Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Unieważnienie na Mikołaja. CBA nie kupi broni

Fot. CBA
Fot. CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne nie kupi jednak pistoletów. Po niedawnym unieważnieniu oceny i wyboru ofert, podczas których za najkorzystniejszą uznano pistolet Tara TM-9 oferowany przez firmę Berlopak, przetarg ostatecznie trafił do kosza. O decyzji Biuro poinformowało 6 grudnia. 

"W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie złożone oferty zostały odrzucone" – poinformowało 6 grudnia Centralne Biuro Antykorupcyjne. CBA zainteresowane było zakupem 38 pistoletów o kalibrze 9x19 mm - w ramach pierwszego zadania, oraz 26 pistoletów o kalibrze 9 mm pozbawionych cech bojowych - w ramach drugiego zadania. Dostawy zrealizowane miały zostać do 16 grudnia tego roku.

CBA po otwarciu ofert za najkorzystniejszą uznało tę złożoną przez spółkę Berlopak, oferującą pistolety Tara TM-9. W przetargu startowały jeszcze Kaliber i Works 11. W obu zadaniach o punktacji decydowały: wymagania techniczne (waga: 40), cena (waga: 40), termin naprawy (waga: 10) oraz gwarancja (waga: 10, min. 24 miesiące). To właśnie Berlopak otrzymał w dwóch zadaniach maksymalną punktację, pokonując tym samym obu konkurentów.

Wydawało się, że podpisanie umowy jest jedynie kwestią dopełnienia formalności, jednak 5 listopada CBA nieoczekiwanie poinformowało o unieważnieniu "oceny ofert i wyboru oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa pistoletów". Z informacji do jakich dotarło wtedy InfoSecurity24.pl wynikało, że umowa na dostawę broni została 30 października 2019 roku podpisana przez przedstawiciela firmy Berlopak i przesłana do CBA. Biuro nie zdecydowało się jednak na jej sfinalizowanie. Pytany o sprawę rzecznik CBA poinformował, że "nie doszło do zawarcia umowy z firmą Berlopak na dostawę broni", a "przedmiotowa umowa nie została przedłożona do podpisu Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego".

Decyzja Biura oznaczała, że dokonana zostanie powtórna ocena złożonych ofert, która jak się okazało, zakończyła się fiaskiem. "Zamawiający unieważnia postępowanie, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu" – czytamy w opublikowanym przez CBA 6 grudnia dokumencie.

Odpowiedź na pytanie o to, czy Biuro zdecyduje się na rozpisanie kolejnego przetargu jest równie trudna jak, odpowiedź na pytanie dotyczące tego, dlaczego mimo wyłonienia najkorzystniejszej oferty Biuro nie podpisało umowy, a dokonując powtórnej oceny nie wybrało jednej z dwóch pozostałych propozycji.

DM

Reklama

Komentarze (1)

  1. BUBA

    Uniewaznienia to nasza specjalnosc

Reklama

Najnowsze