Reklama

Straż Graniczna

Prawie 2,5 mln kontroli. SG podsumowała pracę na "zamkniętych" granicach

Fot. Straż Graniczna
Fot. Straż Graniczna

Straż Graniczna podsumowała okres, w którym przywrócona została kontrola na granicach, prowadzona dokładnie od 15 marca br. W tym czasie formacja skontrolowała prawie 2,5 mln osób wjeżdżających do Polski. Jak podkreśla SG, kontrolę wprowadzono oczywiście z uwagi na zagrożenie COVID-19 i choć była już przywracana przez Polskę wcześniej pięciokrotnie, to nigdy na taką skalę.

Od 15 marca granicę wewnętrzną można było przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a pozostałe szlaki komunikacyjne umożliwiające wcześniej przekroczenie granicy zostały zablokowane. Kontrola nie była, tak jak w poprzednich przypadkach, np. podczas EURO 2012 czy ŚDM, prowadzona wyrywkowo. Działania kontrole prowadzono bowiem przez 24 h/7. Kontroli granicznej towarzyszyła kontrola sanitarna, za którą odpowiedzialna była Państwowa Straż Pożarna, służby medyczno-sanitarne lub wojsko.

Zgodnie z danymi, udostępnionymi przez SG, na granicy wewnętrznej w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej na kierunku wjazdowym do Polski skontrolowano w sumie 2 481 848 osób. Najwięcej na odcinku granicy z Niemcami  1 969 845. Na granicy z Czechami skontrolowano 385 415 osób, ze Słowacją – 14 217, z Litwą – 34 623, w portach morskich – 55 026, a w portach lotniczych – 22 722. 

Każdej doby w działania związane z tymczasowo przywróconą kontrolą graniczną na granicy wewnętrznej czyli prowadzenie kontroli ruchu granicznego oraz ochronę tzw. zielonej granicy, zaangażowanych było średnio ok. 670  funkcjonariuszy.

Podczas prowadzonych kontroli na granicy wewnętrznej ujawniono łącznie 270 osób, które usiłowały przedostać się do Polski, przekraczając granicę RP niezgodnie z przepisami. Na granicy z Niemcami takich osób było 105, w tym najwięcej bo 51 obywateli Polski i 24 obywateli Ukrainy, na granicy z Czechami – 107 osób w tym 49 obywateli Czech i 29 obywateli Ukrainy, na granicy ze Słowacją – 40 osób, w tym 15 obywateli Polski i 10 obywateli Słowacji oraz na granicy z Litwą – 15 osób.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną kontrole na odcinku granicy z Litwą zakończono o godz. 9:00 w piątek 12 czerwca. Na pozostałych odcinkach granicy wewnętrznej kontrole zakończono o północy z 12/13 czerwca br.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze