Reklama

Straż Pożarna

Straż Pożarna uzupełnia kadry. Ruszył nabór na 70 stanowisk

fot. MSWiA
fot. MSWiA

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy ogłosiła nabór na 70 stanowisk. Osoby, które pozytywnie przejdą kwalifikację docelowo maja pełnić służbę na stanowisku starszy ratownik lub starszy ratownik-kierowca w systemie zmianowym 24/48 godzin. Obecnie prowadzona rekrutacja jest największą w tym roku i jedną z większych w ostatnim czasie. Chętni do służby w PSP mają czas na składanie dokumentów do 6 lipca.

Co trzeba zrobić żeby zostać strażakiem? Przede wszystkim trzeba posiadać polskie obywatelstwo, korzystać w pełni z praw publicznych i legitymować się niekaralnością zarówno za przestępstwa jak i przestępstwa skarbowe. Zgodnie z wymaganiami kandydat na strażaka powinien też posiadać „zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby” oraz co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Nabór składać się będzie z kilku etapów. Po pierwsze komisja oceni złożone dokumenty tj. podanie o przyjęcie do służby i życiorys. Następnie kandydaci przejdą test sprawności fizycznej, który zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn rekrutowanych na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych obejmuje podciąganie na drążku, bieg po kopercie oraz próbę wydolnościową.

Nowe przepisy określające zasady przeprowadzania testu sprawności fizycznej zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 5 kwietnia 2018 roku. Bieg na dystansie 50 i 1000 metrów oraz obecna przez lata w PSP „próba Harvarda” zostały zastąpione przez bieg po kopercie oraz próbę wydolnościową tzw. Beep test.

Etap III naboru to ponowna ocena dokumentów, tym razem dostarczonych kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności i zaświadczenia o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej. Następnie, kandydat bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej oraz komisja lekarska ustala jego zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.  

W naborze do PSP, podobnie jak w innych służbach mundurowych wyniki każdego z etapów przeliczane są na punkty, a o przyjęciu decyduje ich suma. By zwiększyć swoje szanse, można strać się o otrzymanie punktów preferencyjnych. Te obligatoryjnie przyznawane są za:

 • szkolenie podstawowe w zawodzie strażak – 20 punktów;
 • posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa – 25 punktów;
 • posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa – 30 punktów;
 • posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – 15 punktów;
 • uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650) – 5 punktów;
 • uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – 15 punktów;
 • wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej (SP) – 5 punktów;
 • wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP+ szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej (RT) – 10 punktów;
 • wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP+RT+ szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach. – 15 punktów;
 • wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r. – 15 punktów;
 • ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania – 5 punktów;

Dodatkowe punkty przyznawane są także za:

 • prawo jazdy kat. C – 5 punktów;
 • prawo jazdy kat. C+E – 10 punktów;
 • prawo jazdy kat. D – 5 punktów;
 • ukończenie studiów wyższych na jednym z wymienionych kierunków: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, analityka chemiczna, chemia jądrowa, inżynieria chemiczna i procesowa, fizyka, fizyka techniczna, fizyka jądrowa, biologia, biotechnologia, biochemia, biofizyka, mikrobiologia – 5 punktów;
 • uprawnienia płetwonurka minimum KDP/CMAS P1 lub równorzędne innej organizacji – 5 punktów.

Osoby, które pozytywnie przejdą proces kwalifikacji, po przyjęciu do służby zostaną skierowane na szkolenie podstawowe do jednej ze strażackich szkół. 

Przypomnijmy, zgodnie z informacją jaką przestawił niedawno wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, stan wakatów w PSP kształtuje się na poziomie niespełna 5 proc. Dla porównania w Służbie Ochrony Państwa jest to prawie 18 proc., w Straży Granicznej ponad 13 proc., a w Policji niewiele ponad 6 proc.

DM

Reklama

Komentarze

  Reklama