Straż Ochrony Kolei bez szans na dołączenie do grona służb mundurowych?

7 sierpnia 2020, 08:52
SOK
Fot. KG SOK

„Organizacja Zakładowa NSZZ <<Solidarność>> Straży Ochrony Kolei jest zawiedziona przeciągającym się procedowaniem ustawy o Straży Kolejowej. Jej przedstawiciele przyznają, że nie zostały z nimi podjęte jakiekolwiek rozmowy na temat dalszych losów proponowanych rozwiązań” – pisze w interpelacji do szefa MSWiA poseł Iwona Arenet. Problem jednak w tym, że jak wynika z informacji przekazanych przez MSWiA, w resorcie „obecnie nie są prowadzone prace nad projektem ustawy o Straży Kolejowej”. Wszystko na to wskazuje, że procedowane jeszcze w 2018 roku przepisy – w ramach których SOK miał stać się służba mundurową podległą MSWiA – mają niewielkie szanse na powrót do rządowej agendy, a prace nad nowymi rozwiązaniami nawet się nie rozpoczęły.

Straż Ochrony Kolei jako służba mundurowa podległa MSWiA? Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to rozwiązanie prawdopodobne. Głównie za sprawą projektu zmiany przepisów, które zakładały m.in. zmianę nazwy ze Straży Ochrony Kolei w Straż Kolejową, przekształcenie w służbę mundurową podległą MSWiA i uzyskanie uprawnień podobnych do funkcjonariuszy innych formacji, jakie nadzoruje resort spraw wewnętrznych. Planowano też powierzenie funkcjonariuszom nowo powstałej służby ochrony dworców kolejowych w miejsce wynajmowanych obecnie firm ochroniarskich. Prace nad zmianą przepisów przebiegały dość mozolnie i ostatecznie przerwano je w 2016 roku, a projekt z uwagi na brak środków trafił do rządowej zamrażarki. Temat powrócił w 2018 roku, a w MSWiA nadzór nad dokumentem przejął ówczesny wiceszef resortu Krzysztof Kozłowski. Jednak i tym razem procedowanie ustawy przerwano. Jak tłumaczył wtedy minister Kozłowski, projekt "został w grudniu 2017 roku ponownie skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. (…) Jednakże decyzją Prezesa Rady Ministrów został on w dniu 3 stycznia 2018 roku zdjęty z porządku posiedzenia".

Związkowcy działający w SOK nie zamierzają jednak porzucić dążenia do zmian. Jak pisze w interpelacji do szefa MSWiA poseł Iwona Arent, "pracownicy SOK oczekiwali, że zgodnie z zapewnieniami wprowadzony zostanie akt prawny, który uporządkuje ich status. Tymczasem prace nad opracowywanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektem prawdopodobnie stanęły w miejscu". Jak się okazuje, prace nie tyle "stanęły w miejscu" co w ogóle nie są prowadzone. Tak wynika przynajmniej z odpowiedzi jakiej Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA, udzielił na dwie inne poselskie interpelacje dotyczące SOK.

(…) w odpowiedzi na interpelację (…) dotyczącą prowadzonych działań legislacyjnych nad projektem ustawy o Straży Ochrony Kolei, nadającej tej formacji status państwowy oraz zakładającej przekształcenie jej w służbę mundurową podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji obecnie nie są prowadzone prace nad projektem ustawy o Straży Kolejowej.

Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA

Do jednej z nich – złożonej przez posła Kacpra Płażyńskiego – odniósł się także Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W udzielonej odpowiedzi odwołuje się on do projektu zmian w przepisach z 2016 roku, który opracowany został w MSWiA i przewidywał – jak pisze minister – "przekształcenie Straży Ochrony Kolei w jednolitą umundurowaną i uzbrojoną formację, przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych". Minister dodał też, że "przedmiotowy projekt spotkał się z aprobatą tutejszego resortu", a "prace legislacyjne związane z tym projektem należą do kompetencji MSWiA". Resort spraw wewnętrznych prac jednak obecnie nie prowadzi i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to w najbliższym czasie ulec zmianie.

Koszty nie do przejścia?

Rozszerzenie katalogu służb mundurowych to sprawa jednak nieco bardziej skomplikowana niż tylko zmiana obowiązujących przepisów. Ich przeformułowanie – jak wiadomo – wiąże się bowiem z reguły z kosztami jakie musiałby ponieść budżet państwa, a ten z uwagi na sytuację gospodarczą wynikającą z pandemii koronawirsa w najbliższym czasie może nie być do tego zdolny, choć warto przypomnieć, że kilka lat temu przerwanie prac nad projektem także argumentowano m.in. względami finansowymi. Jak podkreślał ówczesny wiceszef MSWiA Krzysztof Kozłowski, uwagi do projektu złożyło wielu ministrów, w tym minister finansów, którego zdaniem jego przyjęcie wiązałoby się z koniecznością zmian w przyjętym przez Radę Ministrów programie wieloletnim pn.: "Pomoc w zakresie finansowania zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku". Wydaje się więc, że – choć temat powraca do agendy debaty publicznej co jakiś czas – przekształcenie SOK w służbę mundurową jest w najbliższym czasie mało realne, by nie powiedzieć niemożliwe.

Po pierwsze ze względów finansowych i potencjalnych dodatkowych obciążeń, dla i tak już mocno nadwyrężonego ostatnio, budżetu państwa. Po drugie wydaje się, że zmiany w SOK nie zyskały jeszcze politycznej akceptacji, a przynajmniej nie na szczeblach decyzyjnych. Po trzecie, by zmiany w ogóle mogły zacząć być rozważane, musiałaby się rozpocząć dyskusja na temat kształtu nowych rozwiązań, a oszczędne w treści odpowiedzi MSWiA mogą pokazywać, że planów na jej rozpoczęcie w resorcie raczej nikt na razie nie snuje.

KomentarzeLiczba komentarzy: 17
Pomiętą jacy
wtorek, 18 maja 2021, 07:13

SOK zostaje pominięta a szkoda ale nadzieja w UE która ma odpowiednie narzędzia żeby to naprawić a tak PIS to obiecywał a widać że za PO było by szybciej wejść w struktury MSWIA

Robson
sobota, 8 maja 2021, 19:04

SOK powinno zostać zlikwidowane ( wg wcześniejszych zaleceń NIK), a w ich miejsce powinny wejść specjalistyczne firmy ochroniarskie. Obecne niektóre uprawnienia ( broń palna, mandaty karne) które ma SOK powinna zająć się Komisja Europejska, lub inny organ - gdyż są to uprawnienia daleko wykraczające, a które powinne być tylko należne formacjom stricte mundurowym ( tj. formacjom MSWiA, MON itp.) które mają kompetentnych i po odpowiednich szkołach oficerów. A Już kompletnie nie ma sensu powielać zadań Policji, i tworzyć podobną formację która i tak nie bedzie mogła mieć takich samych uprawnień i możliwości operacyjnych jak Państwowa Policja.

Ronson
niedziela, 10 października 2021, 14:24

Dokładnie: SOK powinno ochraniać zamknięte przed dostępem osób postronnych tereny kolejowe jako Wewnętrzna Służba Ochrony. Policja powinna utworzyć pion wyspecjalizowany w ochronie kolei na początek przez KWP. Jego zdaniem powinny być: patrolowanie pociągów i dworców, działania operacyjne związane ze zwalczaniem szajek złodziejskich w pociągach. Działania interwencyjne to przede wszystkim rola prewencji z każdego komisariatu lub komendy: przecież pociągi zatrzymują się wyłącznie na stacjach. Monitoring zarówno dworców, pociągów jak i newralgicznych urządzeń lub infrastruktury PKP znajdujących się poza terenami zamkniętymi przed dostępem osób postronnych można pozostawić SOK, ale z rolą wyłącznie alarmowania pionu kolejowego lub po prostu prewencji policji (sztywne połączenie telefoniczne Stacji Monitorowania Alarmów ze Stanowiskiem Kierowania KPP / KMP). Policja ma jednolite uprawnienia, wyposażenie i uzbrojenie, jest formacją rozpoznawalną i znanych zadaniach itp., SOK to tj. SM/G półśrodek i kolejny "byt równoległy". Czasy się zmieniły, środki techniczne są znacznie nowocześniejsze, a uproszczenie, ujednolicenie, optymalny podział zadań, racjonalne gospodarowanie siłami i środkami powinno być w centrum zainteresowania rządu.

Tobias
wtorek, 8 września 2020, 00:30

Służyłem w SOK przez 2 lata Było ok ale zero perspektyw na rozwój Udało się uciec do Policji Młodych zachęcam bo warto

Rafi.
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:16

Nie oszòkujmy się służba ma wielu ludzi ktòrzy mają swoje lata ,wielu za biurkami z nazwy funkcjonariusze komu potrzeba takich ludzi papierkowych?czy naprawdę należy dawać wiarę że te osoby zrezygnują ze swojej pozycji w zakładzie?kiedy zorientowali się że tak by się stało. Pomijam ustawę ktòra jest ròwniesz pisana pod władzę poco mieli by coś zmieniać otoczeni żòłtymi obrońcami wysoce służebni dzielący się stanowiskami w wielu jednostkach mają tylko jedną drogę .Dotrwać do emerytury. Wiele się pisze pokazuje filmòw , pism,o tej formacji w internecie. I co czy komuś to przeszkadza?Nie. Mydliło się oczy by tak zostało. Jeśli ktoś uwarza głośno inaczej .Za burtę.

Tadek
środa, 12 sierpnia 2020, 16:19

Rafi w tym temacie masz 100% racji. Czyżby związkowcy nie wiedzieli, że pseudo oficerka w SOK nie chciała nie chce i nie będzie chceć ustawy? A może związkowcy udają, że o tym nie wiedzą, poprzez co zyskają członków połykających każdą bzdurę na temat ustawy. Przypomnę, że 24 listopada 2010 roku podkomisja sejmowa przyjęła sprawozdanie dotyczące uchwalenia projektu ustawy w którym był zapis "możliwość przejścia funkcjonariuszy z innych służb mundurowych do Straży Ochrony Kolei". Ten zapis zapis zaskoczył kadrę SOK, i przedstawiciele SOK z pełnymi porami natychmiast udali się do przewodniczącego sejmowej komisji MSWiA posła Biernackiego by odwołać posiedzenie sejmowej komisji w dniu 01 grudnia 2010 roku, na której miało być przyjęte sprawozdanie i kierowanie do II czytania w sejmie i jeszcze przed świętami uchwalenie ustawy. Takie postąpienie kadry SOK spowodowało umyślne zablokowanie ustawy o SOK co wielokrotnie potwierdzał wiceszef sejmowej komisji infrastruktury poseł Piechociński pilotujący projekt ustawy o SOK w sejmowej podkomisji. By zamydlić oczy funkcjonariuszom torowym na początku 2011 roku komendant Hałyk informował jednostki SOK na piśmie o datach następnego planowanego posiedzenia sejmowej komisji w tej sprawie bez podania przyczyny odwołania posiedzenia w dniu 01 grudnia 2010 roku. Jednym słowem SOK to prywatny folwark komendanta głównego i komendantów regionalnych.

Warszawiak
niedziela, 9 sierpnia 2020, 12:15

Straż w Sejmie się dostała do MSWiA a tu Służba starsza od Policji robiąca pracę na sporym terenie dbająca o życie zdrowie i bezpieczeństwo ludzi traktuje się jak zło szkoda bo myślę że z takim podejściem państwo za pare lat będzie przywracanie policji na dworcach bo sok będzie zanikał będą pracować tylko ludzie z pasja a reszta odejdzie do innych służb

Ryszard
poniedziałek, 18 października 2021, 20:23

Warszawiak zgadzam się z tobą ja pracowałem 20 lat i nie czuje się jak zlo ,wiesz oni potraktowali nas jak szmaty a policja na dworcach to przeszłość

niedziela, 9 sierpnia 2020, 20:55

napewno nie odejada duzo chetnych jest do SOK

Tweets InfoSecurity24