Reklama

Straż Pożarna

NIK: zakup sprzętu dla OSP nie jest celem funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości

fot. kmpsp.poznan.pl
fot. kmpsp.poznan.pl

Zgodnie z zapowiedziami kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości w 2018 roku do Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce ma trafić ponad 100 mln złotych. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie trwa i obejmuje swoim zasięgiem kolejne województwa. Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że środki zgromadzone w ramach Funduszu Sprawiedliwości nie powinny być przeznaczone na zakup sprzętu dla jednostek OSP.

Jak pisaliśmy już na łamach InfoSecurity24.pl, 100 mln złotych pochodzące z Ministerstwa Sprawiedliwości to kwota niebagatelna w skali finansowania OSP w całej Polsce. Dla porównania przypomnimy, że w 2017 roku jednostki OSP wpisane do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymały z budżetu państwa ponad 70 mln złotych, a prawie 60 mln złotych stanowiła dotacja przeznaczona dla wszystkich OSP w Polsce (z czego 38 mln pochodziło z dotacji MSWiA a ok. 20 mln to środki przekazane przez firmy ubezpieczeniowe). 

Do przekazania środków pochodzących z funduszu sprawiedliwości na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, odniosła się Najwyższa Izba Kontroli.

Już po zakończeniu kontroli NIK (na początku 2018 r.), Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że za ponad 100 ml zł z Funduszu Sprawiedliwości zostanie zakupiony sprzęt ratowniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w całej Polsce. Jakkolwiek doposażenie straży pożarnych w sprzęt ratujący życie i zdrowie ludzi jest działaniem pożądanym, to jednak dla realizacji tego celu powołano Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a na mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej towarzystwa ubezpieczeniowe zobligowane są do przekazywania części swoich dochodów na potrzeby straży pożarnych (również ochotniczych). Wsparcie z tych źródeł jest przekazywane niezależnie od środków otrzymywanych bezpośrednio z budżetu państwa, które to powinny zapewnić realizację niezbędnych potrzeb. Zakup takiego sprzętu nie jest natomiast celem funkcjonowania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, gdyż te zostały zdefiniowane w art. 43 § 8 kkw.

nik.gov.pl

O dotacji dla OSP pochodzącej z Funduszu Sprawiedliwości mówił także na dzisiejszym posiedzeniu sejmu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.

Te środki [red. z Funduszu Sprawiedliwości] są przekazywane sukcesywnie w poszczególnych województwach. Ten proces jest już bardzo zaawansowany. Dziękując Panu ministrowi Ziobro za takie przeznaczenie tych środków chcę jednocześnie podziękować Pani minister Teresie Czerwińskiej za zgodę na wydatkowanie tych środków na ten cel.

Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA

NIK zapowiada, że wydatki Funduszu Sprawiedliwości zostaną poddane analizie podczas kontroli wykonania planu finansowego Funduszu za 2018 r. Izba przypomina też, że jej zdaniem Ministerstwo Sprawiedliwości złamało prawo przekazując z Funduszu Sprawiedliwości do CBA 25 mln zł. NIK zapowiada, że złoży w tej sprawie wniosek o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze