Reklama

Straż Pożarna

Ustawa o OSP trafi na biurko prezydenta

Fot. MSWiA

Sejm przyjął w czwartek, wraz z częścią poprawek zaproponowanych przez Senat, ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Poparcia posłów nie zyskała propozycja senatorów zgodnie z którą świadczenie emertytalne miało przysługiwać po 20 latach brania czynnego udziału w akcjach ratowniczych zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta, a kiedy Andrzej Duda dokument podpisze, zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Wśród zaproponowanych przez Senat w czwartek poprawek znalazła się m.in. ta mówiąca o zmianie liczby lat brania czynnego udziału w akcjach ratowniczych, które są potrzebne do otrzymania świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP. Dzięki poprawce strażacy mieliby otrzymać świadczenie po 20 latach w przypadku kobiet, jak i mężczyzn (wcześniej po 25 latach).

W piątek, do propozycji odnieśli się posłowie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Mimo pozytywnej rekomendacji szefa ZOSP RP Waldemara Pawlaka, posłowie przychylili się do stanowiska rządu, reprezentowanego przez Macieja Wąsika, wiceszefa MSWiA i opowiedzieli się za odrzuceniem poprawki. Do tej rekomendacji przychylili się posłowie na sali plenarnej. Jak tłumaczył Wąsik, ustawa z takimi zapisami została uchwalona przez Sejm i na ich realizację przewidziane jest finansowanie.

Ustawa o OSP, to pierwszy akt prawny dedykowany Ochotniczym Strażom Pożarnym. Jak przekonują twórcy, konsoliduje ona m.in. uregulowania dotyczące relacji między OSP, jednostkami samorządu terytorialnego a administracją rządową. Ponadto zrównuje w kontekście świadczeń status strażaków należących do OSP i strażaków przynależnych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Czytaj też

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych zakłada m.in., że świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Dokument przewiduje również wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały też kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Projekt wprowadza również możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Czytaj też

Zgodnie z ustawą, zasłużonym druhom OSP prezydent RP będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej".

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama