Reklama

Straż Graniczna

Dodatek stołeczny wkracza do Straży Granicznej

Autor. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Funkcjonariusze Straży Granicznej doczekali się wprowadzenia dodatku stołecznego. Projekt zmian w przepisach pojawił się już na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Dodatek wynosić ma 31,5 proc. kwoty bazowej i przysługiwać funkcjonariuszom pełniącym służbę w Warszawie, co zresztą – jak się okazuje – pociąga za sobą pewne konsekwencje. W związku z tym, że do dodatku stołecznego nie będą uprawnieni m.in. funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin, spora część składu złożyć miała już prośby o przeniesienie do jednostek organizacyjnych w stolicy.

Reklama

Walka o to, by dodatek stołeczny przysługiwał, oprócz policjantów, także innym mundurowym pełniącym służbę w Warszawie, toczy się już od jakiegoś czasu. Wobec ogłoszonego wśród mundurowych protestu (domagają się m.in. wyższej waloryzacji przyszłorocznych uposażeń, progresji w dodatkach oraz przesunięcia terminu podwyżek z marca na styczeń) MSWiA postanowiło spełnić postulat przewijający się w rozmowach od lat. Dodatkiem stołecznym objęci zostaną więc strażacy, funkcjonariusze SOP oraz strażnicy graniczni. Ci ostatni doczekali się już nawet projektu zmian w przepisach. 

Reklama

Warszawa na plus

Jak czytamy, celem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego dodatków do uposażenia, jest "poprawa atrakcyjności pełnienia służby funkcjonariuszy Straży Granicznej". Po pierwsze, ma się to stać za sprawą ustanowienia, wspomnianego już, dodatku stołecznego. Ma on wynosić 31,50 proc. kwoty bazowej.

Reklama
Projektowana zmiana rozporządzenia polega na ustanowieniu dodatku stołecznego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej i przygotowawczej pełniących służbę na stanowiskach w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Placówce Straży Granicznej Warszawa – Okęcie oraz Placówce Straży Granicznej w Warszawie, na obszarze miasta stołecznego Warszawy w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia

Jak czytamy, analogiczne rozwiązanie funkcjonuje w Policji. Problem jednak w tym – o czym już jakiś czas temu związkowcy z Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale SG pisali do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego – że w Policji uprawnienia do pobierania dodatku posiadają nie tylko mundurowi pełniący służbę w Komendzie Stołecznej Policji, ale także "w innej jednostce organizacyjnej Policji, której terytorialny zasięg działania jest objęty terytorialnym zasięgiem działania Komendanta Stołecznego Policji", czyli np. w Nowym Dworze Mazowieckim. Nie przez przypadek związkowcy podawali właśnie przykład tego miasta, bowiem nieopodal znajduje się lotnisko w Modlinie, a tam placówka SG. W myśl przepisów funkcjonariusze SG z tej jednostki dodatku stołecznego nie otrzymają, co ma mieć już swoje skutki. Jak dowiedziała się redakcja InfoSecurity24.pl, 1/5 mundurowych pełniących tam służbę, złożyć miała już prośby o przeniesienie do jednostek organizacyjnych w Warszawie, gdzie dodatek stołeczny występuje.

Podkreślić należy, iż służba w ww. jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej należy do najbardziej wymagających pod względem dyspozycyjności i odpowiedzialności. Ponadto, charakter zadań realizowanych przez tych funkcjonariuszy wymaga od nich posiadania szczególnych kwalifikacji i doświadczenia. Wskazać należy jednocześnie, że koszty utrzymania w Warszawie i powiatach okołowarszawskich są dużo wyższe, niż w innych rejonach kraju.
fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia

Nie tylko stołeczny

MSWiA zamierza, oprócz rozszerzenia dodatku stołecznego, reaktywować też dodatek graniczny. Wynosić ma on 450 złotych i przysługiwać funkcjonariuszom "wykonującym zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego na granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą oraz w lotniczych lub morskich przejściach granicznych, pełniący służbę na stanowiskach w placówkach Straży Granicznej w komórkach wewnętrznych właściwych do kontroli ruchu granicznego, służby granicznej, służby dyżurnej operacyjnej, wsparcia specjalistycznego oraz postępowań granicznych". Ma być wypłacany też mundurowym pełniącym służbę na – jak czytamy w uzasadnieniu – "innych niż ww. stanowiskach, którzy ze względu na bieżące potrzeby służby czasowo będą realizować przedmiotowe zadania". Dodatek, zdaniem MSWiA, ma "zrekompensować trudy służby na granicy wschodniej zarówno w przejściach granicznych jak i zielonej granicy oraz w portach lotniczych i morskich, gdzie służba jest wyjątkowo wymagająca". Resort spraw wewnętrznych podkreśla też, że na "szczególną uwagę zasługuje trudna sytuacja na granicy wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej spowodowana skomplikowaną sytuacją migracyjną, wojną w Ukrainie, jak również obciążenie związane z kontrolą ruchu granicznego w portach lotniczych". Dodatek ma spełniać też funkcję motywacyjną.

Czytaj też

Ostatnia ze zmian, jaką zapisano w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, dotyczy podwyższenia minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego. 

Charakter zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej zajmujących stanowiska służbowe uprawniające do przyznania dodatku funkcyjnego wymaga od nich poświęcenia, odporności psychicznej oraz szczególnych kwalifikacji i doświadczenia. W celu zachęcenia funkcjonariuszy zajmujących niższe stanowiska kierownicze do jak najdłuższego pozostawania w służbie, zasadnym jest wprowadzenie rozwiązania, które zachęci tych funkcjonariuszy do kontynuowania służby w Straży Granicznej i uatrakcyjni zajmowanie stanowisk funkcyjnych różnego szczebla.
fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia

Dziś minimalna wysokość dodatku funkcyjnego przyznawana funkcjonariuszom pełniących funkcje kierownicze niższego szczebla wynosi powyżej 10 proc., co czyni te stanowiska – jak czytamy w uzasadnieniu – "mało konkurencyjnymi, zwłaszcza że funkcjonariusze uprawnieni do dodatku funkcyjnego pozbawieni są możliwości otrzymywania rekompensaty pieniężnej za nadgodziny". MSWiA proponuje zatem podwyższenie minimalnego progu miesięcznego dodatku funkcyjnego przyznawanego kwotowo funkcjonariuszom w służbie stałej i przygotowawczej, pełniących służbę na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych z "powyżej 10 proc. do nie mniej niż 20 proc. podstawy wymiaru w wysokości uwzględniającej rodzaj wykonywanych zadań i zakres ponoszonej odpowiedzialności, skuteczność w zarządzaniu posiadanymi środkami, terminowość i efektywność podejmowanych działań lub decyzji, umiejętność organizacji pracy, kierowania i sprawowania nadzoru, a także posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku". Resort chce, zwiększyć dodatek tym mundurowym, którzy pobierają go w wysokości niższej niż 20 proc. Zaznaczono też, że "maksymalna wysokość tego dodatku nie uległa zmianie i wynosi miesięcznie nie więcej niż: 80 proc. albo 75 proc. albo 70 proc. podstawy naliczenia tego dodatku".

Czytaj też

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca 2023 r. Znacznie szybciej przekonamy się zapewne jak w związku ze zmianami kształtować będzie się sytuacja kadrowa chociażby w placówce funkcjonującej na lotnisku w podwarszawskim Modlinie.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze