Reklama

Służby Mundurowe

Strażacy w nowej siedzibie

28 listopada 2012 roku na terenie 10 Brygady Kawalerii Pancernej otwarto nową strażnicę Wojskowej Straży Pożarnej 10BKPanc.W uroczystości udział wzięli: zastępca dowódcy 10BKPanc pułkownik Dariusz Nawrocki, wicestarosta bolesławiecki Stanisław Chwojnicki, szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu podpułkownik Wiesław Cieśla, szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Zielonej Górze p.o. brygadier Krzysztof Przygrodzki, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu brygadier Grzegorz Kocoń, szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu pułkownik Mirosław Wanowicz, a także żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej, pracownicy cywilni brygady i rodziny strażaków.

Uroczystości oddania do użytku nowego budynku rozpoczął ksiądz kapelan major Rafał Kaproń mszą świętą, która odbyła się na placu przed strażnicą. W krótkim kazaniu kapelan 10BKPanc porównał strażaków do biblijnego setnika, który dba o swoich ludzi, który okazuje im miłosierdzie. Wykonując swoją pracę, wykonując ją dobrze, przychodzicie drugiemu człowiekowi z pomocą, przychodzicie mu na ratunek. Niesiecie mu miłosierdzie. To właśnie wy, strażacy tak realnie to miłosierdzie okazujecie. – powiedział kapelan. Następnie poświęcił strażnicę, figurę świętego Floriana, patrona strażaków oraz samych strażaków.

W imieniu dowódcy 10BKPanc generała brygady Cezarego Podlasińskiego, żołnierzy brygady oraz pracowników cywilnych wystąpił zastępca dowódcy 10BKPanc pułkownik Dariusz Nawrocki, który przywitał gości na uroczystej zbiórce. Strażacki dorobek, mundur, dyscyplina, niesie za sobą obowiązki. Uznanie społeczne dla ich profesjonalizmu i oddania nie jest bezpodstawne. – mówił pułkownik Nawrocki – Strażacy oprócz codziennych obowiązków jako żołnierze, muszą dodatkowo nieść pomoc ludności cywilnej, a w przypadku straży pożarnej ze Świętoszowa jest to również zabezpieczenie autostrady, co jest ważnym elementem w funkcjonowaniu powiatu i samego Świętoszowa. Dzięki ich szybkiej reakcji niejedno życie ludzie zostało uratowane. Niejednokrotnie wyróżniani i nagradzani strażacy w pełni zasłużyli na nowy, nowoczesny obiekt. Dziękuję Wam, za codzienną służbę. Życzę, aby w tej strażnicy służyło się dobrze i abyście jak najrzadziej musieli z niej wyjeżdżać.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie szefa sekcji personalno - wychowawczej 10BKPanc, który przytoczył krótki rys historyczny Wojskowej Straży Pożarnej w 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Szczególną chwilą dla świętoszowskich strażaków było wręczenie gwiazd Czadu i Afganistanu, którego dokonał zastępca dowódcy 10BKPanc pułkownik Dariusz Nawrocki wraz z wicestarostą bolesławieckim Stanisławem Chwojnickim i Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu podpułkownikiem Wiesławem Cieślą. Następnie uchwałą prezesa zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych województwa dolnośląskiego żołnierze – strażacy zostali odznaczeni brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa. Odznaczenia wręczyli: szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu podpułkownik Wiesław Cieśla oraz szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Zielonej Górze p.o. brygadier Krzysztof Przygrodzki.

Przecięcie czerwonej wstęgi przez zaproszonych gości i poświęcenie wnętrza strażnicy przez kapelana brygady zakończyło oficjalną uroczystość oddania do użytku nowego budynku Wojskowej Straży Pożarnej 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

Goście zostali zaproszeni do obejrzenia galerii zdjęć z najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez jednostkę w ostatnich latach, a na zakończenie strażacy zaprezentowali swoje umiejętności w pokazie umiejętności ratowniczych i gaśniczych.

 Katarzyna Przepióra

Reklama

Komentarze

    Reklama