Reklama

Policja

Nielegalne złotówki kuszą policjantów?

Zdjęcie ilustracyjne.
Zdjęcie ilustracyjne.
Autor. Świętokrzyska Policja

Wśród przestępstw, których w ub. roku dopuszczali się policjanci, są korupcja, ale i sprzedaż tajemnic, a nawet kierowanie gangiem - pisze we wtorek „Rzeczpospolita”, powołując się na dane udostępnione przez formację. Ogólnie liczba i samych przestępstw zarzucanych funkcjonariuszom tej formacji i policjantów, którym się je zarzuca są mniejsze niż w ubiegłym roku. Inaczej sytuacja wygląda już jednak jak spojrzymy na dane za poprzednie lata.

Reklama

Z raportu Biura Spraw Wewnętrznych Policji, który opisuje "Rz", wynika, że w ubiegłym roku w całym kraju 251 policjantów usłyszało 1563 zarzuty popełnienia przestępstw. To o 67 funkcjonariuszy i o 89 zarzutów mniej niż w 2021 roku. Najgorzej, statystycznie oczywiście, sytuacja prezentuje się w Komendzie Stołecznej Policji, gdzie zarzuty przedstawiono 45 funkcjonariuszom (w 2021 roku było ich 33). Na drugim miejscu uplasował się garnizon śląski - 28 mundurowych, równocześnie jednak ich liczba w tym regionie znacząco spadła w porównaniu z poprzednim rokiem (z 47).

Reklama

Dane te prezentują się jednak w zdecydowanie innym świetle, gdy spojrzymy na liczby z poprzednich lat. I tak, jeszcze w 2020 roku przestępstw zarzucanych policjantom było 622 (przy 269 policjantach z zarzutami). To jednak rok wybuchu pandemii koronawirusa, więc warto spojrzeć na tabelki z 2019 czy 2018 roku. W tym pierwszym przypadku mówimy o 625 przestępstwach (271 policjantów), a w drugim o 821 przestępstwach (284 policjantów).

Jak zaznacza dziennik, przy ogólnym spadku policyjnych przestępstw skala korupcyjnych zarzutów wzrosnąć miała o ponad jedną piątą - z 953 w 2021 r. do 1171 w 2022 r. W minionym roku korupcja stanowić miała 75 proc. spośród wszystkich przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy. Rok wcześniej było to 57 proc. Rzeczpospolita jako przestępstwa korupcyjne przedstawiła te z katalogu przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych. I choć faktycznie większość w tej kategorii, w przypadku policjantów, stanowią czyny o charakterze korupcyjnym – co zaznacza samo BSWP - to nie wszystkie 1171. Warto również podkreślić spory skok tych wartości w porównaniu z poprzednimi latami. Jeszcze w 2020 roku formacja odnotowała zaledwie 317 przestępstw z tego katalogu, a w 2019 roku jeszcze mniej, bo 245.

Reklama

Czytaj też

"Co może zaskakiwać, łapownictwo na drogach odeszło do przeszłości, tu sprzedajnych funkcjonariuszy jest śladowy odsetek - BSWP wykryło 21 policjantów z 46 zarzutami (rok wcześniej 18 z 27 zarzutami). To oznacza, że wśród wszystkich z zarzutami policjantów z drogówki było tylko 8 proc. i +skonsumowali+ niecałe 4 proc. ogółu zarzutów korupcyjnych" – czytamy. I ponownie, te liczby – 46 zarzutów i 21 funkcjonariuszy – dotyczą ogólnie przestępstw związanych z pełnieniem służby na drogach, niekoniecznie jednak tylko tych korupcyjnych. Co ważne, jeszcze w 2020 roku było ich 183 przy 26 oskarżanych policjantach, a w 2019 roku 156 przy 31 podejrzewanych.

15 policjantów – o trzech mniej niż rok wcześniej – brało udział w przestępczości narkotykowej (dostali 25 zarzutów, rok wcześniej 48). Jak relacjonuje BSWP, w 2022 roku zrealizowano "dwie sprawy o dużym ciężarze gatunkowym". Pierwsza z nich dotyczyła wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków farmaceutycznych z naruszeniem przepisów prawa farmaceutycznego przez zorganizowana grupę przestępczą, w skład której wchodziło dwóch policjantów i 7 osób cywilnych. Jednemu z funkcjonariuszy prokuratura postawiła zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, natomiast drugiemu z nich zarzut udziału w tej grupie. Druga sprawa dotyczyła wytwarzania i przerabiania środków psychotropowych oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków psychotropowych i substancji psychoaktywnych. Podczas realizacji zatrzymano funkcjonariusza Policji i osobę cywilną, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej przestępczej. W wyniku tych czynności ujawniono na terenie Polski dwa laboratoria służące do produkcji ww. środków, zabezpieczono ponad 12,5 kg mefedronu oraz pieniądze – 128 800 zł.

Czytaj też

W raporcie przygotowanym przez BSWP mowa również o policjantach, którym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw związanych ze stosunkiem przemocy w służbie, a takich w 2022 roku było 17, czyli o 11 mniej niż w 2021 roku. Łącznie zarzucono im popełnienie 34 przestępstw związanych z tym zarzutem.

A na czym Biuro zamierza skupić się w 2023 roku? Jak podkreśla w raporcie za 2022 rok, na zwalczaniu wśród mundurowych tej formacji przestępczości narkotykowej oraz przestępczości korupcyjnej wśród funkcjonariuszy wykonujących zadania w zakresie kontroli ruchu i obsługi zdarzeń drogowych. W sumie, pokrywa się to z tym, na czym skupiano się rok wcześniej. BSWP przygląda się również realizacji programu modernizacji, a mianowicie prowadzi czynności o charakterze prewencyjnym (profilaktykę dot. korupcji, oszustw i innych nadużyć na szkodę Policji); weryfikację otrzymywanych sygnałów dot. zagrożeń w obszarze procesu modernizacji Policji; czynności wykrywcze ukierunkowane na ujawnianie ewentualnych przestępstw w tym obszarze.

Reklama

Komentarze

    Reklama