Reklama

Straż Graniczna

Nie tylko policja. Dodatki także dla mundurowych z SG

Fot. 1 Batalion Strzelców Podhalańskich
Fot. 1 Batalion Strzelców Podhalańskich

O tym, że specjalsi z policji i Straży Granicznej otrzymają specjalne dodatki, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji informował jeszcze pod koniec września. Odpowiednie regulacje dotyczące policjantów opublikowano w Dzienniku Ustaw 10 listopada, jednak do dziś brak jest przepisów odnoszących się do funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wszystko jednak wskazuje na to, że stan ten niebawem ulegnie zmianie. MSWiA przygotowało bowiem projekt noweli rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jeśli więc nie zdarzy się nic niezapowiedzianego, dokument w niedługim czasie powinien stać się obowiązującym prawem.  

O tym, że dodatki MSWiA planuje specjalne dodatki dla "swoich" specjalsów, mówiło się już od jakiegoś czasu. Pod koniec września stało się jasne, że pogłoski i zapowiedzi mają sporą szansę na to, by przekuto je w realne regulacje. Na odpowiednie przepisy policjanci musieli poczekać blisko 1,5 miesiąca, jednak rozporządzenie dotyczące dodatków w SG do dziś nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. I choć nowe regulacje mają wejść w życie dopiero od stycznia 2021 roku, funkcjonariusze z SG z niecierpliwością oczekiwali na projekt, który wczoraj pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

"Planowany dodatek wynosić będzie 500 złotych miesięcznie. Będzie on przyznawany funkcjonariuszom wyspecjalizowanym do udziału w czynnościach kontrterrorystycznych lub bezpośrednio w nich uczestniczących. W Straży Granicznej są to funkcjonariusze wydziałów zabezpieczenia działań, których kwalifikacje i umiejętności pozwalają na wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób lub mienia przy wykorzystaniu odpowiednich sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania" – mówił w rozmowie z InfoSecurity24.pl, gen. dyw. SG Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej.

Zapowiedzi – jak się okazało –  przekuto w projekt rozporządzenia. Zgodnie z nim, do listy dodatków jakie otrzymać może funkcjonariusz SG, dodany zostanie dodatek kontrterrorystyczny. Jak czytamy w projekcie rozporządzenia, "funkcjonariusze pełniący służbę w komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej właściwych w zakresie zabezpieczenia działań, utrzymujący stałą gotowość do udziału w działaniach kontrterrorystycznych lub uczestniczący bezpośrednio w takich działaniach, otrzymują dodatek kontrterrorystyczny w wysokości 500 złotych miesięcznie". Nowe regulacje, tak jak zapowiadano, mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku. 

Jak tłumaczą twórcy przepisów, projektowane rozwiązanie ma zapewnić "lepszą gratyfikację funkcjonariuszy realizujących zadania służbowe wymagające kwalifikacji i umiejętności pozwalających na wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób przy wykorzystaniu specjalistycznych sił i środków, z wykorzystaniem broni palnej i sprzętu techniki specjalnej, oraz specjalistycznej taktyki działania przewidzianej między innymi do zapobiegania i zwalczania zdarzeń o charakterze terrorystycznym". W uzasadnieniu dodano, że średnie uposażenie funkcjonariuszy zajmujących stanowiska wykonawcze, pełniąc służbę w wydziałach zabezpieczenia działań, kształtuje się na poziomie 5 600 zł, "w tym uposażenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek za stopień oraz dodatek służbowy – 641 zł, tj. na poziomie średniego uposażenia innych funkcjonariuszy zajmujących stanowiska starszych kontrolerów".

W chwili obecnej w Straży Granicznej nie funkcjonuje system dodatkowych składników uposażenia funkcjonariuszy z tytułu pełnienia służby w wydziałach zabezpieczenia działań oddziałów Straży Granicznej. Funkcjonariusze Straży Granicznej pełniący służbę w wydziałach zabezpieczenia działań, pobierają uposażenia według tożsamych zasad jak funkcjonariusze wykonujący standardowe obowiązki służbowe, nie otrzymują dedykowanych dodatków w związku z realizowanymi zadaniami.

fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

MSWiA ocenia, że dodatek dotyczył będzie 269 funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w wydziałach zabezpieczenia działań oddziałów SG. Z informacji do jakich dotarło InfoSecurity24.pl wynika, że projekt został wysłany do konsultacji m.in. związkowcom działającym w formacji. Swoje uwagi mają oni przedstawić MSWiA do 23 listopada.

Policja też z dodatkiem

Podobne regulacje dotyczące dodatku kontrterrorystycznego zostały wprowadzone w Policji na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Słowem klucz w tym przypadku, jest jednak "podobne". Bowiem, dodatki dla policyjnych kontrerrorystów wyglądać będą nieco inaczej niż w te w SG. W policji, 500 złotych przysługiwać będzie funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" lub w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji. Dodatek może być jednak podwyższony, gdy funkcjonariusz uczestniczy bezpośrednio w działaniach kontrterrorystycznych lub wspierających działania jednostek Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. W przypadku policjanta pełniącego służbę w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, dodatek będzie można podwyższyć do kwoty 1000 zł. Natomiast gdy policjant pełni służbę w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" dodatek będzie można podwyższyć do 1500 zł (nie mniej niż 1000 zł).

DM

image
Reklama

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze