Reklama

Służby Mundurowe

Ponad miliard złotych dla służb mundurowych. MSWiA podsumowuje modernizację w 2017 roku

fot. MSWiA
fot. MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało Sejmowi informację o realizacji w 2017 r. programu modernizacji służb mundurowych. W zeszłym roku pochłonął 1,39 mld zł, co oznacza wydatkowanie niemal 100 proc. zarezerwowanych środków. Dzięki dodatkowym pieniądzom służby mundurowe budują i modernizują budynki, kupują pojazdy, sprzęt informatyczny oraz podwyższają pensje funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym.

MSWiA ujawnia informację z wykonania Programu modernizacji służb mundurowych w 2017 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji upubliczniło dokument obejmujący „Informację o realizacji w 2017 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” zaakceptowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji Joachima Brudzińskiego 30 kwietnia 2018 r. Ma to związek z obowiązkiem wynikającym z ustawy z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Dokument będzie przedmiotem debaty parlamentarnej w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Łączne zaplanowane wydatki Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 (dalej jako „Program”) na 2017 r. wynosiły 1,39 mld zł. Wartość całego Programu to 9,2 mld zł. W ramach tej kwoty ponad 809 mln zł pochodziło bezpośrednio z budżetów formacji objętych Programem (58,3 proc. wydatków Programu), 300 mln zł z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na mocy ustawy z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017  (21,6 proc. wydatków Programu), a 280 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa (20,1 proc. wydatków Programu).

Z podanej kwoty 1,39 mld zł Policja miała zgodnie z planem otrzymać 875,2 mln zł (63 proc.), Państwowa Straż Pożarna: 300,4 mln zł (21,6 proc.), Straż Graniczna: 184,5 mln zł (13,3 proc.), a Biuro Ochrony Rządu (obecnie Służba Ochrony Państwa): 29,5 mln zł (2,1 proc.).  Najwięcej z całej puli środków miały pochłonąć podwyżki dla funkcjonariuszy – 500 mln zł (36 proc. wartości Programu w 2017 r.), następnie 332,3 mln zł (23,9 proc.) miało zostać przeznaczone na inwestycje budowlane w postaci budowy nowych budynków oraz modernizacji już istniejących. Na trzeciej pozycji znalazły się zakupy i wymiana sprzętu transportowego, które miały pochłonąć 167,8 mln zł (12,1 proc.).

MSWiA w upublicznionej informacji wskazało, że w 2017 r. na realizację Programu wydano 1,386 mld zł, tj. 99,7 proc. dostępnej kwoty. Oznacza to sprawność poszczególnych służb w wydatkowaniu przyznanych środków i daje perspektywę na realizację Programu z sukcesem.

Realizacja Programu przez Policję

W 2017 r. Policja wydatkowała 99,7 proc. kwoty przyznanej w ramach Programu. W zakresie inwestycji budowlanych realizowała łącznie 182 zadania inwestycyjne, z czego 70 dotyczyło budowy nowych obiektów, a 112 adaptacji i przebudowie już istniejących. W rezultacie Policja w szczególności zakończyła 46 robót budowlanych, opracowała dokumentację projektową oraz uzyskała pozwolenia na budowę dla 29 zadań inwestycyjnych oraz kontynuowała prace w ramach 46 kolejnych projektów. Jednocześnie 30 przedsięwzięć zostało wstrzymanych.

Najwięcej środków na inwestycje budowlane pochłonęły projekty realizowane przez Komendy Wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji dla komend powiatowych w całym kraju. Chodzi o 138 projektów wartych 165,1 mln zł. Komendy Wojewódzkie Policji realizowały na własne potrzeby 28 projektów budowlanych, które pochłonęły 45,1 mln zł, Szkoły Policji prowadziły przedsięwzięcia warte 9,8 mln zł, a Komenda Stołeczna Policji – 3,78 mln zł.

image
Otwarcie posterunku policji w Przytyku, fot. Flickr MSWiA

W przypadku sprzętu transportowego Policja wydatkowała 73 mln zł, z czego 67,3 mln zł pochłonęły zakupy pojazdów różnego typu. Najwięcej kosztowało współfinansowanie zakupu 705 pojazdów w ramach dofinansowania i umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 27,2 mln zł. Istotną pozycją było również pozyskanie 128 furgonów patrolowych za 21,8 mln zł oraz 77 oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów za 5,1 mln zł. Łącznie Policja pozyskała w 2017 r. 993 nowe pojazdy. Ponadto kupiła system obserwacji lotniczej za 5,2 mln zł.   

Na kupno sprzętu informatycznego i środków łączności Policja wydała 102 mln zł. Ponad 24 mln zł pochłonęła modernizacja mobilnego dostępu do systemów informatycznych Policji, tj. zakup 4226 terminali mobilnych dla policjantów. Z kolei na zakup różnego rodzaju sprzętu komputerowego Policja przeznaczyła 19,6 mln zł. Chodzi o 7820 sztuk urządzeń. Niemal 18 mln zł kosztowało 2038 urządzeń wielofunkcyjnych. Modernizacja centralnych systemów informatycznych kosztowała z kolei nieco ponad 20 mln zł, a budowa systemu cyberbezpieczeństwa – 18,8 mln zł. Ponadto Policja wydatkowała 8,9 mln zł na zakupy uzbrojenia i techniki specjalnej. Pozyskała m.in. 395 paralizatorów, 8 dronów oraz jednego robota pirotechnicznego. Kupiła również za 22,8 mln zł różnego typu odzież ochronną i specjalną (kamizelki kuloodporne, kombinezony, kaski, kamery) oraz 8953 laptopy dla funkcjonariuszy za niemal 25 mln zł.

W 2017 r. Policja wydatkowała 334 mln zł na podwyżki wynagrodzeń dla policjantów. Przełożyło się to na wzrost przeciętnego miesięcznej pensji o 274 zł (z uwzględnieniem nagrody rocznej) do kwoty 4859 zł brutto. Wynagrodzenie na szeregowym stanowisku policjanta wynosi jednak nadal jedynie 3449 zł brutto. Na wzrost pensji dla pracowników cywilnych Policja wydała w 2017 r. 87,8 mln zł. Każdy pracownik uzyskał gwarantowaną podwyżkę w wysokości 180 zł plus dodatek za wysługę lat.

Realizacja Programu przez Straż Graniczną

Plan wydatków Straży Granicznej w ramach Programu wyniósł w 2017 r. 182,1 mln zł. Straż Graniczna przeznaczyła 23,2 mln zł na inwestycje budowlane, w ramach których wykonywano 62 zadania inwestycyjne: 32 zadania zrealizowano, w ramach 10 z nich trwają roboty budowlane, a dla 20 powstała dokumentacja techniczna. Sprzęt transportowy pochłonął 19,5 mln zł, w tym 17,6 mln zł przeznaczono na zakup różnego rodzaju pojazdów. Zakupiono m.in. 35 wozów terenowych za 6,2 mln zł, 75 samochodów patrolowych za 5,7 mln zł oraz 16 mikrobusów za 2,8 mln zł. Z kolei zakupy jednostek pływających pochłonęły 1,8 mln zł.

image
Sprzęt pirotechniczny przekazany funkcjonariuszom SG na Lotnisku Warszawa-Modlin, fot. Straż Graniczna

Zakupy uzbrojenia i techniki specjalnej kosztowały w 2017 r. 2,9 mln zł. Straż Graniczna pozyskała za 1,8 mln zł 350 karabinków 5,56x45 mm i 356 lornetek pryzmatycznych za 0,6 mln zł. Sprzęt informatyczny i łączność pochłonęły 57,2 mln zł, w tym rozbudowa systemu informatycznego ponad 28 mln zł, a modernizacja i rozbudowa platformy teleinformatycznej 12,1 mln zł. Pozyskanie nowego wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy kosztowało Straż Graniczną 17,3 mln zł. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na odzież specjalną i ochronną (15,6 mln zł).

Podwyżki wynagrodzeń funkcjonariuszy kosztowały 49,5 mln zł. Przełożyło się to na wzrost przeciętnego miesięcznej pensji o 274 zł (z uwzględnieniem nagrody rocznej) do kwoty 4890 zł brutto. Na szeregowym stanowisku kontrolera pensja wynosi po podwyżce 3526 zł brutto. Z kolei podwyżki dla pracowników cywilnych kosztowały 12,5 mln zł i w rezultacie przełożyło się to na wzrost wynagrodzeń o 238 zł.

Realizacja Programu przez Państwową Straż Pożarną

Państwowa Straż Pożarna dysponowała w 2017 r. kwotą 300,4 mln zł z Programu. Inwestycje budowlane pochłonęły 75,3 mln zł. Dzięki tym środkom Straż zakończyła roboty budowlane na 8 inwestycjach, opracowała dokumentację projektową dla 9 przedsięwzięć oraz kontynuowała roboty na 19 zadaniach. Zakupy nowych pojazdów kosztowały 69,5 mln zł, w tym 257 jednostek sprzętu za 48,3 mln zł (m.in. 30 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 172 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych) dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 98 jednostek sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych za 16,5 mln zł (m.in. 2 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, 28 średnich i 48 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych).

W przypadku sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej Straż wydatkowała 14,9 mln zł m.in. na 4751 jednostek sprzętu (m.in. 1324 węże tłoczone, 520 latarek, 134 prądownice, 85 kurtyn wodnych) dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (5,4 mln zł) oraz na 4321 jednostek sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (11,3 mln zł). Sprzęt informatyczny i łączność pochłonęły 11,6 mln zł. Ponad 9,2 mln zł kosztowała budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i systemów IT, w tym zakup routerów, serwerów i licencji. Jeśli chodzi o wyposażenie osobiste i ochronne strażaków, ich koszt w 2017 r. wyniósł blisko 12 mln zł, z czego 8,3 mln zł obuwie, rękawice i inne ubrania specjalne dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 3,7 mln zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

image
fot. Flickr/MSWiA

Wzrost wynagrodzeń strażaków pochłonął 106,5 mln zł. Przełożyło się to na wzrost przeciętnego miesięcznej pensji o 274 zł (z uwzględnieniem nagrody rocznej) do kwoty 4768 zł brutto. Na szeregowym stanowisku młodszego ratownika-kierowcy pensja wynosi po podwyżce 3293 zł brutto. Z kolei podwyżki dla pracowników cywilnych kosztowały w 2017 r. w ramach Programu 6,6 mln zł. Każdy z nich otrzymał 175 zł na etat.

opracowanie własne
opracowanie własne

Realizacja Programu przez Biuro Ochrony Rządu (od 1 lutego 2018 r. Służba Ochrony Państwa)

W 2017 . BOR miał do dyspozycji w ramach Programu 26,2 mln zł. Inwestycje budowlane pochłonęły 8,5 mln zł. Dzięki tym środkom zakończone realizację 4 inwestycji i kontynuowano jedną. BOR wydatkował też 6,1 mln zł na 7 samochodów: 2 reprezentacyjne opancerzone za 5 mln zł, jeden reprezentacyjny za 420 tys. zł, dwa wozy ochronne 5-miejscowe za 500 tys. zł i dwa do obsługi BOR za 220 tys. zł. Biuro wydało też 30 tys. zł na zakup 3 kompletów ciężkich ubrań gazoszczelnych oraz 200 tys. zł na 45 kompletów radiotelefonów.

Zakupy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy kosztowały 3 mln zł. BOR kupił m.in. 870 kurtek, 1200 bluz polowych letnich czy 400 par półbutów. Wzrost pensji pochłonął 7,2 mln zł. Miesięczne uposażenie wzrosło z uwzględnieniem nagrody rocznej o 274 zł do 5042 zł brutto. Na szeregowym stanowisku eksperta ochrony pensja wynosi po podwyżce 4475 zł brutto. Natomiast wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych kosztował w ramach Programu nieco ponad 1 mln zł, dzięki czemu średniomiesięczne wynagrodzenie wzrosło o 236 zł.

Program realizowany zgodnie z planem

Służby mundurowe wykorzystały w 2017 r. niemal całość środków, które uzyskały w ramach Programu. Udało się zrealizować szereg inwestycji budowlanych oraz zakupić łącznie tysiące nowych pojazdów dla formacji objętych Programem. Z pewnością istotne są także podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, ale ci zajmujący szeregowe stanowiska nadal zarabiają niewiele, co nie przyciągnie tłumów nowych rekrutów i nie poprawi znacząco nastrojów. Bardzo ważne są inwestycje w infrastrukturę informatyczną, która w większości przypadków pozostawia wiele do życzenia i musi być pilnie unowocześniona.

Reklama

Komentarze

    Reklama