Reklama

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Wiceszef MSWiA: projekt ustawy o ochronie ludności jest już przygotowany

Autor. Sejm RP

Mamy już przygotowany projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zawierający wszystkie kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem obywateli. Przygotowujemy teraz rozporządzenia wykonawcze, aby ustawa nie miała luk i uwzględniała wszystkie elementy właściwego systemu budowania ochrony ludności w naszym kraju – powiedział wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Jak dodał kluczowym elementem ochrony ludności staje się Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Na wniosek Lewicy, posłowie wysłuchali w czwartek w Sejmie informację bieżącą w sprawie stanu przygotowań systemu obrony cywilnej do ochrony przed skutkami ewentualnego konfliktu zbrojnego. Informację przedstawił wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz. „Obrona cywilna to nie są tylko struktury, ale zadania, które musi wypełnić państwo. W tych zadaniach mamy m.in. cały proces systemów ostrzegania, ewakuacji, przygotowania organizacji schronów, ratownictwa, służby medycznych, walki z pożarami i wiele innych” – mówił w Sejmie wiceszef MSWiA.

„Dzisiaj nie możemy powiedzieć, że nie mamy niczego w naszym kraju i nie jesteśmy przygotowani na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, czy nawet wynikających z ewentualnych konfliktów zbrojnych. Nadal w porządku prawnym mamy kilka ustaw, bardzo ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju. Jest to m.in. ustawa o kompetencjach jednostek samorządu terytorialnego, ale to jest również ustawa o zarządzaniu kryzysowym, czy też ustawa o ochronie przeciwpożarowej i ustawa o Państwowej Straży Pożarnej” – podkreślił Wiesław Leśniakiewicz.

Jak zapewnił, ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej jest już przygotowana. „Niemniej jednak przygotowujemy teraz rozporządzenia wykonawcze. Chcielibyśmy by ta ustawa była bardzo dobrze przygotowana, żeby nie miała luk i uwzględniała wszystkie elementy właściwego systemu budowania ochrony ludności w naszym kraju” – zapewnił.

Reklama

Wiceszef MSWiA, odnosząc się do projektu ustawy przekazał, że „podjęto już decyzję, aby wzmocnić Rządowe Centrum Bezpieczeństwa”. „RCB dzisiaj staje się kluczowym elementem ochrony ludności. Doprowadziliśmy do ścisłej współpracy RCB z Centrum Operacji Powietrznych Sztabu Generalnego WP po to, by komunikaty nawet w sytuacjach, kiedy już są zagrożenia na terenie Ukrainy, docierały do obywateli” – mówił.

Wzmacniamy system informowania obywatela poprzez różne technologie, które są już stosowane w RCB m.in. Regionalny System Ostrzegania, ale również cały proces przekazywania SMS-ów. Poprawiamy też proces związany z komunikowaniem obywatela na wypadek nawet doraźnych zagrożeń wynikających z sytuacji pogodowych czy innych, które mogą mieć miejsce na terenie naszego kraju” – podkreślił Leśniakiewicz.

Czytaj też

Zaznaczył przy tym, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma plany zarządzania kryzysowego, które dzisiaj obowiązują. „Nie przewidujemy dodatkowego procesu planistycznego związanego z obroną cywilną ochroną ludności, jedynie dopełnienie aktualnie obowiązujących planów związanych z zarządzaniem kryzysowym. Bowiem, kiedy zrobiliśmy badania, ile tych planów realizuje się na poziomie gminy okazało się, że w wyniku poprzednich rozstrzygnięć, które miały miejsce w odniesieniu do ustawy o powszechnym obowiązku obrony, było aż 23 różnego rodzaju niekompatybilnych planów. Dzisiaj wychodzimy z założenia, że to powinien być jeden, istotny plan z punktu widzenia zarządzania kryzysowego” – powiedział.

Przypomniał przy tym, że RCB jest odpowiedzialne również za przygotowanie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, który jest „kluczowym elementem w budowaniu bezpieczeństwa obywatela, a przede wszystkim odporności państwa na wypadek wystąpienia zagrożeń”.

Reklama

Po dyskusji nad tą informacją, w której wzięło udział 45 posłów, wiceszef MSWiA odpowiedział na kilka zadanych pytań. Sporo z nich dotyczyło schronów. „Schrony dzisiaj są zaniedbane i wszyscy o tym dobrze wiemy. Zapytaliśmy wojewodów, żeby nam szacunkowo ocenili, jakie kwoty należałoby zabezpieczyć na odremontowanie i przywrócenie funkcjonalności schronów. 2 miliardy 700 milionów - taką kwotę uzyskaliśmy. Jest ona zapewne niepełna” – powiedział Wiesław Leśniakiewicz.

„Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła duży proces budowania ogólnokrajowego systemu ostrzegania, alarmowania, który niezależnie od sytuacji ma być na tyle odporny, żeby był skuteczny i mógł powiadamiać obywateli. 176 milionów z Krajowego Planu Odbudowy idzie na realizację pierwszego etapu, który ma być w dwa lata. W tym czasie powstanie około 4 tysięcy nowych obiektów informacyjno-rozgłośnieniowych” – dodał.

Czytaj też

Przypomniał również, że nad ustawą o ochronie ludności wielokrotnie podejmowano dyskusję. „Pamiętam, że w 2015 roku przygotowaliśmy i zostawiliśmy ustawę o ochronie ludności. W 2008 roku również była przygotowana. Myślę, że jest ostateczny czas, żeby ta ustawa ujrzała światło dzienne i została przyjęta przez parlament tak, żeby zrealizować wszystkie powinności” – ocenił wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama