Reklama

Służby Mundurowe

"Potrzeby są ogromne". Ile pieniędzy z KPO trafi do służb MSWiA?

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Program resortu spraw wewnętrznych i administracji w Krajowym Planie Odbudowy składa się z czterech projektów, za które odpowiedzialne są poszczególne służby. „Kołem zamachowym” ma być przedsiewzięcie „pilotowane” przez Państwową Straż Pożarną, dotyczące rozbudowy systemu ostrzegania. Projekt ten znalazł się na piątym miejscu 100 największych odbiorców wsparcia w Polsce. Jak jednak podkreśla Magdalena Zdrojewska, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA, cały program „jest konieczny do realizacji” i jak dodaje, jeżeli zwolniłyby się dodatkowe środki w ramach KPO, to MSWiA zgłasza chęć ich przejecia, „bo potrzeby są ogromne”.

Posłowie pracujący w podkomisji do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa wysłuchali 11 kwietnia informacji na temat planowanego wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy na potrzeby służb mundurowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Informację przedstawiła zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA Magdalena Zdrojewska. „Krajowy Plan Odbudowy powstał w 2020 roku, miał być odpowiedzią na kryzys po pandemii. Nasz polski KPO miał być narzędziem, który umożliwi odpowiedź na wyzwania demograficzne. Kwestie związane z optymalizacją infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo także znalazły się w zainteresowaniu KPO” – powiedziała Zdrojewska.

Reklama

„W wyniku wielu prac, które toczyły się od roku 2020 został uwzględniony w KPO tzw. program MSWiA. Jest to tak naprawdę subinwestycja wchodząca w skład inwestycji, za którą odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji. Niemniej jednak MSWiA uzyskało pewną samodzielność w realizacji tego programu, który składa się z czterech projektów za które odpowiedzialne są poszczególne służby. Sam program to 54 miliony euro, to około 242 milionów złotych” – wyjaśniła zastępca dyrektora.

Przypomniała, że w KPO jest stały kurs przeliczeniowy. „Co ważne, VAT w KPO nie jest wydatkiem kwalifikowanym. To jest bardzo ważna informacja, bo w przypadku, gdy jednostki czy instytucje chcą realizować inicjatywy z KPO muszą mieć po prostu pieniądze na VAT. Jeśli chodzi o program MSWiA tu są państwowe jednostki budżetowe i VAT został zabezpieczony przez Ministerstwo Finansów. Sumarycznie ten program wyniesie 297 milionów złotych” - podała.

Czytaj też

Podczas posiedzenia podkomisji zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA po krótce opisała każdy z projektów. „Jest projekt Państwowej Straży Pożarnej. Jest to koło zamachowe całego programu, bo jest to największy projekt (175,7 mln złotych). Zakłada modernizację 4 060 obiektów i służy rozbudowie systemu ostrzegania i alarmowania. Celem tego projektu jest to, aby w oparciu o jednostki PSP zbudować jednolity system ostrzegania, alarmowania obywateli” - tłumaczyła. Podkreśliła przy tym, że „jeżeli wejdziemy na 100 największych ostatecznych odbiorców wsparcia KPO w Polsce to projekt PSP jest na piątym miejscu”. „A w pierwszej 9 są duże, infrastrukturalne projekty PKP” - dodała.

Drugim projektem jest projekt Policji o wartości około 97 milionów złotych. „To jest projekt zakupowy, który służby doposażeniu Policji w urządzenia typu mobilnych terminali noszonych, które będą przystosowane do nowych funkcjonalności” - wyjaśniła.

Reklama

„Jeśli chodzi o Straż Graniczną to jest projekt za 21,6 miliona złotych. Celem jest stworzenie mobilnej infrastruktury SG umożliwiającej reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Mówimy na przykład o pandemii, powodzi, zagrożeniach hybrydowych o masowym napływie migrantów” - przekazała.

Natomiast ostatnim jest projekt Służby Ochrony Państwa za 3,2 miliona złotych. Dotyczy on samowystarczalnego, mobilnego punktu medycznego na wypadek m.in. zagrożeń biochemicznych i radiologicznych oraz zagrożeń katastrofami naturalnymi.

Czytaj też

„Bez wątpienia są opóźnienia w KPO, ale jeśli chodzi o program MSWiA porozumienia projektowe zostały zawarte. MSWiA nie uczestniczyło w rewizji, która zakończyła się w grudniu 2023 roku. Podczas przeglądu reform i inwestycji, który miał miejsce w styczniu i w lutym, MSWiA przekazało informację, że program jest konieczny do realizacji i że jeżeli zwolniłyby się dodatkowe środki w ramach KPO, to my zgłaszamy potrzebę absorpcji takich środków, bo potrzeby są ogromne” – podkreśliła Magdalena Zdrojewska.

Zaznaczyła również, że na 2024 rok MSWiA z programu ma zaplanowane do wydania 51,7 mln złotych, a reszta zostanie wydana w 2025 roku. „Niemniej jednak służby są bardzo aktywne i na bieżąco aktualizują harmonogramy. Być może te proporcje się zmienią” - powiedziała.

„Podczas negocjacji Komisja Europejska postawiła nam taki warunek, że każdy z kluczowych zamówień publicznych, który będzie realizowany w projekcie musi podlegać weryfikacji przez Komisję Europejską pod względem spełnienia celów KPO. Zarówno SOP jak i Straż Graniczna i Policja taką weryfikację już przeszła. We wszystkich trzech przypadkach były to weryfikacje pozytywne. W przypadku Policji była to weryfikacja pozytywna warunkowa, bo chodziło o jakąś drobną zmianę techniczną w dokumentacji projektowej. Zostaje nam kluczowe zamówienie w PSP” – dodała Zdrojewska.

Reklama
Reklama

Komentarze (1)

  1. Templar

    Nie wiem do końca co się kryje pod zwrotem mobilne centrum albo mobilny punkt medyczny, ale środki z KPO są tylko na "zieloną energię" i cyfryzację

Reklama