Decyzja podjęta. Służba Więzienna wprowadza zmiany w dodatkach służbowych i czasowych

28 czerwca 2021, 17:07
służba więzienna
Fot. Zakład Karny w Sierakowie Śląskim/Facebook

"Dyrektor Generalny Służby Więziennej, w uzgodnieniu z Panem Michałem Wosiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości podjął decyzję o regulacji stałych dodatków służbowych od 1 lipca br., przeznaczając kwotę 25 zł na każdy etat ustanowiony oraz od 1 sierpnia br. dodatków czasowych" - informuje Centralny Zarząd Służy Więziennej. Tym samym, kierownictwo formacji rozpoczyna wdrażanie zmian do systemu ich przyznawania. 

Parę tygodni temu kierownictwo Służby Więziennej przedstawiło propozycję zmian, jakie wprowadzone miałyby zostać jeszcze w tym roku do systemu przyznawania dodatków służbowych. Zakładało ona m.in. ich podwyżkę od połowy bieżącego roku, a także wprowadzenie podziału jednostek penitencjarnych na grupy, które decydować będą o jego wysokości. Okazało się jednak, że działające w formacji związki mają do tej propozycji sporo uwag. Formacja wprowadzić miała, jak zapewniała, do propozycji pewne zmiany, ale nie spełniły one do końca oczekiwać mundurowych związkowców. 

Jak poinformowała dzisiaj Służba Więzienna, szef formacji gen. Jacek Kitliński, w uzgodnieniu z sekretarzem stanu w resorcie sprawiedliwości, Michałem Wosiem, podjął decyzję o regulacji stałych dodatków służbowych od 1 lipca br., przeznaczając kwotę 25 zł na każdy etat ustanowiony oraz od 1 sierpnia br. dodatków czasowych. Kierownictwo zaznacza, że w ramach konsultacji społecznych uwzględniono stanowisko Niezależnego Samorządnego Związku  Zawodowego "Solidarność" w kwestii regulacji dodatków służbowych na poziomie minimum 75 zł, jak również objęcia podwyżkami jak największej liczby funkcjonariuszy poprzez zmniejszenie górnej granicy dodatku oraz zaliczenie do wysługi lat w Służbie Więziennej funkcjonariuszom z 25 letnim stażem zasadniczej służby wojskowej.

Przyjęcie od dnia 1 lipca 2021 roku zasady, że funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę min. 25 lat, będzie można przyznać dodatek służbowy w wysokości nie niższej niż 40 % uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień. Wprowadzenie przedmiotowej zasady stanowi uhonorowanie trudu włożonego przez funkcjonariuszy, którzy ponad 25 lat byli zaangażowani w wypełnianie obowiązków służbowych. Funkcjonariusz, który w świetle obowiązujących przepisów prawnych spełniałby przesłanki uzasadniające podwyższenie dodatku, może zostać doceniony za długoletnią służbę pełnioną w Naszej Formacji.

fragment propozycji Centralnego Zarządu Służby Więziennej m.in. w sprawie regulacji dodatków służbowych z 17 czerwca br.

InfoSecurity24.pl pisał niedawno, że głęboka reforma dodatków służbowych to jeden z postulatów trwającego w formacji protestu. Niedługo przekonamy się zapewne, jak na decyzje mundurowych wpłyną zmiany zapowiedziane dzisiaj przez formację. Związkowcy zaznaczali bowiem, że jeśli porozumienia nie uda się osiągnąć, to planują kolejne etapy protestu.

Wiadomo na pewno, że to nie koniec rozmów między stroną służbową a społeczną. Będą on kontynuowane, a dotyczyć będą wypracowania nowego modelu ścieżki rozwoju zawodowego funkcjonariuszy, obejmującego kompleksową regulację systemu płac.

Rozwiązania w tym zakresie przedstawić ma również NSZZ Solidarność. Związkowcy zapowiedzieli to zaledwie parę dni temu. Jak pisali, "aktualna konstrukcja drogi awansu zawodowego funkcjonariuszy (...) w bardzo wielu przypadkach prowadzi do podejmowania przez nich decyzji o wcześniejszym przejściu na zaopatrzenie emerytalne w związku z dotarciem do momentu kariery, w którym kończy się ścieżka rozwoju i brak jest perspektywy na jakiekolwiek zmiany w kolejnych latach służby". Z "potrzebą rozpoczęcia procesu działań zmierzających do określenia nowej drogi rozwoju zawodowego funkcjonariuszy, opartej na zdiagnozowaniu potrzeb, aspiracji funkcjonariuszy oraz określeniu możliwości, a następnie skonstruowaniu ścieżki awansu zawodowego" zgadzają się również związkowcy z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Nie ma więc wątpliwości co do tego, że oba związki mają w tym zakresie swoje propozycje.

Reklama
Reklama

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 9
Klaw
poniedziałek, 30 sierpnia 2021, 21:41

A co ze stanowiskami? Oddziałowy który siedzi sobie wygodnie na oddziale - odpowiedzialność też ma zaznaczam jest ma możliwość zmiany korpusu na chorazacki. A np. Magazynier który ma odpowiedzialność majątkową codziennie użera się z pensjonariuszami nie może sobie na to pozwolić. Może wreszcie sie ktoś wezmie za porządek. No i przyjmowanie na młodszego referenta żenada i wstyd.

Ela
środa, 30 czerwca 2021, 01:26

Komuna upadła 30 lat temu a mundurówka jako ostatni bastion jest z przepisami kto jest mundurowy nadal w komunie - tylko sprzataczki nie są mundurowe. Kiedy zmiany, kiedy działy kadr, finansowe, informatyczne itp do cywila. Strażnicy miejscy bardziej się narażają a są cywilami.

emeryt
wtorek, 29 czerwca 2021, 11:57

tak dostana te podwyżki ale tylko ci w CZSW siedzą na stanowiskach najdłużej bo pierwsza linia już ma dosyć po 20 latach

poll
wtorek, 29 czerwca 2021, 10:12

a gdzie likwidacja 15a

Wiesiek
wtorek, 29 czerwca 2021, 00:01

Czas rozpocząć zmiany od podstaw - rozmundurować administracje.

Tweets InfoSecurity24