przypadkowo nikt tam nie trafiał, jak można było podzielić te służby, jak można było tak niesprawiedliwie potraktować ludzi z zasadniczej służby wojskowej i stworzyć odrębne przepisy emerytalne, gdzie kandydacka to art.15/ zasadnicza art.15a, absurd, totalny absurd

2cv
wtorek, 16 marca 2021, 21:48

Masz racje - jestem z dolnośląskiego a w kandydackiej byłem na mazurach czyli faktycznie blisko domu. Jak byłem na strażnicy - 24 godziny jako podoficer operacyjny strażnicy wypuszczając patrole SG a po 15 do 7 rano dnia następnego też Policji, teoretycznie 24 godziny na odpoczynek w trakcie którego ciągle coś robiłeś poza 8 godzinami snu. W ten sposób 96 godzin tygodniowo co drugi tydzień. Jak można porównywać zabawę w wojnę na poligonach z użeraniem sie w tamtym okresie z ruska nadgraniczną przestepczością gdzie można było stracić życie - szkoda pisać

Juhas
niedziela, 14 marca 2021, 20:11

Zgadzam się z osobami podnoszącymi temat służby wojskowej, byłem płetwonurkiem, lekki sumptem przeszedłem potem z zasadniczej do zawodowej służby wojskowej, niech mi ktoś wyjaśni, w czym jest lepszy ode mnie człowiek, który był w kandydackiej SG czy OP w tym samym czasie i on ma art.15 a ja art.15a, co ciekawe robimy często to samo, moje lata pracy są gorzej liczone, takie rzeczy tylko u nas, dlaczego nikt się tym nie potrafi zająć, nikomu naprawdę nie zależy żeby zrównać służby wojskowe?, nie wierzę, bo jest nas jakaś grupa, gdzie są związki?, dlaczego temat się nie może przebić?, niewygodny jest czy o co chodzi?

Tweets InfoSecurity24