Reklama

Służby Specjalne

Szanse na dodatkowe środki dla ABW i AW pogrzebane? Sejmowa komisja negatywnie o senackich poprawkach

Autor. Sejm RP/Twitter

Prace legislacyjne nad tegorocznym budżetem są już na finiszu. Senacką uchwała w sprawie jednej z najważniejszych z punktu widzenia funkcjonowania państwa ustaw, zajęła się dziś sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Zgłoszone przez Senat propozycje zmian dotyczące budżetów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu nie zyskały pozytywnej rekomendacji posłów.

Senackimi poprawkami do tegorocznej ustawy budżetowej posłowie zajmą się - podczas głosowań na sali plenarnej - najprawdopodobniej na zaplanowanym na 26-27 stycznia posiedzeniu, jednak już dziś rekomendacje dotyczące propozycji korekt naniesionych przez Senat wydała sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Zgodnie z rządowym zaleceniem, większość komisji przeciwna była pomysłom zwiększenia finansowania dwóch, spośród trzech niewojskowych służb specjalnych, a więc Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Za przyjęciem poprawek dotyczących ABW i AW głosowało 23 posłów, przeciw 28, wstrzymał się jeden poseł.

Co ciekawe, chodzi o relatywnie - w skali budżetu państwa - niewielkie pieniądze, bowiem ABW dodatkowo otrzymać miała 2,8 mln złotych, a AW - 7 mln złotych. Gdyby zatem Sejm przychylił się do senackich poprawek, AW miałaby do dyspozycji w tym roku ponad 254 mln złotych a ABW przeszło 652 mln złotych. Propozycje zmian wniesione przez Senat, to wynik apeli przedstawicieli zarówno AW jak i ABW, jakie składali oni podczas prac nad ustawą. Senatorowie na te głosy zareagowali, choć trzeba przyznać, że kwoty jakie "dołożono" służbom i tak były znacząco niższe, niż sygnalizowane braki. Dla przykładu, Agencja Wywiadu, jak mówiła senatorom płk Justyna Rubaszewska, dyrektor Biura Finansowo-Administracyjnego AW, wystąpiła m.in. do resortu finansów o zwiększenie środków minimum o 50 mln złotych. Te przeznaczone mają zostać na niezbędne remonty, zasilenie funduszu operacyjnego czy zakupy i inwestycje. "Mamy bardzo duży spadek wydatków majątkowych. W przyszłym roku będzie to zakup naprawdę tylko niezbędnego sprzętu". Rubaszewka alarmowała też, że budżet przewidziany na ten rok pozwoli AW jedynie na "podtrzymywanie działalności" i "zapewni tylko podstawowe działanie" Agencji.

Czytaj też

Zgoła inne stanowisko podczas debaty nad budżetem w Senacie prezentował wiceszef resortu finansów Sebastian Skuza, który przekonywał, że rozmawiał "z szefami tych służb" (ABW i AW - przyp. red.) i mieli oni wykazać "zadowolenie ze współpracy z Ministerstwem Finansów, jak i z przyjętych limitów budżetowych". 

Posłowie podczas przyszłotygodniowych głosowań nie są oczywiście w żaden sposób związani decyzją sejmowej komisji, jest ona jedynie rekomendacją. Jednak niezwykle rzadko zdarza się, by rządząca większość nie postąpiła podczas głosowania tak, jak "radziła" komisja. Tak więc wydaje się - choć teoretycznie nic nie jest przesądzone - że szanse na podniesienie budżetów AW i ABW zostały na ten moment pogrzebane. Być może służby otrzymają dodatkowe pieniądze przy noweli budżetu, ale dziś nie wiadomo ani kiedy, ani czy w ogóle stanie się ona faktem.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze