Reklama

Straż Graniczna

Straż Graniczna wznawia nabór

Fot. Morski Oddział Straży Granicznej
Fot. Morski Oddział Straży Granicznej

15 czerwca 2020 r. wznowiona zostanie realizacja procedur w ramach postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Straży Granicznej. Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej, jeszcze z października 2019 roku, formacja planowała przyjąć do służby w 2020 roku maksymalnie 632 osoby.

Formacja przypomina, że w 2020 r. terminy przyjęć do służby w Straży Granicznej ustalono na luty (do 122 osób), czerwiec (do 238 osób) i październik (do 272 osób). Niewątpliwie pandemia koronawirusa i decyzja Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 marca 2020 r. dot. zawieszenia wszelkich czynności realizowanych w toku już rozpoczętych postępowań kwalifikacyjnych, które wymagają osobistego udziału kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, zatrzymała wiele związanych z naborem procesów, ale nie doprowadziła - jak widać - do przesunięcia samych terminów przyjęć. 

Komenda Główna Straży Granicznej poinformowała również, że egzaminy w ramach II etapu postępowania kwalifikacyjnego odbędą się niezwłocznie po odwołaniu wspomnianej decyzji komendanta z 17 marca. 

Przypomnijmy, że kandydatów przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych w Straży Granicznej w roku 2014 było 10561, w roku 2015 - 5307, w roku 2016 - 7110, w roku 2017 - 4238, a w roku 2018 - 3477. Liczba ta więc, w ciągu zaledwie paru lat, znacząco spadła. Zapotrzebowanie jest duże, a kandydatów było aż trzy razy mniej. Resort spraw wewnętrznych i administracji podjął nawet kroki w celu usprawnienia procedury kwalifikacyjnej kandydatów do służby w Straży Granicznej. Celem proponowanych zmian, których projekt jeszcze w sierpniu 2019 roku pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji, ma być również zwiększenie efektywności tej procedury, ale z jednoczesnym utrzymaniem dotychczasowego poziomu kryteriów doboru przyszłych funkcjonariuszy. Na razie jednak prace nad dokumentem trwają.

Gotowy na służbę?

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat do służby wysyłany jest również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Kandydaci rozwiązują tam testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnym zaliczeniu kandydaci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.

Jak podkreśla formacja, osoby chętne do pracy w Straży Granicznej mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, członkowie załóg jednostek pływających czy przewodnicy psów służbowych. Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej, tak jak to się dzieje w przypadku Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Pomellen koło Szczecina, gdzie służbę pełnią polscy strażnicy graniczni i niemieccy policjanci. To także szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej.

Uważaj na wirusa

Straż Graniczna wznawia nabór, ale nie zapomina jednak o zagrożeniu, jakie wciąż stanowi koronawirus SARS-Cov-2. Dlatego dokładnie wskazuje kandydatom, jak zachowywać mają się m.in. na terenie komendy. Przykładowo, jak czytamy na stronie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, każdy kandydat do czasu całkowitego zniesienia obowiązku zakrywania ust i nosa, zobowiązany jest do ich zakrywania na terenie komendy oddziału przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Bez środków ochrony nie zostanie wpuszczony na jej teren. Co więcej, zanim zostanie wpuszczony na teren komendy, będzie mu zmierzona temperatura, a w przypadku gdy przekroczy ona 37,5 °C nie otrzyma zezwolenia na wejście. Następnie kandydat będzie zobowiązany do wypełnienia ankiety informacyjnej dotyczącej koronawirusa SARS-Cov-2.

Dalej, przed wejściem do pomieszczenia, w którym realizowane będą określone czynności w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby, kandydat będzie musiał odkazić ręce płynem dezynfekującym lub załozyć rękawice ochronne. Płyn dezynfekujący oraz rękawice ochronne będą wystawione na stoliku przed wejściem do pomieszczenia. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze