Reklama

Służby Specjalne

ABW i AW nęcą nowymi stawkami i większymi dodatkami

Fot. ABW
Fot. ABW

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu czekają zmiany finansowe. W obu przypadkach inicjatorzy tych zmian podkreślają, że nowe regulacje mają wpłynąć m.in. na zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy czy stanowić dodatkową zachętę dla wysoko wykwalifikowanych osób. W przypadku ABW władze zdecydowały się na modyfikację stawek uposażenia zasadniczego, a w AW chodzi o podniesienie dodatku za posiadany stopień służbowy.

Minister członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych zamierza wprowadzić zmiany w rozporządzeniu dotyczącym grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. Jak czytamy w uzasadnieniu tej decyzji, w budżecie ABW na rok 2020, w związku ze wzrostem od dnia 1 stycznia 2020 r. kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy z 1 523,29 zł do 1 614,69 zł, ujęto dodatkowe środki w funduszu uposażeń w wysokości 22,670 mln zł z przeznaczeniem na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy. 

Projektowana podwyżka stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy ABW obejmuje prawie wszystkie grupy zaszeregowania, a ich wzrost waha się od 6,01% w grupach "8" i "9" do 10,90 proc. w grupie "02a". Zróżnicowanie wskaźnika wzrostu w poszczególnych grupach ma na celu podwyższenie kwoty uposażenia zasadniczego w szczególności na stanowiskach, wymagających od funkcjonariuszy posiadania szczególnych predyspozycji, doświadczenia, specjalistycznego wykształcenia i wysokich kwalifikacji przy realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego (...)

Uzasadnienie projektu rozporządzenia

Jak tłumaczą twórcy projektu rozporządzenia wprowadzającego zmiany, wyższy wskaźnik wzrostu uposażenia dotyczy tych grup, na których zatrudnionych jest największa liczba funkcjonariuszy ABW i wynosi on średnio 8,6 proc. Natomiast stawki w grupach od 19. do 24. nie zostały objęte nowymi zapisami, gdyż nie ma do nich przydzielonych żadnych funkcjonariuszy. Co więcej, w dokumencie czytamy, że regulacja nie obejmuje grupy 24., co ma pozwolić ma na zachowanie na dotychczasowym poziomie kwoty dopłaty do wypoczynku (przysługującego funkcjonariuszom i ich rodzinom).

Kwotowo największy wzrost stawek dotyczyć będzie najwyższych grup zaszeregowania, czyli 0. i 00. - po 800 złotych. W przypadku grupy 01a będzie to już 750 złotych, a w 1. - 420 złotych. Wspomniana przez twórców projektu w uzasadnieniu grupa 02a otrzyma 730 złotych więcej, a 02. już 380 złotych więcej. 

W uzasadnieniu podkreśla się również, że zwiększono stawkę 9. grupy zaszeregowania o 220 złotych. Biorąc pod uwagę dodatek kontrolerski, projekt obejmie także wzrost dodatku kontrolerskiego o maksymalnie 55 złotych, co rocznie kosztować będzie ok. 60 tys. złotych rocznie. 

image
Tabela stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Środki na realizację zmian w rozporządzeniu miały już zostać zabezpieczone w budżecie ABW. 

Proponowana regulacja wpłynie niewątpliwie na zwiększenie konkurencyjności ABW na rynku pracy i zachęci osoby o wysokich kwalifikacjach do podejmowania służby w ABW, gdyż wykonywane zadania wymagają niejednokrotnie specjalistycznej wiedzy, posiadania szczególnych umiejętności i wyjątkowych predyspozycji.

Uzasadnienie projektu rozporządzenia

Warto podkreślić, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego utrzymała w tabeli stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy dodatkowe grupy zaszeregowania, wprowadzone jeszcze w 2018 roku, do których uwagi zgłaszał jeszcze w zeszłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jak podkreślał RPO, mogło dojść do nierównego traktowania funkcjonariuszy i doprowadzenie do sytuacji, w której funkcjonariusz zajmujący kierownicze stanowisko, zarabiałby mniej niż jego podwładny. O skomentowanie tej sytuacji Adam Bodnar poprosił w czerwcu 2019 roku koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

Jak widać w tabeli, w Agencji Bezpieczeństwa obok dotychczasowej siatki płac stworzono równoległą, w której dostaje się średnio kilkaset złotych więcej. Dotychczasowe grupy uposażenia zachowano, ale wprowadzono do nich dodatkowe grupy uposażenia oznaczone symbolem "a" - średnio o kilkaset zł wyższe od istniejących. Jak podkreślał RPO, skutkiem rozporządzenia było przyznanie podwyżek funkcjonariuszom przeniesionym przez Szefa ABW do grup "a" – na podstawie kryteriów nieczytelnych dla ogółu funkcjonariuszy. W piśmie z początku czerwca, skierowanym do Mariusza Kamińskiego RPO podkreśla również, że "zjawisko nierównego traktowania w awansach do grupy a było szczególnie widoczne w jednostkach terenowych, które w wyniku reformy z 2017 r. (likwidującej 11 delegatur), straciły część obsady etatowej".

Jak poinformował jeszcze w zeszłym roku redakcję InfoSecurity24.pl chcący zachować anonimowość funkcjonariusz Agencji, w wyniku rozporządzenia z 2018 roku do istniejącej siatki zaszeregowania (dotychczas - 26 grup), wprowadzono 18 kolejnych grup, w wyniku czego siatka zaszeregowania rozrosła się łącznie do 44 grup, co - jak podkreślał - jest "ewenementem" oraz zjawiskiem niespotykanym i niepraktykowanym dotychczas w żadnej polskiej służbie specjalnej (AW, SKW, SWW, CBA), których siatki zaszeregowania są dużo bardziej "kompaktowe". Problem stanowi także stan etatowy Agencji.

Dodatkowa zachęta od Agencji

Zmiany planowane są również w Agencji Wywiadu, która wprowadza "dodatkową zachętę" dla osób o wysokich kwalifikacjach do podejmowania służby w Agencji Wywiadu, a która ma także pozytywnie wpłynąć "na zaangażowanie funkcjonariuszy pełniących służbę w Agencji Wywiadu w wykonywanie powierzonych im zadań". Co więcej, zmiany przyczynić mają się do "zwiększenia prestiżu związanego z mianowaniem funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe".

Chodzi dokładnie o zniwelowanie różnic w wysokości dodatków za te stopnie pomiędzy Agencją Wywiadu a pozostałymi służbami specjalnymi. Jak czytamy w uzasadnieniu drugiego projektu, który pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a dotyczącego AW, z analizy wynikać ma, że "w Agencji Wywiadu dodatki za posiadany stopień służbowy, w porównaniu do Służby Wywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, są najniższe". 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Agencji Wywiadu dodatki za posiadany stopień służbowy, w porównaniu do Służby Wywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, są najniższe. Przykładowo można wskazać, że wysokość dodatku za stopień: 1) pułkownika w Agencji Wywiadu wynosi 1050 zł, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 1700 zł, w Służbie Wywiadu Wojskowego – 1470 zł; 2) porucznika w Agencji Wywiadu wynosi 880 zł, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 1450 zł, w Służbie Wywiadu Wojskowego – 1210 zł; 3) chorążego w Agencji Wywiadu wynosi 710 zł, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 1050 zł, w Służbie Wywiadu Wojskowego – 920 zł.

Uzasadnienie projektu rozporządzenia

Jak dodają autorzy dokumentu, różnice w wysokości dodatku za stopień służbowy pomiędzy poszczególnymi stopniami wahają się od 10 zł do 100 zł. Zgodnie z planami rządowymi, wzrost stawek dodatku za posiadany stopień służbowy funkcjonariuszy Agencji Wywiadu obejmie stopnie służbowe we wszystkich korpusach obowiązujących w AW. W porównaniu do obowiązujących przepisów będzie to:

  • wzrost dodatku za posiadany stopień w korpusie podoficerów waha się od 100 zł za stopień kaprala do 130 zł za stopień starszego sierżanta sztabowego;
  • wzrost dodatku za posiadany stopień w korpusie chorążych waha się od 200 zł za stopień młodszego chorążego do 235 zł za stopień starszego chorążego sztabowego; średni wzrost wysokości dodatku za stopień pomiędzy stopniami w tym korpusie wynosi 16,50 zł;
  • wzrost dodatku za posiadany stopień w korpusie oficerów waha się od 320 zł za stopień podporucznika do 420 zł za stopień pułkownika; średni wzrost wysokości dodatku za stopień pomiędzy stopniami w tym korpusie wynosi 46,50 zł.
image
Stawki dodatku za posiadany stopień służbowy w AW. Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Jak czytamy w uzasadnieniu, wzrost wysokości dodatku za stopień generała brygady wynosić będzie 460 zł (z kwoty 1150 zł do kwoty 1610 zł.), tj. 40 proc., a wzrost wysokości dodatku za stopień kaprala wynosi 100 zł (z kwoty 510 zł do kwoty 610 zł), tj. 20 proc. Przeciętny wzrost wysokości dodatku za posiadany stopień służbowy funkcjonariuszy Agencji Wywiadu wynieść ma więc 295 zł, tj. z kwoty 837 zł do kwoty 1132 zł miesięcznie.

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze