Reklama

Straż Pożarna

Jak podzielić 100 mln złotych dla OSP? Ministerstwo Sprawiedliwości podpisuje umowę z PSP

fot. Flickr/KPRM
fot. Flickr/KPRM

Ministerstwo Sprawiedliwości, zgodnie z zapowiedziami, kwotą ponad 100 mln złotych dofinansuje jednostki OSP w całej Polsce. Środki mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu dla strażaków ochotników, a Państwowa Straż Pożarna, zgodnie z podpisaną dziś umową, ma brać czynny udział w rozpatrywaniu składanych wniosków.

Jak informuje MSWiA umowa, którą podpisali Pełnomocnik ds. Funduszu Sprawiedliwości Michał Woś i Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, pozwoli wykorzystać doświadczenie i wiedzę zawodowych strażaków przy wyposażaniu OSP w odpowiedni sprzęt.

Już jakiś czas temu resort sprawiedliwości informował o tym, że wnioski o dofinansowanie opiniowane będą przez PSP, jednak do wczoraj nie było formalnego porozumienia w tej sprawie.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaangażowało się, poprzez Fundusz Sprawiedliwości, we wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych. Już teraz korzystamy z profesjonalnej wiedzy Państwowej Straży Pożarnej, która jest bezcenna. Dziś nadajemy tej współpracy formalny charakter.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Państwowa Straż Pożarna ma pomóc w ustaleniu, jakiego wyposażenia potrzebują konkretne jednostki OSP. PSP będzie też brała udział w rozpatrywaniu wniosków o wsparcie. Jak czytamy w komunikacie MSWiA „współpraca usprawni realizację programu i zapewni dodatkową gwarancję racjonalnego dysponowania środkami dla strażaków-ochotników”.

undefined
fot. MSWiA

Ochotnicza Straż Pożarna już od lat stanowi nieodłączny element Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jak bardzo często zauważają strażacy PSP, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład małe, „jedno jednostkowe” powiaty, i sytuacje w których działania prowadzone są jednocześnie w kilku miejscach, sprawna reakcja na zagrożenie nie byłaby możliwa bez udziału „ochotników”. Jednak problem pojawia się zawsze tam, gdzie pojawiają się pieniądze, a raczej ich brak. Wiele jednostek OSP funkcjonujących w ramach KSRG skarży się na braki sprzętowe lub na to, że sprzęt jakim dysponują jest już bardzo wysłużony. Pytanie czy pieniądze pochodzące z Ministerstwa Sprawiedliwości będą w stanie skutecznie rozwiązać problemy z jakimi dziś boryka się Ochotnicza Straż Pożarna, pozostaje nadal otwarte. Znacznie OSP podkreślał podczas wczorajszego spotkania wiceminister Jarosław Zieliński, bezpośrednio odpowiedzialny za nadzór na strażą pożarną.

Straże ochotnicze wymagają wielkiego wsparcia. Stanowią bardzo istotny element systemu ratowniczego w Polsce. Pamiętajmy, że straż pożarna to obecnie najbardziej wielofunkcyjna służba w Polsce. Jedynie 25 procent jej działalności stanowi gaszenie pożarów. Zdecydowana większość aktywności to reakcje na inne groźne zdarzenia: wypadki komunikacyjne, klęski żywiołowe czy zagrożenia ekologiczne.

Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński

Jak zapowiada ministerstwo, strażacy-ochotnicy ze środków Funduszu Sprawiedliwości zostaną wyposażeni w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory.

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw.

O sprawie dofinansowania OSP przez Ministerstwo Sprawiedliwości pisaliśmy już na łamach InfoSecurity24. Przypomnijmy, że do OSP trafić ma ponad 100 mln złotych, co biorąc pod uwagę wielkość dotacji jaka co roku przeznaczana jest na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych, jest kwotą niebagatelną.  Dla porównania, zeszłoroczna dotacja, pochodząca z budżetu państwa, dla OSP wpisanych do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego wyniosła ponad 70 mln złotych, a prawie 60 mln złotych stanowiła dotacja przeznaczona dla wszystkich OSP w Polsce (z czego 38 mln pochodziło z dotacji MSWiA a ok. 20 mln to środki przekazane przez firmy ubezpieczeniowe).

MSWiA/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama