Program modernizacji służb MSWiA przyjęty przez rząd. Mundurowe podwyżki coraz bliżej

23 listopada 2021, 13:09
program modernizacji, fot. mswia
Fot. MSWiA

Funkcjonariusze służb mundurowych podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji na kolejna edycję programu modernizacji czekają od blisko roku. Zgodnie z pierwotnymi założeniami miał on ruszyć w styczniu 2021 r., jednak plany pokrzyżowała pandemia. Nowa ustawa, przyjęta dziś przez rząd, w życie wejść ma od 1 stycznia 2022 roku, a więc za niewiele ponad miesiąc. Zgodnie z założeniami do mundurowych formacji podległych MSWiA, przez kolejne 4 lata trafi ponad 10 mld złotych, w ramach których przewidziano m.in. podwyżkę uposażeń.

O tym, że służby MSWiA czeka kolejna odsłona programu modernizacji informowała jeszcze w 2019 roku ówczesna szefowa resortu Elżbieta Witek i jej zastępca Jarosław Zieliński. Roboczo, planowaną na lata 2021-2024 modernizację nazywano wtedy programem rozwoju, jednak ostatecznie zdecydowano się pozostać przy nazwie program modernizacji. Jak czytamy w projekcie ustawy przyjętej dziś przez Radę Ministrów, jego wdrożenie "ma zapewnić rozwój Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, (…) w celu stworzenia warunków sprzyjających realizacji ich ustawowych zadań poprzez unowocześnienie infrastruktury, sprzętu i wyposażenia, a także wzmocnienie etatowe i wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników formacji". Co oznacza to w praktyce? Do służb MSWiA przez kolejne 4 lata trafi ponad 10,03 mld złotych i jak wielokrotnie podkreślał m.in. dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA, Władysław Budzeń, "są to środki zewnętrzne, bez tzw. wkładu własnego". W zakończonej edycji stosunek pieniędzy własnych formacji w porównaniu do tych zewnętrznych wynosił 40:60. Budzeń podczas niedawnego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa poinformował też, że nowy program modernizacji "przewiduje 8 przedsięwzięć, czyli  o jedno  więcej  niż  w poprzednim  programie". 

W pierwszym roku obowiązywania ustawy, do służb trafić ma 1 838 552 00 zł, w 2023 roku - 2 289 436 000 złotych, w 2024 roku - 3 261 412 000 zł, a w ostatnim roku obowiązywania (2025) – 2 641 357 000 zł. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację programu, będący skutkiem finansowym ustawy, wynosi 19 440 500 000 zł.

Policja, w trakcie obowiązywania programu otrzyma łącznie ponad 6,4 mld zł. Straż Graniczna dostać ma przeszło 1,4 mld, Państwowa Straż Pożarna niecałe 2 mld złotych, a Służba Ochrony Państwa niespełna 214 mln złotych.

Podwyżki i nowe etaty 

Służby podległe MSWiA czeka też wzmocnienie etatowe, a mówiąc wprost zwiększenie liczebności funkcjonariuszy w poszczególnych formacjach. 

W myśl projektu, policja – czyli największa z formacji jakie nadzoruje resort - zyskać ma 5600 nowych etatów. W pierwszym roku obowiązywania – tj.  2022 r. – 1700, a w kolejnych latach po 1300. "Chciałem dodać, że to wzmocnienie jest niezależne od wzmocnienia, wynikającego z ustawy o Biurze do spraw Zwalczania Cyberprzestępczości, bo tam przewidziano łącznie 1800 etatów  przez  4  lata" – zaznaczył Budzeń, przedstawiając informacje o przygotowanej przez MSWiA ustawie. Co za tym idzie, policyjnych etatów będzie w sumie o 7400 więcej. Jeżeli  chodzi  o Straż  Graniczną, program przewiduje zwiększenie liczby etatów o 750 (w latach 2022-2024 po 200 etatów rocznie, a w ostatnim roku – 150 etatów). Państwowa Straż Pożarna zyska 750 etatów, z tego w przyszłym roku - 150 etatów, a w kolejnych latach obowiązywania programu - po 200 etatów.

Na dodatkowe etaty nie może natomiast liczyć Służba Ochrony Państwa, bowiem jak tłumaczył podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia sejmowej podkomisji ds. modernizacji, "uznano, że aktualny stan etatów kalkulacyjnych SOP jest wystarczający w stosunku do realizowanych zadań". W tej chwili jest ich tam dokładnie 2808. 

Jeżeli chodzi o ogólną strukturę tego programu, z kwoty 10 030 757 tys. zł Policja ma ok. 64 proc. Nie będę przytaczał konkretnych liczb, bo ciężko je zapamiętać. Struktura procentowa wydaje się tutaj korzystniejsza. Straż Graniczna ma 14 proc., Państwowa Straż Pożarna 19 proc., a Służba  Ochrony Państwa 2 proc.

Władysław Budzeń, dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA, posiedzenie sejmowej podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa 17 listopada 2021

Mundurowych w ramach modernizacji czeka też podwyżka, bowiem rząd przewidział (co zapisano też m.in. w zawartym ze związkami zawodowymi działającymi w formacjach podległych resortowi porozumieniu) zwiększenie uposażeń w wysokości 677 złotych brutto od 1 stycznia 2022 roku. Jak tłumaczył Budzeń, w ramach 677 złotych brutto, 625 zł to uposażenie a 52 złote to nagroda roczna.  

Kwota podwyżki w wysokości 677 zł przenosi się na podniesienie łącznego wskaźnika wielokrotności o 0,419. Z tytułu programu modernizacji o 0,261, co będzie umieszczone w załączniku nr 7, a z tytułu podwyżki o 4,4 proc. o 0,158. Czyli każda służba, funkcjonariusze każdej formacji będą mieli zwiększony wskaźnik wielokrotności. Kwota bazowa pozostaje bez zmian w stosunku do roku ubiegłego. W tym celu będzie opracowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmian wskaźników wielokrotności w poszczególnych formacjach. Oczywiście, jest propozycja, żeby podwyżki i program modernizacji wchodziły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Władysław Budzeń, dyrektor Departamentu Budżetu MSWiA, posiedzenie sejmowej podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa 17 listopada 2021

Program modernizacji oprócz zwiększenia stanów etatowych i podwyżek przewiduje też rzecz jasna szereg inwestycji, zakupów uzbrojenia czy środków transportu. W jego ramach do Straży Granicznej mają trafić m.in. kolejne systemy ochrony perymetrycznej, policja odtworzy kolejne 250 posterunków, a PSP zbuduje i zmodernizuje strażnice i kupi łącznie 40 samochodów z drabiną pożarniczą.

Niemała rewolucja czeka też policyjny system szkolnictwa oraz ścieżkę rozwoju zawodowego funkcjonariuszy tej formacji. W ustawie ustalone zostać mają m.in. kwalifikacje zawodowe policjanta. Wyszczególniono te: podstawowe, podoficerskie, aspiranckie i oficerskie (aktualnie policjant może mieć kwalifikacje zawodowe podstawowe lub wyższe).

Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu. Jak wynika z zapowiedzi wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, dokument procedowany będzie w trybie pilnym. Najprawdopodobniej więc posłowie zajmą się nim już na najbliższym posiedzeniu. Pośpiech w tym wypadku, biorąc pod uwagę fakt, że ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku nie jest nieuzasadniony. Sejmowe prace nad projektem, nawet zakładając ekspresowe tempo, to tylko jeden z etapów legislacyjnej ścieżki. Po tym jak ustawę uchwali Sejm, przyjąć musi ją jeszcze Senat. Mimo to wydaje się, że szansa na to, by pod ustawą prezydencki podpis znalazł się jeszcze w tym roku, nie jest stracona.

DM

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 82
Cichutko tam
czwartek, 25 listopada 2021, 23:07

A o grupach z 02 na 03, itd. to cisza :D

Meteor
środa, 24 listopada 2021, 16:56

Modernizacja zamiast rozwoju, to mówi wszystko

Joanna
środa, 24 listopada 2021, 16:06

Kochani zamawiający.Zamiast szumnych 250 posterunków które zasilacie ludzmi "ukradzionymi" ze stanów komend i komisariatów a nie nowymi - skoncentrujcie się na prowadzeniu policji w ! XX wiek !.brak łączności kodowanej którą każdy taksiarz i laweciarz nasłuchuje a co dopiero przestępca a wg.dziury w prawie to podobno...wykroczenie jak wyrzucenie peta na ulicy. Wyposażcie każdego policjanta w małą latarkę służbową, a nie jednego na 100.pomyślcie o zakupie choć dwóch gogli noktowizyjnych na średnią lub dużą komendę 500-800 osob - bo nawet lornetek nie ma.Wprowadźcie do każdego wydziału techniki i choćby po 1 do dużych WK drony czy urządzenia do precyzyjnego ustalania pozycji telefonu. Zapewnijcie ludziom płynne automatyczne i szybkie wypłacanie świadczeń dodatkowych i traktujcie ich jak ważnych pracowników np.woda do picia w upały a nie po sezonie często przeterminowana....maseczki ochronne rękawiczki zszywacze. Ruch drogowy praktycznie nie ma bezpiecznego systemu zatrzymywania pojazdów jak sieć blokująca koła a kolczatka jest stosowana na pokazy ew.zaplanowane działania na drogach wlotowych. Do 1 połowy roku jest zawsze kasa druga część roku to zawsze walka skąd nabrać pieniędzy. Naprawde nowoczesna służba w której policjant sam kupuje latarkę długopis...zszywacz...zszywki...wodę w 30C upale czy inne artykuły nie świadczy dobrze o "firmie". Do tego chora biurokracja jak coroczne składanie pisemnych wniosków o urlop o przejazd jak gdyby nie można np.z dniem 1 czerwca danego roku każdemu wypłacić świadczenia na podstawie prostego wniosku lub automatycznie...bo każdy ten urlop ma. Skoncentrujcie się na człowieku jako nowoczesna firma a nie moloch postPRLu

Paweł
sobota, 27 listopada 2021, 20:22

Ale wystarczy rozmundurować administrację i zacząć wzorować się na zachodnich służbach. Godziwe pieniądze i możliwy rozwój. A nie rozmowy o nowych szkołach na których nikt się nie pojawi bo nie ma kursantów.

Kol
czwartek, 25 listopada 2021, 18:04

Co tam wiesz o Policji, najważniejsza jest szkołą w Lublinie i nowe etaty...

Karol
środa, 24 listopada 2021, 19:41

Tutaj się nic nie zmieni póki nie będzie drastycznych braków personalnych. Trzeba tylko czasu a młodzi się nie garną jak widzą co jest obecnie.

Mgs
piątek, 26 listopada 2021, 00:49

Nic z tym nie zrobisz dopóki będą losie co robią robotę za trzech

Westx
środa, 24 listopada 2021, 12:57

A służba więzienna jest wogole brana pod uwagę?

wr
środa, 24 listopada 2021, 23:45

MSWIA to nie MS

xy
środa, 24 listopada 2021, 11:28

A co z "Projektem rozporządzenia, który nie spełniał zobowiązań zawartych w Porozumieniu!"- patrz komentarz związków z dnia 05.11.2021 Piątek, które znowu nie zatwierdziły..., bo.... Znowu związki zawodowe sprawiły nam zawód?, a wszyscy liczyli na podwyżkę w grupach od 4 do 8?

Tweets InfoSecurity24