Reklama

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Setki tysięcy sztuk amunicji dla CBA

Fot. CBA
Fot. CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zamierza zakupić znaczne ilości amunicji do zróżnicowanej gamy broni palnej oraz granaty hukowo-błyskowe. Całość przetargu pierwotnie została podzielona, aż na 16 oddzielnych zadań. Ostatecznie po niedawnym otwarciu ofert okazało się, że można dokonać wyboru tylko w przypadku 13 wskazanych wcześniej zadań.

Cały przetarg został podzielony na 16 zadań. Mowa jest o pozyskaniu: amunicji 9mm FMJ w liczbie 195 500 sztuk; amunicji 9mm JHP w liczbie 3 000 szt.; amunicji 5,56x45mm NATO w liczbie 45 000 szt., amunicji 5,56x45mm przeznaczonej do broni z tłumikiem dźwięku w liczbie 5 000 szt. Co więcej, zakłada się zakup amunicji 5,56x45mm NATO z pociskiem typu Frangible w liczbie 1 500 szt.; amunicji .223 Remington FMJ w liczbie 22 500 szt.

Do celów szkoleniowych CBA zamierza pozyskać amunicję barwiącą, treningową 9mm typ FX/FOF w liczbie 12 500 szt., a także amunicję barwiącą, treningową 5,56mm typu UTM w liczbie 5 000 szt. Do rąk funkcjonariuszy ma potencjalnie trafić również cała gama amunicji przeznaczonej do strzelb. Chodzi o zakup amunicji do strzelby 12/70 LFT 6,8 w liczbie 1 000 szt., amunicji do strzelby 12/70 CHRB 30 w liczbie 400 szt., amunicji do strzelby 12/70 W8MP w liczbie 1 400 szt. oraz amunicji do strzelby 12/70 PIK98 w liczbie 400 szt.

CBA planuje również zakup amunicji do granatnika 40x46mm, który ma wynieść 25 szt. W przypadku granatów, mowa jest o zakupie jedno hukowo-błyskowych w liczbie 15 szt., granatów hukowo-błyskowych 6-strzałowych w liczbie 25 szt., jak również granatów ćwiczebnych hukowo-błyskowych jednostrzałowych w liczbie 100 szt.

Biuro ustaliło, że na poszczególne zadania dysponuje następującym budżetem: w przypadku zadania nr 1 – 148 580 zł; zadania nr 2 – 3 420 zł; zadania nr 3 – 64 800 zł; zadania nr 4 – 22 500 zł; zadania nr 5 – 3 750 zł; zadania nr 6 – 31 950 zł; zadania nr 7 – 29 250 zł; zadania nr 8 – 23 000 zł; zadania nr 9 – 3 690 zł; zadania nr 10 – 1 984 zł; zadania nr 11 – 4 998 zł; zadania nr 12 – 548 zł; zadania nr 13 – 10 000 zł; zadania nr 14 – 5 550 zł; zadania nr 15 – 13 525 zł; zadania nr 16 – 12 500 zł. Oprócz samej ceny (60 proc.), będą brane pod uwagę w przypadku oceny złożonych ofert również kryterium terminu dostawy (30 proc.) oraz udzielonej gwarancji (10 proc.).

24 lutego nastąpiło otwarcie złożonych ofert w przetargu. Dostarczeniem amunicji 9mm FMJ dla CBA są w tym przypadku zainteresowane Cenzin Sp. z o.o. z Warszawy (141 87435 zł), „Magnum” Andrzej Ozorowski z Poznania (153 897,60 zł) oraz Works 11 Sp. z o.o. z Katowic (177 450,00 zł). Jeśli chodzi o amunicję 9mm JHP CBA otrzymała dwie oferty ze strony Cenzin (3 505,50 zł) oraz Warsaw Gun Works Sp. z o.o. z Warszawy (10 500,00 zł). Amunicja 5,56x45mm NATO być może trafić do CBA od Ceniznu (77 490,00 zł) lub firmy Kaliber sp. z o.o. z Warszawy (71 955,00 zł). W przypadku amunicji 5,56x45mm przeznaczonej do broni z tłumikiem dźwięku pojawiła się oferta jedynie z Warsaw Gun Works za 32 500,00 zł.

W przypadku amunicji .223 Remington FMJ została ona zaoferowana przez Kaliber (31 826,25 zł) i Warsaw Gun Works (37 500,00 zł). Amunicję barwiącą, treningową 9mm typ FX/FOF chciałby dostarczyć CBA warszawski Kaliber (32 748,75 zł).

Amunicja do strzelby 12/70 LFT została zaoferowana przez Fabrykę Amunicji Myśliwskiej „FAM PIONKI” z Pionek za cenę 3 567,00 zł. Ta sama firma zgłosiła się do dostarczenia amunicji do strzelby 12/70 CHRB w cenie 1 564,54zł oraz amunicji do strzelby 12/70 W8MP w tym przypadku zaoferowano cenę 5 166,00 zł. Fabryka Amunicji Myśliwskiej „FAM PIONKI” jest również zainteresowana dostarczeniem CBA amunicji do strzelby 12/70 PIK98 za 2 017,20 zł.

Zakup granatów jedno hukowo-błyskowy może odbyć się potencjalnie dzięki ofercie UMO Sp. z o.o. z Zielonki (5 070,00 zł)., tak samo jak w przypadku granatów hukowo-błyskowych 6-strzałowych (9 325,00 zł) oraz granatów ćwiczebno hukowo-błyskowych jednostrzałowych (35 500,00 zł). Wraz z otwarciem ofert należy zauważyć brak ofert do zadania obejmującego amunicję 5,56x45mm NATO z pociskiem typu Frangible, jak również amunicję barwiąca, treningową 5,56mm typ UTM i amunicji do granatnika 40x46mm.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze