Reklama

Straż Pożarna

Trzech nowych generałów w PSP

Autor. Jakub Szymczuk/KPRP

Z okazji Dnia Strażaka w Państwowej Straży Pożarnej szykują się nominacje generalskie. Jak wynika z informacji do jakich dotarło InfoSecurity24.pl 4 maja, awanse z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odbierze trzech komendantów wojewódzkich PSP. 

Według ustaleń InfoSecurity24.pl 4 maja, podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie, z rąk prezydenta Andrzeja Dudy, trzech strażaków odbierze nominacje generalskie na stopień nadbrygadiera (pierwszy w korpusie generalskim w Państwowej Straży Pożarnej).

Czytaj też

Nominację generalską otrzymać ma st. bryg. Artur Gonera, mazowiecki komendant wojewódzki PSP. Gonera od 1998 roku studiował na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W 2002 roku rozpoczął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy. We wrześniu 2009 roku został mianowany na stanowisku zastępcy dowódcy JRG nr 1 KM PSP m.st. Warszawy, a w kwietniu 2012 roku został jej dowódcą. 7 listopada 2018 roku powołano go na stanowisko zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, a 3 lutego 2024 roku został mazowieckim komendantem wojewódzkim PSP.

Awansowany zostać ma również warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Michał Kamieniecki. Obecny szef KW PSP w Olsztynie, służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1994 r., jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od roku 1998 pełni służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie: Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i 2, Komendzie Miejskiej i Komendzie Wojewódzkiej PSP. 19 marca 2012 r. został powołany na stanowisko zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP, którą sprawował do 30 kwietnia 2021 r. W latach 2021-2024 pełnił funkcję zastępcy Komendanta Lotniskowej Służby Ratowniczo Gaśniczej w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury. Kamieniecki w marcu 2024 roku został powołany na stanowisko warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP. 

Nadbrygadierem PSP zostać ma także st. bryg. Janusz Drozda. Drozda służbę w PSP rozpoczął w 1995 r. jako słuchacz - podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W październiku 2016 r. został powołany na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Świebodzinie. Od sierpnia 2018 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim. W marcu 2024 roku powołano go na stanowisko lubuskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim.

Czytaj też

W tegorocznych nominacjach generalskich widać pewną prawidłowość. Awanse otrzymują byli zastępcy komendantów, którzy w procesie pewnej „naturalnej sukcesji” objęli stanowiska szefów garnizonów.

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie – o czym mówił jeszcze w lutym w Sejmie wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz – z Państwowej Straży Pożarnej odeszło ponad 400 oficerów. W tej grupie było m.in. 12 komendantów wojewódzkich i 33 zastępców komendantów wojewódzkich. W czterech komendach wojewódzkich odejście ze służby zgłosili komendant i jego zastępcy. 

Po wręczeniu nominacji w PSP służbę pełnić będzie 7 nadbrygadierów: trzech awansowanych komendantów, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Józef Galica, świętokrzyski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Krzysztof Ciosek oraz – choć formalnie bez generalskiego etatu - komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie nadbryg. Piotr Filipek i komendant główny PSP nadbryg. Mariusz Feltynowski.

Czytaj też

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, stopień nadbrygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


AKTUALIZACJA - 2.05.2024 r. - godz. 11:00

Informacje o awansach generalskich w PSP potwierdziło w komunikacie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Do wręczenia nominacji dojść ma 4 maja podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka.

Reklama

Komentarze

    Reklama