Reklama

Policja

Policjanci na zakupach, czyli na co formacja wydała środki w 2020 roku

Fot. policja.pl
Fot. policja.pl

Rok 2020 to również bardzo duże inwestycje i zakupy dla polskiej Policji - informuje formacja w podsumowaniu ubiegłego roku, które opublikowane zostało na jej oficjalnie stronie. Tylko na sprzęt transportowy wydała ok. 227 mln złotych. 

Na sprzęt transportowy, a dokładnie 1219 jego sztuk, policja wydała w 2020 roku przeszło 227 mln złotych. Sporą jego część zakupiono w ramach programu modernizacji i przy wsparciu z różnych funduszy, jak np. Fundusz Wsparcia Policji. Chodzi dokładnie o 515 sztuk pojazdów, dla różnych służb. 

Formacja rozpisuje dokładnie, że 517 pojazdów to samochody osobowe oznakowane, a w tym 101 kombivanów z przedziałem dla zatrzymanych oraz 76 szt. samochodów o napędzie hybrydowym, z czego 20 szt. typu plug-in. 267 pojazdów to samochody osobowe nieoznakowane, w tym 6 szt. RD-Video. Policja kupiła również 58 samochodów osobowych terenowych oznakowanych oraz nieoznakowanych, 116 furgonów patrolowych, 206 furgonów wypadowych czy 4 furgony nieoznakowane. Na liście znajdziemy też 23 pojazdy specjalistyczne, czyli transportery opancerzone, armatki wodne, samochody ciężarowe, autobusy czy minibusy. Policja zleciła również dostawy 26 motocykli. Dwie pozycje oznaczono natomiast jako "pozostały sprzęt transportowy". 

Policja zdecydowała się też na wprowadzenie zmian w specyfikacjach technicznych dla pojazdów służbowych, których modyfikacje w ubiegłym roku kontynuowano. Ich celem, jak podkreśla, jest zwiększenie bezpieczeństwa policjantów i innych uczestników ruchu drogowego, poprawienie komfortu służby w pojazdach formacji, a także widoczności oraz rozpoznawalności oznakowanych pojazdów.

Komenda Główna Policji przypomina również o zakończeniu dostaw trzech śmigłowców Bell-407GXi, wyposażonych w system obserwacji lotniczej. Całkowity koszt ich zakupu w latach 2019-2020 wyniósł 80 110 003,07 zł, przy czym w 2019 r. wydano 27 104 000,00 zł na jeden śmigłowiec (bez systemy SOL), sprzęt obsługowy oraz szkolenie personelu latającego i obsługowego. W 2020 roku wydano natomiast 53 006 003,07 zł na dostawę dwóch śmigłowców i doposażenie wszystkich trzech śmigłowców w system obserwacji lotniczej. Maszyny w komplecie wylądowały w Warszawie we wrześniu. W 2020 roku zakończono również prace związane z przedłużeniem okresu eksploatacji śmigłowca W-3A Sokół ponad resurs techniczny z modernizacją łączności wymaganą przepisami lotniczymi, co pozwoli użytkować go do 2025 roku. Całkowity koszt w latach 2019 i 2020 wyniósł w tym wypadku 6 406 572,87 zł, w tym w 2020 roku 1 668 480,46.

Na sprzęcie transportowym policyjne zakupy się oczywiście nie kończą. Formacja zleciła też dostawy 68 szt. laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu LTI 20/20 TruCAM II na łączną kwotę 1 982 268,00 zł. Jest to dalszy ciąg systematycznej wymiany dotychczas wykorzystywanych mierników radarowych i laserowych nieposiadających możliwości rejestracji przebiegu pomiaru. Celem jest wyposażenie w miernik prędkości z  rejestracją obrazu każdego patrolu służb ruchu drogowego. Za 267 832,50 zł zakupiono również 65 szt. przenośnych analizatorów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Alco-Sensor IV CM w. 71.11. Na wyposażenie policji trafiły także zakupione w 2020 roku kamery nasobne, a dokładnie 467 ich sztuk. Kosztowało to formację 2 999 521,05 zł. Dostarczono je do 10 lokalizacji w 7 garnizonach policji - Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. 

Policja inwestowała też w łączność i teleinformatykę. Ponad 24 mln złotych kosztował formację zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Ponad 22 mln wydano natomiast na modernizację i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznych numeru 112. Przy czym wartość całej ten inwestycji to 60 mln złotych. Sieć ta działa w formacji od 2021 r. i jest, jak czytamy, "podstawowym narzędziem będącym elementem integracji infrastruktury teleinformatycznej państwa, przyczyniając się do usprawnienia procesu komunikacji i wymiany danych między organami administracji rządowej i samorządowej". Realizacja projektu obejmowała m.in. wdrożenie połączenia wideo dla osób głuchych lub niedosłyszących, system wideokonferencyjny (możliwość korzystania przez Policję z bezpiecznej sieci transmisyjnej OST112 w zakresie np. przesłuchań na odległość z wykorzystaniem centralnego systemu rejestracji rozmów, pracy grupowej na dokumentach w zakresie wsparcia prowadzonych postępowań, wideokonferencje dla pracowników i funkcjonariuszy Policji), zwiększenie funkcjonalności systemu ChildAlert oraz sieć AB47 (wdrożono wyróżnik AB47 tzn., że każdy numer telefonu Policji zaczyna się od cyfr "47").

Formacja kontynuowała też modernizację platformy sprzętowej centralnych systemów informatycznych (SIS, VIS), co kosztowało ją w 2020 roku 820 tys. złotych (wartość projektu to 2,5 mln złotych). Zajęła się również wzmacnianiem potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez CBŚP, czyli projektu o wartości ok. 5 mln złotych. "W ramach projektu wdrożono: wysokowydajny system dedykowany do pozyskiwania i analizy danych między innymi przesyłanych przez sieci komputerowe oraz zapisanych w urządzeniach mobilnych i komputerowych; 3 mobilne laboratoria taktyczne umożliwiające pobieranie i analizę danych w trakcie działań w sposób zgodny z zasadami informatyki śledczej; 18 zestawów urządzeń nowej generacji do pobierania informacji umożliwiających terenowym jednostkom oraz centrali CBŚP pozyskiwanie i analizę danych z nowoczesnych urządzeń mobilnych (zatrzymanych/ przejętych)" - czytamy na stronie policji.

Jak informował niedawno InfoSecurity24.pl, zdominowanie roku przez walkę z pandemią jak widać nie oznacza, że polskie służby zakończyły go z pustymi rękami. Udało się odebrać całkiem sporo ważnego dla bezpieczeństwa Polski sprzętu i zlecić dostawy nowego. Niewątpliwie, najwięcej "zakupowego szumu" robi wokół siebie policja, ale to oczywiście nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że jest to największa z formacji. 

MR

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze