Reklama

Służba Więzienna

"Zielone światło" dla podwyżek w SW

Fot. Służba Więzienna/Facebook
Fot. Służba Więzienna/Facebook

Na ten dzień czekali funkcjonariusze Służby Więziennej. Rozporządzenia, niezbędne by obiecane im podwyżki mogły trafić na ich konta, pojawiły się w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że lada chwila formacja wypłaci im środki, które według zapewnień kierownictwa są „zabezpieczone w budżecie więziennictwa”.

Historia tegorocznych 20-proc. podwyżek dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, powoli dobiega końca. Przynajmniej, jeśli chodzi o kwestie dopełnienia niezbędnych formalności, ponieważ odpowiednie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zostały właśnie opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Reklama

Dla funkcjonariuszy SW nie była to jednak „droga usłana różami”, ponieważ musieli wykazać się dużą cierpliwością czekając na obiecaną waloryzację wynagrodzeń. Tym bardziej, że dużo wcześniej, bo pod koniec marca, swoich podwyżek doczekały się już służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czytaj też

Więziennicy natomiast, w związku z brakiem wypłacenia waloryzacji robili co mogli, żeby zwrócić uwagę resortu sprawiedliwości. Związkowcy z Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” rozpoczęli nawet akcję „żółtej kartki od więzienników” dla Ministra Sprawiedliwości, w której żądali spełnienia obietnicy 20 proc. waloryzacji wynagrodzeń.

Reklama

Jednak obiecane podwyżki lada moment staną się faktem. We wtorek w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały dwa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Jedno z nich dotyczy „dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej”, natomiast drugie „uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej”.

Celem pierwszego z nich jest osiągnięcie wzrostu dodatku za stopień służbowy. Zgodnie z rozporządzeniem nastąpi wzrost dodatku dla każdego stopnia służbowego w równej kwocie 200 zł. Z kolei celem drugiego rozporządzenia jest „osiągnięcie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek uposażenia zasadniczego wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej”. W rozporządzeniu zmieniono mnożniki przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy stanowiące uposażenie zasadnicze w grupach zaszeregowania od 1 do 41.

Czytaj też

Przypomnijmy. Realizacja podwyżki uposażeń funkcjonariuszy SW nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w podpisanym porozumieniu z dnia 29 lutego 2024 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Krajową Sekcją Służby Więziennej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Według porozumienia, uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy wzrośnie o 20 procent w każdej grupie zaszeregowania oraz niezależnie od waloryzacji uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy wzrośnie o 210 zł w grupach zaszeregowania 2–41 oraz o 100 zł w 1. grupie zaszeregowania. Nastąpi również obligatoryjny wzrostu dodatku z tytułu wysługi lat w związku z podwyższeniem uposażenia zasadniczego, a także dodatek za stopień wzrośnie w równej kwocie 200 złotych.

Reklama

Funkcjonariusze Służby Więziennej swoje podwyżki otrzymają z wyrównaniem od początku roku. „Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Zarząd Główny Służby Więziennej starają się, by uposażenie majowe z uwzględnieniem podwyżki zostało wypłacone najpóźniej 2 maja, natomiast wyrównanie za okres od początku roku – najpóźniej 8 maja” - zapewnił na swojej stronie internetowej resort sprawiedliwości.

O tym, że pieniądze na waloryzację są przez formacje zabezpieczone mówił m.in. w rozmowie z InfoSecurity24.pl zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej płk Bartłomiej Turbiarz. „Najważniejsze, że środki są zabezpieczone w budżecie więziennictwa. Zarówno na podwyżki, jak i na wyrównania” – podkreślał pułkownik. Zapewniał też, że zgodnie z porozumieniami zawartymi ze stroną społeczną, pieniądze zostaną wypłacone.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze