Reklama

Straż Graniczna

Kwarantanna czy nie? Straż Graniczna odpowiada

Fot. Bieszczadzki Odział Straży Granicznej
Fot. Bieszczadzki Odział Straży Granicznej

W ostatnich tygodniach na infolinię Straży Granicznej dzwonią tysiące osób. Większość z nich to pracujący za granicą Polacy, którzy nie wiedzą, czy po powrocie na święta do kraju będą musieli odbyć obowiązkową kwarantannę. W listopadzie zanotowano 11 tys. połączeń z pytaniami dotyczącymi wjazdu.

Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Straży Granicznej wynika, że tylko w listopadzie na infolinię Straży Granicznej dzwoniło prawie 11 tys. osób. Większość pytań do funkcjonariuszy Straży Granicznej dotyczy obowiązku odbywania kwarantanny. "Dzwonią do nas głównie Polacy pracujący z granicą i pytają, czy po powrocie do Polski będą skierowani na obowiązkową kwarantannę" - mówi ppor. Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej.

Michalska podkreśla, że obywatele Polski po przekroczeniu granicy polskiej będącej zewnętrzną granicą Unii Europejskiej nie są kierowani na kwarantannę. "Przypominamy, że obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej nie dotyczy obywateli Polski, ale także cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski, albo pozostają pod ich stałą opieką" - wyjaśnia Michalska. 

Zaznacza również, że na granicach wewnętrznych nie są prowadzone kontrole graniczne. "Tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej prowadzona była tylko w okresie od 15 marca do 12 czerwca tego roku" - mówi ppor. SG Anna Michalska. Podkreśla jednocześnie, że na polskich granicach będących zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej cały czas obowiązują obostrzenia związane z walką z pandemią COVID-19.

Nie każdy cudzoziemiec może wjechać na terytorium Polski i co do zasady każdy wjeżdżający jest zobowiązany odbyć obowiązkowa izolację.

ppor. Anna Michalska, Komenda Główna Straży Granicznej

Ppor. Michalska dodaje, że szczegółowe informacje na temat przekraczania granic zewnętrznych i zasad kierowania na kwarantannę umieszczone są na stronie Straży Granicznej. "Zawarte tam informacje aktualizowane są na bieżąco" - wskazuje.

Straż Graniczna przypomina też, by cudzoziemcy, którzy planują podróż do Polski, sprawdzili po pierwsze, czy z ich kraju możliwy jest transport do Polski. "(…) na granicach zewnętrznych wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym, a dodatkowo do 31 grudnia został przedłużony zakaz międzynarodowych lotów cywilnych z niektórych państw" - zaznacza ppor. Michalska. Radzi również, by cudzoziemcy sprawdzili, czy mogą wjechać na terytorium Polski, bo - jak przypomina - granice zewnętrzne mogą przekroczyć określone kategorie osób, m.in. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP oraz cudzoziemcy, którzy uczą się w Polsce.

Reklama
Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze