Będzie "bardziej radykalnie". Związkowcy reagują na decyzję SW w sprawie dodatków służbowych

2 lipca 2021, 09:20
sw
Fot. Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim, Twitter

NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zdecydował się na podjęcie "bardziej radykalnych" kroków w odpowiedzi na zmiany, jakie w dodatkach służbowych wprowadzić chce kierownictwo formacji. Jak podkreślają związkowcy, ich efektem ma być m.in. wymuszenie działań mających na celu dbanie o dobro mundurowych i cywilów związanych ze Służbą Więzienną. 

"Dyrektor Generalny Służby Więziennej, w uzgodnieniu z Panem Michałem Wosiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości podjął decyzję o regulacji stałych dodatków służbowych od 1 lipca br., przeznaczając kwotę 25 zł na każdy etat ustanowiony oraz od 1 sierpnia br. dodatków czasowych" - informuje Centralny Zarząd Służy Więziennej. Tym samym, kierownictwo formacji rozpoczyna wdrażanie zmian do systemu ich przyznawania. Związkowcy z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa uznali te działania za "naruszające wszelkie normy wynikają z ustawy o Związkach Zawodowych, jak i innych aktów regulujących zasady wzajemnego poszanowania oraz prowadzenia dialogu społecznego". Jak podkreślają, szef formacji wprowadził tą decyzją rozwiązania, które przez samych związkowców nie zostały zaakceptowane, a w sprawie tej wciąż trwały negocjacje. Co ważne, jest to jeden z kluczowych tematów trwającego w formacji protestu. 

NSZZ FiPW oskarża kierownictwo formacji o próby rozbicia solidarności związków zawodowych w walce o wprowadzenia korzystnych dla mundurowych rozwiązań przyznawania dodatków służbowych oraz o manipulację. W tym celu Centralny Zarząd Służby Więziennej wpleść miał w komunikat z 28 czerwca fragmenty stanowiska Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ "Solidarność". Jeszcze w dniu pojawienia się na stronie formacji informacji o decyzji jej kierownictwa w sprawie dodatków służbowych "Solidarność" podkreślała, za pośrednictwem strony na Facebooku, że nie zostało podpisane żadne porozumienie w tej sprawie. W przypadku manipulacji, chodzi o wliczanie do stażu zasadniczej służby wojskowej.

Zawieranie informacji dotyczącej uwzględniania stanowiska NSZZ "Solidarność" w zakresie zaliczenia do wysługi lat w Służbie Więziennej funkcjonariuszom z 25-letnim stażem zasadniczej służby wojskowej jest ewidentnym przykładem manipulacji, ponieważ od wielu lat w Służbie Więziennej obowiązują przepisy, na podstawie których do czasu służby zalicza się zasadniczą służbę wojskową, chociaż przy ustalaniu praw emerytalnych, dodatku za wysługę lat, jak i zwrotu otrzymanej pomocy mieszkaniowej.

fragment komunikatu NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

To jednak nie koniec zarzutów, które związkowcy z NSZZ FiPW stawiają Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej w związku z wprowadzanymi przez niego zmianami w przyznawaniu dodatków służbowych. Modyfikacje mają również naruszać prawo w zakresie negocjacji i konsultacji społecznych, a nadanie jednostkom penitencjarnym nowych kategorii (kierownictwo zaproponowało podział na: A, B, C) stanowić ma przekroczenie obowiązujących przepisów. Związkowcy oceniają także, że dyrektor generalny Służby Więziennej podejmuje kroki, których celem jest zerwanie porozumienia zawartego z szefem resortu sprawiedliwości jeszcze w 2018 roku. Chodzi mianowicie o deklaracje składane przez dyrektora Biura Kadr i Szkolenia ppłk. Grzegorza Bajdę, który 22 czerwca zapewniał NSZZ FiPW, że negocjacje w sprawie dodatków służbowych trwają, a jeszcze tego samego dnia zapaść miała decyzja o wprowadzeniu rozwiązań proponowanych przez stronę służbową, czyli sam Centralny Zarząd Służby Więziennej, do których to związki miały dużo krytycznych uwag.

Będzie radykalnie

Sytuacji oraz nastrojów w formacji nie poprawi na pewno informacja udostępniona przez Radę Krajową Sekcji Służby Więziennej NSZZ "Solidarność". Podała ona, że zapadła decyzja o zabezpieczeniu kwot 150 złotych dla dyrektorów i 100 złotych dla zastępców dyrektorów jednostek z puli środków na regulację dodatków służbowych. "Obligatoryjne podwyższanie dodatków służbowych w ściśle określonej wysokości jedynie kadrze kierowniczej stoi w naszej opinii w całkowitej sprzeczności z zasadami sprawiedliwości społecznej" - czytamy w piśmie skierowanym do gen. Jacka Kitlińskiego. Związkowcy oczekują wycofania tego polecenia.

NSZZ FiPW postawę kierownictwa formacji uznał za lekceważącą i zapowiedział podjęcie bardziej radykalnych działań. Celem jest uwzględnienie przez Centralny Zarząd Służby Więziennej ich roli partnera społecznego oraz "wymuszenie działań mających na celu dbanie o dobro Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej". 

Głęboka reforma dodatków służbowych to jeden z postulatów trwającego w formacji protestu. Związkowcy zaznaczali, że jeśli porozumienia nie uda się osiągnąć, to planują kolejne etapy protestu. Bardzo możliwe więc, że to w właśnie tutaj skupią się ich radykalne działania. 

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 9
Logiczny
poniedziałek, 5 lipca 2021, 11:03

Zgadzam się z kolegą Edim, powinno się rozmundurować administrację. W miarę możliwości przesuwać funkcjonariuszy na pierwszą, a w ich miejsce i tych, co przechodzą na emeryturę zatrudniać cywili. Najgorsze jest te z to, że czasem najniższa rangą osoba z administracji ma więcej do powiedzenia, niż najwyższa rangą osoba z pierwszej linii.

Logiczny
sobota, 3 lipca 2021, 21:45

Im dłużej związki będą walczyć teraz o jakiś niewielki dodatek, tym bardzie jest to na rękę dla strony służbowej i rządu. Dlaczego ? Otóż dlatego, że za chwilę likwidacja art. 15a będzie bezpowrotną przeszłością. Tysiące funkcjonariuszy czeka na likwidację 15a, żeby mieć jasną sytuację, a związki zamiast walczyć o likwidację art.15a, to walczą o jakieś drobne kwoty, bo ogólnie widomo, że na chwilę obecną nie ma więcej środków. Prawda jest taka, że jeden przewodniczący nie ma cywila, a drugi jest emerytem, a we władzach są ludzie, dla których likwidacja 15a nie ma znaczenia. Apel do dwóch związków, skupcie się na tym, co teraz najważniejsze dla tysięcy funkcjonariuszy, czyli likwidacja 15a. Niech to w końcu dotrze do dwóch Panów przewodniczących oraz do rządu, że brak likwidacji spowoduje odejścia wielu doświadczonych funkcjonariuszy, głównie tych z pierwszej linii, których najtrudniej zastąpić.

Tomi
niedziela, 4 lipca 2021, 17:28

Oj kolega pojechał. Jeśli 1000 zł wzrost dodatku (mam 20 lat służby) to są drobne a tyle chce wyrwać związek tem prawdziwy a nie przybudówka rządowa S to nieźle. Też mam kilka lat cywila ale dodatek służbowy też jest bardzo ważny

Justyna
niedziela, 4 lipca 2021, 13:30

Trafione w sedno. Bez załatwionego 15a wielu odejdzie a dodatek w wysokości 25 zł na funkcjonariusza wywołał tylko emocje.

klas
wtorek, 6 lipca 2021, 23:12

i ot chodzi, teraz dołożą po 100zł i wszyscy uznają to za sukces i odtrąbią zwycięstwo- porozumienie a 15a - jeśli tyle czasu nie załatwili to nie załatwią

Edi
sobota, 3 lipca 2021, 00:05

Najpierw należy rozmundurować administracje a następnie wprowadzać podwyżki - to podstawa zmian a nie jak tutaj z jednego portfela dla kadrowej i oddziałowego. Na zachodzie administracja to cywile bo ich praca jest typowo cywilna. Jaki budżet wytrzyma takie obciążenie finansowe - pieniądze dla działów które widza skazanych tylko przez okna lub na kartkach

Iras
piątek, 2 lipca 2021, 23:53

A program modernizacji ciągle pod znakiem zapytania ???, nieustanne konsultacje, rozmowy, posiedzenia a tak naprawdę gra na czas, od lat ta sama śpiewka. Bez modernizacji nas nie ma, po prostu, kiedy w końcu zaczną nas traktować poważnie?!, wieloletni brak waloryzacji, podwyżek pensji i dodatków, ile można czekać ???!!!

Pies
piątek, 2 lipca 2021, 20:31

Tylko psia grypa, inaczej będą Was zwodzić tak jak z 15a. Trzymamy kciuki jakby co dołaczymy, lipiec już a 15a w czarnej...

Tweets InfoSecurity24