Reklama

Straż Graniczna

Zielona granica mniej popularna?

Fot. Straż Graniczna
Fot. Straż Graniczna

Funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w ubiegłym roku prawie 54,5 mln podróżnych. Niemal 100 tys. cudzoziemcom nie zezwolono na wjazd na terytorium Polski, a dwukrotnie wzrosła liczba kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP - poinformowała Straż Graniczna. Co ciekawe, w porównaniu z 2018 rokiem, spadła liczba liczba zatrzymań przy próbie nielegalnego przekroczenie tzw. zielonej granicy - z 285 do 178 przypadków.

Z danych przekazanych przez Komendę Główną Straży Granicznej wynika, że w 2019 roku funkcjonariusze SG odprawili 54 391 942 osób podróżujących przez polską granicę, co oznacza wzrost o 2 mln w stosunku do roku 2018. Najwięcej osób przekroczyło granicę z Ukrainą - 21 737 666, Białorusią - 8 814 753 i Rosją - 3 466 814. Kolejne 20 372 709 podróżnych odprawiono w portach lotniczych i morskich. SG zanotowała 12-procentowy wzrost ruchu na lotniczych przejściach granicznych i 15-procentowy spadek tzw. małego ruchu granicznego z Ukrainą. 27,1 mln osób w 2019 roku przekroczyło granicę, podążając do Polski, z czego 18,6 mln to cudzoziemcy. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy (10,4 mln), Białorusini (3,4 mln), Rosjanie (1,5 mln), Izraelczycy (233 tys.) i Amerykanie z USA (199 tys.).

Jak informuje SG, jej funkcjonariusze odmówili wjazdu do Polski 96 607 cudzoziemcom, którzy nie spełniali warunków wjazdu do Polski określonych w Kodeksie Granicznym Schengen i w Ustawie o cudzoziemcach. Najwięcej odmów wjazdu wydano na granicach z Ukrainą – ponad 60 tys., Białorusią - ponad 33,6 tys. i Rosją – 1,3 tys. 

Najliczniejsze grupy wśród tych, którym odmówiono wjazdu do Polski, stanowili Ukraińcy – ponad 58,5 tys., Rosjanie – ponad 28,5 tys. i Białorusini – niecałe 5 tys. Jak podała SG, głównymi powodami odmowy wjazdu były brak ważnej wizy lub dokumentu pobytowego, brak dokumentów potwierdzających cel wjazdu lub brak wymaganej sumy pieniędzy.

W 2019 roku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 178 osób, które do Polski dostały się nielegalnie przez tzw. zieloną granicę – na granicy z Rosją 8 osób, z Białorusią – 20 i z Ukrainą - 148. Najwięcej prób nielegalnego przedostania się do naszego kraju odnotowano jednak na przejściach granicznych. Na drogowych przejściach granicznych funkcjonariusze Straży Granicznej udaremnili w sumie 1162 próby przekroczenia granicy wbrew przepisom, w tym na granicy z Ukrainą – 877, z Białorusią – 169, z Rosją – 116. Aż 650 przypadków usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy odnotowano również na lotniczych przejściach granicznych.

por. Agnieszka Golias, rzecznik prasowa Komendanta Głównego Straży Granicznej  

Dla porównania w 2018 roku, Straż Graniczna zatrzymała, przy próbie nielegalnego przekroczenie tzw. zielonej granicy, 285 osób, z czego najwięcej na granicy z Ukrainą - 268 cudzoziemców. 

Poza tym strażnicy wykryli 1,2 tys. przypadków posługiwania się wyłudzonymi, podrobionymi lub przerobionymi dokumentami. 802 osoby miały sfałszowane wizy, a w 96 dokumentach stwierdzono fałszywe stemple kontroli granicznej. 102 osoby legitymowały się fałszywymi dowodami osobistymi, a 91 fałszywymi paszportami. "Wśród osób posługujących się fałszywymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia polskiej granicy lub do pobytu w naszym kraju najwięcej było obywateli Ukrainy - 826, Białorusi i Gruzji – po 39, Rosji – 34, Turcji – 31 oraz Iranu – 30" - wymienia por. SG Agnieszka Golias. 

W ubiegłym roku znacząco wzrosła liczba kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. "Funkcjonariusze SG przeprowadzili 26 757 kontroli legalności pobytu, którymi objętych było 61 355 cudzoziemców. Nieprawidłowości dotyczyły ponad 26,6 tysięcy osób" - wynika z danych SG. Dla porównania: w 2018 roku funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili 15,8 tys. takich kontroli i objęły one 36 tys. cudzoziemców.

Natomiast 4094 kontrole legalności zatrudnienia wykazały, że 14 740 cudzoziemców wykonuje w Polsce pracę niezgodnie z przepisami. Wśród najczęściej naruszających przepisy byli Ukraińcy - 13,3 tys., Gruzini - 476, Mołdawianie - 326 i Białorusini - 243.

Ponadto w ubiegłym roku strażnicy graniczni wykryli towary pochodzące z przestępstwa warte w sumie około 265,5 mln zł, w tym papierosy, których wartość oszacowano na ponad 95 mln zł, i tytoń o wartości 57,1 mln zł. Odzyskali m.in. 753 pojazdy - wśród nich samochody osobowe, ciężarowe, motocykle i naczepy - wartości 40,3 mln zł. Przejęli narkotyki warte około 42,9 mln zł.

PAP/IS24

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze