Reklama

Służba Więzienna

W SW grupy zaszeregowania w dół. Resort "dostosowuje uposażenia do potrzeb służby"

Fot. Służba Więzienna/kpt. Roman Malchrzyk
Fot. Służba Więzienna/kpt. Roman Malchrzyk

Ministerstwo sprawiedliwości zamierza – w perspektywie najbliższych 10 lat – zaoszczędzić ponad 100 mln złotych. Wszystko dzięki zmianom w grupach zaszeregowania jakie niebawem mogą wejść w życie. Nie będą one jednak dotyczyć wszystkich jednostek organizacyjnych formacji, a jedynie dwóch: Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej i Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jak czytamy, chodzi o „dostosowanie uposażenia funkcjonariuszy (…) do potrzeb służby oraz do poziomu i zakresu realizowanych zadań”. 

Reklama

Resort sprawiedliwości szykuje zmiany w grupach zaszeregowania na niektórych stanowiskach w Służbie Więziennej. Jak czytamy, chodzi o „dostosowanie uposażenia funkcjonariuszy pełniących służbę w Inspektoracie Wewnętrznym Służby Więziennej oraz w Uczelni Służby Więziennej do potrzeb służby oraz do poziomu i zakresu realizowanych zadań”. Dzięki wprowadzonym korektom – jak prognozuje ministerstwo w uzasadnieniu projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SW – uda się zaoszczędzić do 2033 roku, ponad 104 mln złotych.

Czytaj też

Przedmiotowe środki będą stanowiły zabezpieczenie finansowe umożliwiające kształtowanie polityki kadrowo-płacowej w Służbie Więziennej w zakresie realizacji awansów na stanowiskach i stopniach dla funkcjonariuszy spełniających wymogi formalne do awansu, ale przede wszystkim uwolnione środki stanowić będą podstawę do sfinansowania wypłat uposażeń dla nowo przyjmowanych funkcjonariuszy. Dzięki ww. środkom finansowym, poprzez zatrudnienie, nastąpi zmniejszenie liczby wakatów w Służbie Więziennej co jest spójne z postulatami zgłaszanymi przez Partnerów Społecznych.
Fragment uzasadnienia projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Przechodząc do szczegółów, cięcia zaproponowane przez resort miejscami są dość drastyczne. Dla przykładu, zastępca szefa IWSW, który dotychczas pełnił służbę na stanowisku zaszeregowanym na 39. grupie spadnie na 33. grupę. Jeszcze większą obniżkę nowela wprowadza na stanowisku naczelnika wydziału w IWSW. W obecnie obowiązujących przepisach stanowisko to zaszeregowane jest na 37. grupie, podczas gdy po zmianach ma to być 24. grupa. 

Tabela grup zaszeregowania w IWSW dziś oraz po zmianach jakie wprowadzić ma nowelizacja
Tabela grup zaszeregowania w IWSW dziś oraz po zmianach jakie wprowadzić ma nowelizacja
Autor. Opracowanie własne

Korekty dotyczyć będą też stanowisk w wydziałach zamiejscowych IWSW oraz uczelni SW (Pełną tabelę zmian można zobaczyć w linku poniżej).

Tabela zmian w grupach zaszeregowania - Służba Więzienna

Czy wprowadzane zmiany to swoisty początek szerszej reformy? Tego oczywiście nie wiadomo, jednak informacje o tym, że w resorcie sprawiedliwości jest pomysł na to, by IWSW docelowo zlikwidować, pojawiają się w przestrzeni publicznej coraz częściej. Niebawem przekonamy się też, jak na propozycję korekt w grupach zaszeregowania zareaguje więzienne środowisko.

Reklama
Reklama

Komentarze (1)

  1. Bolo1978

    Zaczynają od góry a skończą na dole

Reklama

Najnowsze