Reklama

Policja

Mnożnik zamiast kwoty. Będą zmiany w policyjnym dodatku za stopień

Autor. Śląska Policja

W Policji rozpoczął się proces wypłaty tegorocznych podwyżek. Pierwsza transza środków – wynikająca z podwyższenia kwoty bazowej – powinna trafić do mundurowych wraz z marcowym uposażeniem. Tymczasem, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, resort spraw wewnętrznych i administracji przesłał do konsultacji rozporządzenie, które ma pozwolić na wypłatę całości obiecanych mundurowym pieniędzy. Co ciekawe - jak wynika z treści dokumentu - zmianie ma ulec też sposób naliczania dodatku za stopień. Ten nie będzie już, jak dotychczas, określany kwotowo. 

Mundurowi, zgodnie z tegoroczną ustawą budżetową, otrzymać mają 20-proc. podwyżki. O tyle właśnie rząd postanowił podnieść kwotę bazową, która od 1 stycznia wynosi 2 088,77 złotych. Pierwsze, wyższe uposażenia do policjantów powinny trafić – co zapowiadała Komenda Główna Policji - wraz z marcowymi wypłatami. Jednak by policyjne pobory wzrosły o tyle ile obiecał rząd, konieczne jest dokonanie zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Jego projekt – jak zapowiadał w rozmowie z InfoSecurity24.pl Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracjizostał skierowany przez resort do konsultacji i opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jednak oprócz tego, że zmiany pozwolą na podniesienie uposażeń, w dokumencie wprowadzono jeszcze jedną istotną z puntu widzenia policjantów korektę.

Reklama

Podstawowym celem noweli rozporządzenia jest „osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 20% tj. o 1.359 zł od dnia 1 stycznia 2024 r.”

Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1.472 zł. Z kwoty 1.472 zł na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 1.359 zł, a na wzrost nagrody rocznej – 113 zł. Wzrost kwoty bazowej powoduje obligatoryjny wzrost uposażenia zasadniczego i w konsekwencji wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala uzależniona jest od indywidualnego stażu służby oraz wzrost dodatków do uposażenia, których wysokość relacjonowana jest do kwoty bazowej. Skutki wynikające wyłącznie ze zmiany kwoty bazowej w 2024 r. szacowane są na poziomie 894 zł, a to oznacza, że możliwe jest zaangażowanie jeszcze kwoty około 465 zł, tak aby wzrost wynosił 1.359 zł.
Fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Ostatecznie średnie uposażenie policjantów, w związku z proponowaną zmianą - tj. wzrostem dodatku za posiadany przez stopień - zwiększyć ma się od 1 stycznia 2024 r. o około 375 zł. Jednak po zmianach wysokość dodatku za stopień skorelowana zostanie – za pomocą mnożnika - z kwotą bazową. 

Opracowanie własne na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego
Opracowanie własne na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego
Autor. InfoSecurity24.pl
Reklama
Jednocześnie wraz ze wzrostem uposażenia zasadniczego wraz z wysługą lat oraz dodatku za stopień rośnie podstawa do przyznawania dodatków służbowych i funkcyjnych. Pozostała do zaangażowania na podwyżki kwota około 90 zł zostanie przeznaczona na zapewnienie regulacji tych dodatków.
Fragment uzasadnienia projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Co ciekawe - jak podkreśla MSWiA - powiązanie stawki z kwotą bazową zapewnić ma w kolejnych latach „obligatoryjny wzrost dodatków w przypadku zmiany wysokości kwoty bazowej”. Wprowadzona zmiana, ma też spowodować, że „ponad 90-proc. średniego uposażenia policjantów zostanie powiązana z kwotą bazową”, a to z kolei ma „zautomatyzować” dokonywanie podwyżek wynikających ze wzrostu kwoty bazowej.

Czytaj też

Reklama
Reklama

Komentarze (1)

  1. Marcin 2345

    Autor napisał: ,, ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.". Autor się myli. Uposażenie zasadnicze jest to inaczej płacą zasadnicza- podstawą. Zależna jest od zajmowanego etatu. Od niej naliczany jest dodatek za wysługę lat.

Reklama

Najnowsze