Reklama

Policja

Skąd pieniądze na dodatki dla prewencji i kontrterrorystów?

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od 1 stycznia 2021 roku wypłacane będą dodatki dla policjantów prewencji i kontrerrorystów. I choć sam fakt ich wprowadzenia został, zarówno przez środowisko jak i związkowców, przyjęty raczej pozytywnie, pojawiają się pytania dotyczące tego skąd pochodzić będą pieniądze potrzebne do realizacji tego zobowiązania.

O tym, że policyjni konterroryści oraz policjanci pełniący służbę na stanowisku etatowym w oddziale prewencji Policji lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji od stycznia 2021 roku otrzymają specjalne dodatki do pensji, InfoSecurity24.pl pisał już na początku listopada. W przypadku policyjnych specjalsów mowa jest o minimalnym dodatku w wysokości 500 złotych, który może zostać podwyższony do kwoty 1000 zł (dla policjanta pełniącego służbę w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji) lub 1500 złotych (gdy policjant pełni służbę w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA"). Szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreślał, że resort takimi dodatkami resort chce wzmacniać atrakcyjność służby, także pod względem finansowym. I choć wydawało się, że wszystko jest jasne, okazuje się, że nie do końca wiadomo skąd pochodzić będą środki na sfinansowanie tych zobowiązań. Policyjni związkowcy martwią się, że jeśli w policyjnym budżecie nie znajdą się dodatkowe pieniądze na ten cel – w wysokości 51,72 mln złotych – kolejne obciążenie budżetu formacji może spowodować "ograniczenie środków na awanse, wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych oraz nagród motywacyjnych, które mają być w 2021 roku ograniczone do niezbędnego minimum".

Andrzej Szary, przewodniczący NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego zwrócił się w tej sprawie do komendanta głównego policji, pytając czy "w budżecie Policji na 2021 rok zostały zabezpieczone dodatkowe środki finansowe na wypłatę od 1 stycznia 2021 roku dodatków kontrterrorystycznych oraz dodatków dla policjantów w wyodrębnionych oddziałach prewencji, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego", a jeśli nie to "to z jakich środków zostaną sfinansowane wskazane wyżej dodatki".

Komenda Główna Policji tuż przed świętami odpowiedziała na zadane przez NSZZP pytania podkreślając, że póki co mówiąc o przyszłorocznym budżecie "należy mówić o projekcie, a nie o już uchwalonym i wiążącym akcie o charakterze prawno-finansowym". Dlatego też, jak czytamy "nie można jednoznacznie odnieść się do końcowych rozstrzygnięć w zakresie budżetu Policji". Komenda Główna Policji podkreśla jednak, że "uwzględniając wskazaną okoliczność (…) Biuro Finansów KGP, na etapie opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (...), wskazało konieczność zwiększenia projektowanego budżetu Policji, z przeznaczeniem na cel wskazany w rozporządzeniu, o kwotę 51,72 mln. zł". Wydaje się jednak, że dotychczas tak się nie stało, bowiem kwoty zapisane w budżecie policji na przyszły rok, zawarte w ustawie przyjętej przez Sejm przed świętami, nie uległy zmianie w stosunku do pierwszego projektu przedstawionego przez resort finansów jeszcze latem.

W ocenie ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego na dodatki dla OPP  i kontterrorystów powinny się znaleźć "dodatkowe środki" w budżecie Policji. Taki wniosek został w momencie opiniowania skutków rozporządzenia wpisany do OSR, gdzie wskazano kwotę 51,72 mln. zł niezbędną do realizacji zapisów rozporządzenia, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego

"Aby mieć pewność, Zarząd Wojewódzki wystąpił w dniu 23 grudnia br. z wnioskiem do Ministra o informację publiczną, czy zadbał o "dodatkowe środki" w budżecie Policji w 2021 roku" – czytamy na stronie NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego. Póki co MSWiA nie odpowiedziało na zadane przed świętami pytania.

Czy brak dodatkowych środków to problem? Z pewnością zwiększenie budżetu policji na 2021 rok o ponad 51 mln z przeznaczeniem na wypłatę dodatków jest wyjściem, które dałoby formacji pewien oddech w dość trudnym finansowo roku. Kwota, o której mowa nie wydaje się też ogromna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że policyjny budżet to ponad 10 mld złotych, a dodając do tego wydatki niewygasające, czyli środki niewykorzystane w tym roku, które wydać będzie można w przyszłym, jest ona jeszcze wyższa. To jednak jedna strona medalu, bowiem brak tych dodatkowych 51 mln złotych choć nie będzie stanowił ogromnej "wyrwy" w policyjnej kasie, może utrudnić wypłatę innych dodatków czy nagród, a te ostatnie – co warto przypomnieć – w przyszłym roku w całości mają być wypłacane ze środków uposażeniowych, bowiem fundusze nagród – zgodnie z ustawą okołobudżetową – nie powstaną. Zarówno policyjni związkowcy jak i tysiące mundurowych czekają więc zapewne na odpowiedź MSWiA i jasne wskazanie skąd pochodzić będą pieniądze na dodatki dla policyjnych kontretrrorystów i funkcjonariuszy OPP. Nie wszystko jeszcze stracone, bowiem choć ustawa budżetowa na przyszły rok przyjęta została przez Sejm 17 grudnia, teraz zajmie się nią Senat i odpowiednie przesunięcia, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać jeszcze zaproponowane. Pytanie o to jak do propozycji ewentualnych takich zmian odniesie się izba wyższa, to już zupełnie inna historia.  

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze (3)

 1. Emeryt

  No ładnie rząd szasta pieniędzmi na prawo i lewo, a restauracje, hotele i inne firmy padają , ludzie tracą prace. Policja i tak ma dobrze, za komuny na posterunku było dwóch milicjantów na gminę i wystarczyło, a teraz 10 mało no i nie wspomnę jeden pojazd albo pieszo w teren, a teraz policja bez pojazdu nie umie pracować

 2. Krzys

  Jeśli to dojdzie do skutku będzie wyrazem stosunku do obywatela/podatnika, który mając większe potrzeby w działach np: szkolnictwo, ochrona zdrowia, dowie się że kolejne pieniądze przeznacza się na ratowanie sił reżimowych. W państwie demokratycznym nie do pomyślenia...

  1. @()#&

   Przeczytaj swój komentarz jeszcze raz, ze zrozumieniem i zastanów się nad tym co mówisz. Po tej ciekawej lekturze odsyłam do encyklopedii lub innych podręcznikow i zachęcam do zapoznania się z definicjami ustrojów, o których piszesz, a nie masz jakiegokolwiek pojęcia. Pozdrawiam

  2. E600

   Jak zwał tak zwał, nadal jest to oburzające

 3. Robert

  A co z dodatkami dla NPP

Reklama

Najnowsze