Reklama

Straż Pożarna

"Bitwa o remizy" po nowemu?

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Nie milkną echa dotyczące profrekwencyjnej akcji „Bitwa o remizy”, dzięki której do Ochotniczych Straży Pożarnych trafić ma ponad 300 milionów złotych. Jak zapewnia MSWiA środki na wypłatę dotacji są zaplanowane w tegorocznym budżecie. W programie szykują się jednak pewne zmiany. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz podkreślił, że „obecne kierownictwo resortu, mając na względzie kwestie związane z bezpieczeństwem, podjęło decyzję o aktualizacji zakresu rzeczowego objętego dofinansowaniem ze środków budżetowych MSWiA”.

Akcja „Bitwa o remizy” odbyła się w ramach październikowych wyborów parlamentarnych. Jak wtedy tłumaczono, była to profrekwencyjna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która miała zachęcić mieszkańców gmin do udziału w wyborach. W jej ramach do Ochotniczych Straży Pożarnych trafić ma ponad 300 milionów złotych. Według założeń jednostki OSP otrzymać miały do miliona złotych dotacji na termomodernizację, remont lub wyposażenie remiz.

Reklama

W połowie listopada ubiegłego roku, na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej opublikowano listę 314 gmin z najwyższą frekwencją w wyborach, które zostały wyróżnione w akcji „Bitwa o remizy”. „Trzy z nich osiągnęły rekordowe wyniki. Ponad 90 proc. wyniosła frekwencja w gminie Klwów w powiecie przysuskim, blisko 89 proc. w gminie Michałowice w powiecie pruszkowskim oraz prawie 88 proc. w gminie Suchy Las w powiecie poznańskim” – informowała KG PSP.

Czytaj też

Po kilku miesiącach od ogłoszenia wyróżnionych gmin, o sprawę postanowił zapytać w interpelacji do MSWiA poseł Marcin Romanowski. Odpowiedzi na jego pytania udzieli wiceszef resortu Wiesław Leśniakiewicz. „Na wstępie należy podkreślić, że akcja będzie realizowana w 2024 roku. Odnośnie do części środków będących w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uprzejmie informuję, że zostały one zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r., w części 42 – sprawy wewnętrzne” – odpowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno strony samorządowej, jak i jednostek OSP, w tym z uwzględnieniem potrzeb OSP dotyczących pojazdów, obecne kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji – mając na względzie kwestie związane z bezpieczeństwem – podjęło decyzję o aktualizacji zakresu rzeczowego objętego dofinansowaniem ze środków budżetowych MSWiA. Z uwagi zatem na konieczność powtórzenia procesu konsultacji i weryfikacji asortymentu wskazanego w zakresie rzeczowym, tj. kwalifikowalności zadań objętych dofinansowaniem w ramach przedmiotowej akcji, uległ przesunięciu termin naboru wniosków związanych z jej realizacją.
Fragment odpowiedzi wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza na interpelację posła Marcina Romanowskiego
Reklama

Wiceszef MSWiA dodał przy tym, że aktualnie, w porozumieniu z Komendą Główną PSP, jest przygotowywana szczegółowa procedura „przekazywania do jednostek OSP środków budżetowych będących w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotycząca akcji frekwencyjnej mającej na celu dofinansowanie remiz OSP”. „Po ostatecznym zatwierdzeniu nowego asortymentu przez Ministra, jako dysponenta środków finansowych z budżetu państwa, jak i trybu dystrybucji ww. środków, jednostki OSP niebawem będą mogły składać wnioski o dotacje”- zapewnił Wiesław Leśniakiewicz.

Czytaj też

Wiceszef MSWiA o sprawę wypłat dotacji dla OSP w ramach akcji „Bitwa o remizy” został również zapytany w zeszłym tygodniu w Sejmie podczas prezentowania informacji bieżącej w sprawie stanu przygotowań systemu obrony cywilnej do ochrony przed skutkami ewentualnego konfliktu zbrojnego. „Chcielibyśmy, żeby ten program, który dzisiaj był realizowany na rzecz frekwencji, był stałym programem wsparcia ochotniczych straży pożarnych, również w komponencie ochrony ludności” – zapewnił w Sejmie wiceszef MSWiA.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze