Reklama

Służba Więzienna

Związkowcy z SW apelują o awanse dla absolwentów szkół podoficerskich i chorążych

Autor. mjr Paulina Ryś-Gonera, por. Mikołaj Cierpioł

W związku ze zbliżającym się Świętem Służby Więziennej oba związki zawodowe formacji zwróciły się do kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej o nadanie wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy, którzy ukończyli szkolenia w szkołach podoficerskich i chorążych.

Reklama

Praktycznie w tym samym czasie oba związki zawodowe działające w Służbie Więziennej wystosowały pisma do kierownictwa formacji oraz resortu sprawiedliwości. Oba dotyczą nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

„W imieniu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, pragnę zwrócić uwagę na liczne zapytania, wnioski oraz prośby o interwencję, które otrzymujemy. Dotyczą one nadania stopni służbowych: podoficerskiego pierwszego stopnia oraz młodszego chorążego dla absolwentów szkół podoficerskich i chorążych w Służbie Więziennej. Przypominam, że niegdyś ukończenie tych szkół skutkowało automatycznym przyznaniem odpowiednich stopni, co uległo zmianie z nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej” – napisał do wiceminister sprawiedliwości Marii Ejchart przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła.

Czytaj też

Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” Andrzej Kołodziejski w piśmie skierowanym do dyrektora generalnego SW płk. Andrzeja Pecki zauważył, że zgodnie z obowiązującą Ustawą o Służbie Więziennej, istnieje możliwość nadania stopnia w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy zachodzi uzasadniona potrzeba. „Wobec powyższego Rada KSSW NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Pana Dyrektora o nadanie awansów w Dniu Tradycji Służby Więziennej dla osób, które ukończyły szkolenia przygotowującego do zajmowania stanowiska w korpusie podoficerów Służby Więziennej oraz szkolenia przygotowującego do zajmowania stanowiska w korpusie chorążych Służby Więziennej” – wskazał Kołodziejski.

Reklama

„Jesteśmy przekonani, że nadanie wyższych stopni służbowych w dniu 8 lutego tak symbolicznej dacie dla Służby Więziennej, wpłynie korzystnie na morale oraz atmosferę wśród funkcjonariuszy, dodając im motywacji i podkreślając znaczenie ciągłego kształcenia się w Służbie Więziennej” – dodał przewodniczący Rady KSSW NSZZ „Solidarność”.

Czytaj też

„W kontekście zbliżającego się Święta Służby Więziennej, obchodzonego 8 lutego – rocznicy podpisania przez Marszałka Józefa Piłsudskiego przepisów o Straży Więziennej w 1919 roku – sugerujemy, że byłby to odpowiedni moment na realizację naszej prośby. Alternatywnie, inne znaczące daty w kalendarzu narodowym mogłyby również być rozważone jako okazje do nadania wspomnianych stopni” – podkreślił z kolei przewodniczący Czesław Tuła.

Reklama

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zauważył także, że ukończenie szkół podoficerskich i chorążych SW powinno skutkować „automatycznym przyznaniem stopni, podobnie jak ma to miejsce po ukończeniu uczelni wojskowych”. „Przypominamy, że każdy Minister Sprawiedliwości zapewniał o dążeniu do równości praw i lepszych rozwiązań dla naszej służby porównaniu z innymi formacjami mundurowymi. Tym samym, podnosimy tę kwestię jako kolejny argument za niezbędną nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej” – dodał Tuła.

Czy resort sprawiedliwości oraz kierownictwo formacji przychylą się do wniosku związkowców?

Komentarze