Reklama

Policja

W Policji będzie więcej generałów?

Autor. Krzysztof Sitkowski/KPRP

W policyjnych szeregach już niebawem pojawi się kolejny generalski etat. Przy okazji zmian dotyczących awansów w grupach zaszeregowania, wynikających z podpisanego jeszcze w ubiegłym roku porozumienia, resort postanowił podnieść rangę stanowiska dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Jeśli przepisy wejdą w życie w zaproponowanym kształcie, będzie on mógł awansować do stopnia nadinspektora.

Reklama

"Zmiana zawarta w § 1 pkt 2 lit. a projektu rozporządzenia ma na celu dostosowanie policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego stanowisku dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" do rangi tego stanowiska" – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Nowela jest – w przeważającej części – realizacją zapisów porozumienia, jakie MSWiA zawarło jesienią ubiegłego roku ze stroną społeczną. Chodzi m.in. o "zapewnienie policjantom pełniącym służbę na stanowiskach zaszeregowanych w grupach od 2 do 7 prawa do wyższych grup zaszeregowania, a w konsekwencji prawa do wyższych mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości miesięcznych stawek kwotowych uposażenia zasadniczego oraz prawa do wyższych policyjnych stopni etatowych, co z kolei ma przełożenie na uprawnienia uzależnione od posiadanego policyjnego stopnia etatowego (m.in. możliwość mianowania na wyższy stopień policyjny)". Tym samym, jak tłumaczy MSWiA, policjanci mianowani na stanowiska służbowe zaszeregowane w niższych grupach uzyskać mają dodatkową możliwość awansu bez konieczności zmiany zajmowanego stanowiska.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Co ciekawe, resort przy okazji procedowanej nowelizacji postanowił też zweryfikować maksymalne stopnie przewidziane dla najwyższych stanowisk w formacji. W efekcie przeprowadzonych analiz podjęto decyzję zgodnie z którą generałów, a precyzyjniej rzecz ujmując, nadinspektorów, będzie mogło być w policji więcej. Możliwość awansu na pierwszy stopień generalski zyskać ma bowiem dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA". Jak czytamy w uzasadnieniu do noweli rozporządzenia, szef CPKP "BOA" "to jedno z najwyższych stanowisk kierowniczych w Policji, a zajmujący je policjant, powoływany przez Komendanta Głównego Policji pośród oficerów służby kontrterrorystycznej, jest kierownikiem jednostki organizacyjnej Policji odpowiedzialnej za prowadzenie działań kontrterrorystycznych oraz wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania". Dlatego też – jak tłumaczy resort – "zasadnym jest przyporządkowanie temu stanowisku służbowemu policyjnego stopnia etatowego nadinspektora".

Tym samym, jeśli przepisy wejdą w życie w zaproponowanej wersji, dowódca policyjnych kontrterrorystystów zyska szansę wejścia do dość elitarnego, także jeśli idzie o liczbę, grona. W policji generalskich etatów nie ma bowiem tak wiele. Awans na ten stopień otrzymać mogą dziś m.in. zastępcy komendanta głównego, komendanci wojewódzcy i stołeczny, komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie czy komendant Centralnego Biura Śledczego Policji. Generałem rzecz jasna może być również szef formacji, jednak w tym przypadku może on, jako jedyny w Policji, awansować do stopnia generalnego inspektora.

Czytaj też

Przepisy są obecnie konsultowane, jednak nic nie wskazuje na to, by proponowana zmiana miała nie wejść w życie. Nowelizacja nie oznacza oczywiście, że dowódca CPKP "BOA" otrzyma generalskie szlify "z automatu", choć nie jest także wykluczone, że np. przy okazji tegorocznego Święta Policji stanie on w szeregu awansowanych oficerów.

Reklama

Komentarze (1)

  1. andys_2

    "W policji generalskich etatów nie ma bowiem tak wiele. Awans na ten stopień otrzymać mogą dziś m.in. zastępcy komendanta głównego, komendanci wojewódzcy i stołeczny, komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie czy komendant Centralnego Biura Śledczego Policji. " To ponad 20 osób . Mysle jednak , ze to forma podkupiania kadry kierowniczej policji, która ostatnio "nieźle" wypełniała swoje zadania

Reklama

Najnowsze