Reklama

Straż Pożarna

"Bardzo korzystny zbiór przywilejów" czy "ryzykowne" i "destrukcyjne" propozycje? Posłowie zajęli się ustawą o OSP

Fot. MSWiA/Twitter
Fot. MSWiA/Twitter

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w poniedziałek odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która wprowadzić ma m.in. stały dodatek emerytalny dla strażaków ochotników. Projekt trafił do prac w podkomisji, która przyjęła go z poprawkami. Sceptyczni wobec większości propozycji zawartych w przygotowanym przez MSWiA projekcie byli – obecni na posiedzeniu – przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podczas pierwszego czytania na komisji zapewniał, że projektowana ustawa to "bardzo korzystny zbiór przywilejów i praw dla straży i strażaków ochotników". Jego zdaniem przygotowany projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska strażaków ochotników. 

Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Waldemar Pawlak podkreślił, że ZOSP pozytywnie opiniuje wprowadzenie dodatków do emerytur, ale inne propozycje są według związku "bardzo ryzykowne, są destrukcyjne i dezorganizują system ochrony ludności". "Poza niektórymi propozycjami, które należałoby wprowadzić do ustawy o ochronie przeciwpożarowej" - dodał.

Według Wąsika ze strony niektórych środowisk padają argumenty, że główną wadą projektu ustawy jest to, że powstał. "Nie wiem, czemu tak to zostało odebrane. Nie chcę gumkować nigdzie związku i nie chcę go też wszędzie wpisywać" - mówił. Deklarował też, że resort jest otwarty na poprawki.

Projekt ustawy po pierwszym czytaniu został skierowany do prac w podkomisji do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych, podczas której przyjęto go z poprawkami, choć nie miały charakteru fundamentalnego dla projektowanych rozwiązań. 

Rządowy projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, jak podkreśla MSWiA, to pierwszy akt prawny, którego celem jest kompleksowe uregulowanie organizacji i funkcjonowania tych jednostek. 

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Projekt zakłada też wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek. Wzmocniona ma zostać również ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały też kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.

Zgodnie z dokumentem zasłużonym druhom OSP prezydent RP będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej".

O projekcie od momentu, kiedy został on publicznie zaprezentowany, dość sceptycznie wypowiadają się przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Ich zdaniem nie ma potrzeby tworzenia osobnej ustawy, a konieczne nowe regulacje, dodać należałoby do istniejących aktów prawnych, w tym przede wszystkim do ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Jak mówił jeszcze w maju w rozmowie z InfoSecurituy24.pl Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, "dyskusja o specjalnej ustawie dotyczącej OSP przez ostatnie 30 lat toczona była wielokrotnie, ale na koniec zawsze przyjmowaliśmy, że ochotnicze straże pożarne funkcjonują na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, czyli mają dość szeroki zakres możliwości działania, natomiast szczegółowe sprawy dotyczące działań ratowniczych są określone w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i są wspólne dla OSP i PSP". Jak przekonywał "w samym środowisku OSP dążenia do odrębnej ustawy nie było". Zaznaczał też, że "inną kwestią jest inicjatywa dotycząca dodatków emerytalnych dla strażaków", która jest "pożytecznym elementem". Zapewniał, że "tutaj możemy dyskutować (z MSWiA - przyp. red.) o szczegółach".

PAP/DM

Reklama
ReklamaReklama

Komentarze (2)

  1. Turbo

    Art 15a dalej w lesie. Od nowego roku będzie narada oddolna w tej sprawie.

  2. Autor

    Waldka i chłopaków z PSL boli, że brak statusu stowarzyszeń będzie umożliwiał kontrolę ewentualnych wałków. 30 lat nic nie zrobiono z OSP. A bez ochotników i liczbie etatów PSP by nam ta Polską spłonęła

Reklama

Najnowsze