Przepisy dotyczące nielegalnego przekraczania granicy zmienione

15 października 2021, 10:50
straż graniczna, patrol SG, fot. Bieszczadzki OSG
Fot. Bieszczadzki Oddział SG

Sejm zagłosował za przyjęciem dwóch poprawek Senatu do noweli ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen.

Senat na ostatnim posiedzeniu wprowadził trzy poprawki do noweli, zgodnie z którą cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen.

Dwie poprawki, które wprowadził Senat miały charakter techniczny i to one zostały przyjęte przez Sejm. Z kolei trzecia poprawka - którą Sejm odrzucił - zakładała, że "jeżeli postanowienie o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy cudzoziemca, który przekroczył granicę wbrew przepisom prawa wraz z małoletnim dzieckiem, którego jest rodzicem, złożenie zażalenia wstrzymuje wykonanie tego postanowienia". Za odrzuceniem tej poprawki głosowało 239 posłów, przeciw było 206, nikt się nie wstrzymał.

Zgodnie z nowelą cudzoziemiec, zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen.

Ustawa wprowadza również przepis, zgodnie z którym Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli został on złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE (z Rosją, Białorusią i Ukrainą), chyba że ta osoba m.in. przybyła bezpośrednio z terytorium, gdzie grozi jej prześladowanie.

Nowelizacja zakłada też wprowadzenie kary więzienia lub grzywny za niszczenie infrastruktury granicznej. W regulacji wskazano, że w szczególności chodzi o ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki. Zgodnie z tym artykułem, osoba, która "zabiera, niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niezdatnymi do użytku elementy infrastruktury, znajdujące się w strefie nadgranicznej i przeznaczone do ochrony granicy państwowej, w szczególności ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki", będzie podlegała karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Natomiast w przypadku mniejszej wagi, sprawca podlegałby karze grzywny.

Zgodnie z nowymi przepisami dane cudzoziemca, który nielegalnie przekroczył granicę, na okres wskazany w zarządzeniu zamieszczone zostaną w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany. Dane tego cudzoziemca, na ten sam okres, szef Urzędu przekaże do Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Teraz dokument trafi do podpisu prezydenta.

Reklama
Reklama

PAP - mini

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 12
Juri
poniedziałek, 18 października 2021, 14:21

Jak nie wprowadzicie kary 8-10 lat za organizacje i udział czynny w przemycie ludzi to możecie sobie pomarzyć o redukcji.polskie prawo z dykty złapanych na nielegalnym przekroczeniu granicy...nakazuje opuścić kraj nawet nie odstawia...zero kary... Dobtego sędziowie którzy skupiają się na analizach analiz dziur prawnych zamiast stać po stronie prawa ale i dobra kraju bo nie są z nikąd...działają dla dobra polaków i polski a nie dla samego dziurawego podręcznika prawa

kk
poniedziałek, 25 października 2021, 14:51

Popieram. Wystarczy szybko na kolanie wprowadzić kary po 5, 10 czy 15 lat organizatorom za przemyt ludzi, oczywiście bez np. grzywien, tylko i wyłącznie kary odsiadki. Jak i również dla tych byczków co nielegalnie się pchają po 1, 2 lub 3 latka to i niepotrzebne by były żadne zasieki.

Wujek
piątek, 15 października 2021, 21:25

W senacie ustawa leżała 30 dni...tm większość ma opozycja. Nic dodać.

Ona
niedziela, 17 października 2021, 09:59

Ciekawe ile Grodzki bedzie teraz pprzetrzymywal tam ustawe o budowie muru

zeus89
piątek, 15 października 2021, 14:01

Czyli ktoś kto przybył na granicę by ją nielegalnie przekroczyć jak zostanie złapany to zostanie wydalony i dostanie zakaz jej przekraczania?

Box123
piątek, 15 października 2021, 21:48

To chyba i tak lepiej niż tak jak było dotad, że nawet nie można było go zawrócić tylko trzeba było go brać do ośrodka dla uchodźców?

Antyprzemoc
sobota, 16 października 2021, 15:53

Po pierwsze: ustawa stoi NIŻEJ od Konstytucji i umów międzynarodowych. Zgodnie z umowami międzynarodowymi NADAL należy: zatrzymać, przewieść do ośrodka, zadbać o zdrowie, zbadać sytuacje i podjąć decyzję o ew. deportacji. Po drugie: jeśli jakieś działanie (np. wyrzucanie dzieci do lasu) jest NIELUDZKIE - żadne prawo tego nie zmieni. Pozdrawiam..

Anonim
niedziela, 17 października 2021, 16:19

Zgodnie z umowami międzynarodowymi wnioski o ochronę prawną można składać jedynie w ambasadzie i na przejściach granicznych. Turystów Łukaszenki, którzy dobrowolnie przybyli na terytorium Białorusi gdzie im nic nie zagraża. A którzy nielegalnie przekroczyli granicę Polski żadne umowy międzynarodowe nie obowiązują. ( np. wyrzucanie dzieci do lasu ) jest NIELUDZKIE. A czy NIELUDZKIE nie jest wykorzystywanie dzieci podczas nielegalnych prób przekroczenia granicy ? Czy rodzicom którzy nielegalnie chcą przekroczyć granice i w swoim procederze NIELUDZKO wykorzystują dzieci, te dzieci nie powinny być odbierane i oddawane do adopcji "rodzinom" Homoseksualistów ? Czy dysponujesz udokumentowanym przykładem rzekomego wyrzucania dzieci do lasu ? A te dzieci były same czy z rodzicami ? I jak te dzieci dostały się na terytorium Polski ?

Sędzoa dreed
piątek, 15 października 2021, 17:37

Tak...moc prawa polskiego..jak już cię złapią czyli 1 na 50 przypadków...to ci pogrożą palcem i nakarzą ! Opuścić kraj.jak przetniesz zasieki dostaniesz 200zł grzywny.. Bo nikt buldożerem nie taranuje płotu.siła państwa...zakaz zapewne wjazdu na rok dwa trzy...

333
piątek, 15 października 2021, 13:45

No i prawidłowo,ciekawe tylko co będzie jak Oleksandr sie weżmie na sposób, i puści naraz 20-30 tysięcy silnie opalonych naraz ?

Anonim
niedziela, 17 października 2021, 16:25

Na wszystko jest odpowiedź. To w kolejności lodowata woda, gaz, gumowe kule. A jeśli zaatakują Wojsko i SG to ostra amunicja. Kto był w Wojsku to wie jak to działa. Najpierw polecenie stój, potem stój bo strzelam, strzał w powietrze, na sam koniec strzał do kryminalistów atakujących Żołnierzy lub SG.

Tupcio
poniedziałek, 18 października 2021, 16:18

Nie będzie komu wydać takich rozkazów,nie w tych czasach.

Tweets InfoSecurity24