Reklama

Straż Graniczna

Nowe zasady naboru do SG. Skorzystali już pierwsi kandydaci

Fot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
Fot. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Pierwsi kandydaci do służby w Straży Granicznej skorzystali z rozwiązań pozwalających na organizowanie egzaminów w oddziałach SG - poinformowała por. Agnieszka Golias, rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej. Do tej pory musieli wyjeżdżać do ośrodków szkolenia w Koszalinie, Kętrzynie i Lubaniu.

W lipcu tego roku weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji wprowadzające zmiany w postępowaniu kwalifikacyjnym w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Jak zaznacza por. Agnieszka Golias, rzecznik prasowy komendanta głównego SG, nowe regulacje prawne pozwalają na to, by kandydaci do służby w Straży Granicznej mogli zdawać egzaminy w oddziale, w którym chcą pełnić służbę. Do tej pory musieli m.in. wyjeżdżać na drugi etap postępowania kwalifikacyjnego do ośrodków szkolenia SG w Koszalinie, Kętrzynie lub Lubaniu.

Po raz pierwszy poza ośrodkiem szkolenia drugi etap egzaminu odbył się w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w Białymstoku w ostatnich dniach września. Do drugiego etapu egzaminu, obejmującego test sprawnościowy, test z wiedzy ogólnej i języka obcego oraz rozmowę kwalifikacyjną przystąpiło 62 kandydatów. Egzamin zdały 54 osoby.

Jak poinformowała rzecznik prasowa Podlaskiego Oddziału Straż Granicznej, mjr SG Katarzyna Zdanowicz, prawie wszyscy kandydaci przystępujący do testów byli dobrze przygotowani. Dodała, że kandydaci mieli możliwość skorzystania z próbnego testu sprawności fizycznej i - minimum na tydzień przed egzaminem - przećwiczyć wszystkie konkurencje.

Zdanowicz zapewniła, że Podlaski Oddział Straż Granicznej jest dobrze przygotowany do prowadzenia drugiego etapu ze względu m.in. na dobrą infrastrukturę. "Zaletą drugiego etapu w naszym oddział jest m.in. to, że osoby, które do tej pory jeździły do ośrodków szkoleń nie muszą już tracić czasu i pieniędzy" - powiedziała Zdanowska. Dodała, że przyspiesza to również proces rekrutacji.

Z informacji przekazanych przez por. SG Agnieszkę Golias, test sprawności fizycznej, w ramach drugiego etapu procedury kwalifikacyjnej, od kilku tygodni organizuje już Warmińsko-Mazurski Oddział SG z siedzibą w Kętrzynie. Oddział ten planuje przeprowadzać u siebie cały drugi etap.

Golias dodała, że nowe regulacje prawne pozwalają również na zwolnienie z egzaminu z języka obcego tych kandydatów, którzy mogą pochwalić się bardzo dobrą znajomością języka. "Podstawą do zwolnienia z egzaminu jest m.in. dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia uzyskany po ukończeniu kierunku studiów filologia obca, czy lingwistyka stosowana lub po ukończeniu nauczycielskiego kolegium języków obcych, a także wpis na listę tłumaczy przysięgłych" - poinformowała.

Jak informuje SG, wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego i uprawniających do zwolnienia z egzaminu jest określony w załączniku do rozporządzenia. "Pierwsze osoby skorzystały już z tego ułatwienia" - mówi Golias.

Na 2020 rok zaplanowano trzy terminy przyjęć do służby w Straży Granicznej – w lutym, czerwcu i październiku. "Komendant Główny Straży Granicznej podjął decyzję o wyznaczeniu dodatkowego terminu w sierpniu br., gdyż z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z COVID nabór do służby zawieszono i plan przyjęć nie został w pełni zrealizowany" - powiedziała rzecznik Komendy Głównej SG. "Najbliższy termin przyjęcia do służby to 26 października. Nowo przyjęci już 16 listopada rozpoczną szkolenie w ośrodkach Straży Granicznej w Kętrzynie i w Koszalinie" - dodała.

Straż Graniczna prowadzi stały nabór, a służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych. 

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze