Reklama

Legislacja

Posłowie zwiększają finansowanie służb

Autor. Kancelaria Sejmu/Twitter

Posłowie w czwartek rano przegłosowali projekt ustawy budżetowej na 2023 rok, a co za tym idzie, to prawie koniec sejmowych prac nad jednym z najważniejszych z punktu widzenia funkcjonowania państwa dokumentem. Teraz trafi on do Senatu. Jaki będzie rok 2023 dla służb? Biorąc pod uwagę liczby, dość obfity, bowiem wszystkie formacje – tak te mundurowe, jak i specjalne – zanotują wzrost finansowania. Pamiętać jednak trzeba o tym, że dodatkowe pieniądze muszą wystarczyć na pokrycie wydatków związanych m.in. z wysoką inflacją czy rosnącymi cenami energii. A to już stawia kolejny budżetowy rok w nico mniej optymistycznym, finansowym świetle. 

Reklama

Jak mówił jeszcze w sierpniu premier Mateusz Morawiecki, budżet na 2023 rok to "ambitny budżet na trudne czasy". Nie da się ukryć, że w obecnej sytuacji gospodarczej, wysokim poziomie inflacji, rosnącym kosztom energii i paliw przygotowanie planu finansowania państwa to niełatwe zadanie. Tym bardziej, że jeśli chodzi o służby – zarówno te mundurowe, jak i specjalne – środków na ich funkcjonowanie zaplanowano więcej niż w tym roku, a w przypadku większości budżetów, widać nawet wzrost porównując pierwszą wersję projektu z tym, co finalnie przegłosowali posłowie. 

Reklama

Największa służba mundurowa w Polsce – która zgodnie z ustawą budżetową dysponować ma w przyszłym roku 107 195 etatami, w tym 107 109 z nich znaleźć ma się w jednostkach organizacyjnych formacji – do wydania w 2023 roku ma mieć prawie 14,2 mld złotych. To znaczący wzrost dla Policji i to zarówno biorąc pod uwagę rok 2022 (11,7 mld złotych), jak i pierwotną wersję projektu ustawy budżetowej na 2023 rok (13,5 mld złotych). 

Czytaj też

Ponad 4,08 mld złotych do wydania będą mieli strażacy. To suma budżetów komend wojewódzkich, powiatowych (miejskich) oraz tego, ile do dyspozycji będzie mieć strażacka centrala, czyli Komenda Główna PSP. Nie da się ukryć, że PSP – podobnie jak Policja – dostać ma sporo dodatkowych środków. W tym roku formacja w budżecie zapisane miała nieco ponad 3,52 mld, a pierwsza wersja projektu ustawy na przyszły rok zakładała finansowanie na poziomie 4,07 mld. 

Reklama

Również Straż Graniczna otrzyma ostatecznie więcej pieniędzy, niż pierwotnie planowano. Posłowie w ustawie, która teraz trafi do Senatu, zatwierdzili budżet formacji na poziomie 2,4 mld złotych, podczas gdy w 2022 roku były to niecałe 2 mld złotych, a pierwszy projekt ustawy na przyszły rok przewidywał finansowanie na poziomie niemal 2,3 mld złotych.

Spory wzrost – bo z 3,8 mld w 2022 roku do 4,7 mld w roku 2023 – zaliczy też Służba Więzienna. Więziennictwo liczyć może zatem na ok. 900 mln więcej, a w kwocie tej zawiera się ponad 200 mln ekstra, jakie w budżecie dodano w toku prac nad przyszłoroczną ustawą.

Czytaj też

Liczby podane powyżej to rzecz jasna nie jedyne środki jakimi dysponować mogą w przyszłym roku służby. Trzeba pamiętać, że zarówno w formacjach podległych MSWiA jak i resortowi sprawiedliwości trwa modernizacja, a w związku z tym, do wykorzystania będą też pieniądze ze specjalnej, dedykowanej ustawy. Dodatkowo niektóre ze służb posiadają też np. fundusze wsparcia, z których realizowane są czasem zakupy czy inwestycje. Co więcej, warto też pamiętać, że rząd ma też do dyspozycji rezerwy celowe, które – w razie potrzeby – może uruchamiać także po to, by wspomóc finansowo mundurowe formacje.

Skuteczne apele?

O tym, że służby specjalne potrzebują znacznie większych pieniędzy wiadomo od dawna, i mówili o tym wielokrotnie zarówno ich przedstawiciele, jak i politycy. Nie wiadomo wprawdzie czy większe, przyszłoroczne budżety CBA, ABW i AW to wynik pojawiających się od dłuższego czasu apeli, jednak nie da się ukryć, że pieniędzy będzie nieco więcej.

ABW – w porównaniu z rokiem bieżącym (650 mln złotych) – do dyspozycji dostać ma ponad 60 mln złotych ekstra (710 mln złotych). Tak samo sytuacja wygląda w Agencji Wywiadu – wzrost z 247 mln złotych do 298 mln złotych oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, gdzie pieniędzy, biorąc pod uwagę rok 2022, będzie o 22 mln złotych więcej (2022 – 241 mln złotych; 2023 – 263 mln złotych). 

Czytaj też

Podczas dzisiejszych głosowań nad przyszłorocznym budżetem sejmowa większość postanowiła wprowadzić do dokumentu pewne poprawki. Jedna z nich dotyczy przesunięcia 100 mln zł z wydatków na świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego w części 42 "Sprawy wewnętrzne" oraz zmniejszenie wydatków na rezerwę związaną m.in. z utrzymaniem systemów informatycznych powstałych przy udziale środków z UE o prawie 167,6 mln zł. Uzyskana dzięki tym zmianom kwota blisko 267,6 mln zł ma zostać przeznaczona na "modyfikację należności funkcjonariuszy służb mundurowych". Wśród zaakceptowanych przez Sejm poprawek znalazła się też zmiana, której celem jest zwiększenie wpływów w części "Klimat" o 76,9 mln zł. Środki te mają trafić na zakup 123 samochodów pożarniczych.

Po przyjęciu ustawy budżetowej przez Sejm dokument trafi teraz do Senatu, który do 12 stycznia ma podjąć stosowną uchwałę. 19 stycznia poprawki Senatu (jeśli takie zostaną rzecz jasna zgłoszone) mają być rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, a podczas posiedzenia Sejmu, zaplanowanego na 25-26 stycznia, zajmą się nimi posłowie. Zgodnie z przepisami, przekazanie ustawy do podpisu prezydenta ma nastąpić do 30 stycznia przyszłego roku.

W przyszłym roku dochody państwa wynieść mają 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł, co oznacza, że deficyt ma być nie większy niż 68 mld zł. W projekcie przyjęto, że średnioroczna inflacja wyniesie 9,8 proc.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze