Reklama

Służba Więzienna

Barwy narodowe na mundurach więzienników

Służba Więzienna Katowice
Autor. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach/Facebook

Resort sprawiedliwości wprowadza zmiany w umudurowaniu i wyposażeniu polowym funkcjonariuszy Służby Więziennej. Część z modyfikacji przełożyć ma się na zwiększenie bezpieczeństwa mundurowych tej formacji czy ich wygody, ale planowane są również takie, które - jak określono to w dokumentach - podkreślić mają tożsamość narodową i wzmocnić etos służby.

Reklama

Na umundurowaniu wyjściowym marynarki munduru wyjściowego zimowego i letniego, marynarki reprezentacyjnej, płaszcza wyjściowego zimowego oraz płaszcza reprezentacyjnego funkcjonariuszy Służby Więziennej pojawi się na lewym rękawie znak przynależności państwowej. Resort ma tu dokładnie na myśli umieszczenie na wskazanych elementach stroju polskich barw narodowych, czyli oczywiście kolory białego i czerwonego. Jak tłumaczą pomysłodawcy, modyfikacja ta ma podkreślić tożsamość narodową i wzmocnić etos funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na mundurach, tym razem jednak polowych specjalnych, pojawi się również nowy "znak funkcyjny - plakietka specjalna" (dowódca zmiany i zastępca dowódcy zmiany).

Reklama

W odpowiedzi na zgłaszane przez mundurowych uwagi, zmienić ma się również katalog nakryć głowy. W związku ze zmiennymi warunkami pełnienia służby oraz poprawą komfortu wprowadzona ma zostać furażerka specjalna. Mundurowi będą mogli ją nosić zamiennie z czapką specjalną letnią. Będzie ona wykonana z tkaniny w kolorze stalowoszarym, a na jej przodzie znajdzie się wyhaftowany wizerunek orła. Natomiast po lewej stronie umieszczony będzie mały haft "SW". Z drugiej strony, z katalogu zniknie wiatrówka letnia, co związane jest przede wszystkich - jak pisze resort - z wprowadzeniem nowych wzorów wyposażenia polowego specjalnego i znikomym wykorzystywaniem jej przez funkcjonariuszy. W przypadku kurtki resort zakłada 5-letni okres przejściowy, w którym mundurowi będą mogli korzystać z posiadanych przez formację zasobów magazynowych.

furażerka specjalna Służba Więzienna
Autor. Rządowe Centrum Legislacji, Resort Sprawiedliwości

Ostatnia modyfikacja, którą zakłada przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt, rozszerza katalog funkcjonariuszy, którym przysługuje wyposażenie polowe specjalne. Do listy dodani zostaną mundurowi pełniący służbę w działach penitencjarnym i terapeutycznym oraz w ośrodku diagnostycznym jednostki organizacyjnej Służby Więziennej. W tym przypadku chodzić ma o wzmocnienie ich bezpieczeństwa, co resort zapowiadał już wcześniej, w związku z tragicznymi wydarzeniami z lutego br. (śmierć funkcjonariuszki na służbie, zaatakowanej przez osadzonego podczas konsultacji psychologicznej).

Reklama

Jak obliczono, dodatkowe elementy w umundurowaniu dla wszystkich funkcjonariuszy będą wiązać się z kosztami w wysokości około 2,151 mln zł w roku ich wprowadzenia. W kolejnych latach będzie to już ok. 160 tys. złotych rocznie. Natomiast rozszerzenie katalogu mundurowych, którym formacja zapewni wyposażenie polowe, to już 11,732 mln złotych w latach 2022-2025. Oszczędności w wysokości około 305 tys. zł rocznie przyniesie wycofanie kurtki letniej. Środki te mają już być zabezpieczone w budżecie więziennictwa.

Korekty w umundurowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej to jednak tylko niewielka część, można powiedzieć rewolucji w tej formacji. Nadzorujący ją resort przygotował bowiem obszerne zmiany w ustawie o służbie więziennej czy kodeksie karnym wykonawczym, nad którymi debatują już politycy w Sejmie i Senacie. A jest o czym rozmawiać, bo niektóre pomysły budzą sporo kontrowersji. Największą uwagę przyciąga plan powołania Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, który – jak mówiono – będzie de facto kolejną służbą specjalną, tym razem jednak podległą ministrowi sprawiedliwości. Wśród nowych uprawnień dla funkcjonariuszy SW w ustawie znalazło się również m.in. stosowanie środków przymusu bezpośredniego - na przykład stosowania kajdanek w aresztach śledczych i zakładach karnych. Planowana nowelizacja modyfikuje także przepisy dotyczące spraw dyscyplinarnych funkcjonariuszy SW. Służba Więzienna, w zakresie określonym przez ministra sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, będzie miała również możliwość współuczestniczenia w edukacji młodzieży związanej z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych.

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama