Reklama

Policja

KIO ostatecznie oddaliła odwołanie Airbusa w sprawie Black Hawków dla Policji

FOT. PZL MIELEC
FOT. PZL MIELEC

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła 10 sierpnia odwołanie wniesione przez Airbus Helicopters dotyczące udzielenie zamówienia z wolnej ręki na dostawę dwóch śmigłowców Black Hawk S70i dla Polskiej Policji. Wcześniej odwołanie, wniesione w tym postępowaniu, zostało odrzucone postanowieniem Izby z 28 maja 2018 r. Policja, kontrakt na dostawę maszyn Black Hawk S70i podpisała 30 maja.

Z informacji do jakich dotarła redakcja InfoSecurity24.pl wynika, że 10 sierpnia Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Airbus Helicopters w sprawie zakupu śmigłowców Black Hawk dla Policji. Odwołanie Airbusa dotyczyło zastosowania procedury zamówienia z wolnej ręki, która zdaniem koncernu m.in. ograniczała konkurencję. Zgodnie z wyrokiem jaki wydała KIO, wybór procedury nie naruszył obowiązujących przepisów, a śmigłowce Black Hawk S70i spełniają wymagania operacyjne jednostek antyterrorystycznych. Przypomnijmy, Black Hawki trafić mają do Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Wcześniejsze odwołanie Airbusa, wniesione w tym postępowaniu, zostało odrzucone przez KIO 28 maja 2018 r. Jak podkreślała wtedy wiceprezes KIO „Izba stanęła na stanowisku, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia bieg terminu na wniesienie odwołania wyznaczają konwencjonalne czynności zamawiającego wynikające z przepisów Pzp. W przypadku zamówienia z wolnej ręki mogą być nimi: zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, zamieszczenie ogłoszenia o zawarciu umowy lub w ostateczności sam fakt zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Co więcej, Izba uznała, że przetargiem na policyjne śmigłowce może być potencjalnie zainteresowanych więcej podmiotów niż tylko Airbus, w związku z czym „rozpoznanie merytoryczne podniesionych zarzutów mogłoby doprowadzić do pokrzywdzenia innych wykonawców, którzy mogliby wykonać zamówienie”.

Po odrzuceniu odwołania w maju, Airbus w komunikacie stwierdził, że „przyjmuje do wiadomości decyzję KIO o odrzuceniu wniosku firmy dotyczącego bezprzetargowego zakupu śmigłowców Black Hawk przez Komendę Główną Policji”. Koncern dodał też, że  „decyzja ta jest spowodowana wyłącznie terminem złożenia odwołania przez Airbusa, KIO nie rozpatrywało problemu bezprawnego charakteru procedury zakupowej. W związku z tym firma zachowuje swoje prawa i w dalszym ciągu wzywa Policję do rozpisania otwartego i transparentnego przetargu na śmigłowce spełniające wymagania”.

Wyrok z 10 sierpnia kończy drogę odwoławczą w KIO. Jak poinformowała nas rzecznik prasowa Izby, na wyrok przysługuje Airbusowi skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Według informacji do jakich dotarło InfoSecurity24.pl, wypracowana, dzięki podpisanemu kontraktowi na Black Hawki dla Policji procedura, może zostać wykorzystana również w zakupach przeprowadzanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

DM 

Reklama

Komentarze (2)

  1. Marian Blacharski

    Naprawde oddalila? Az sie wierzyc nie chce........

  2. małe be

    od caracali możemy kupować wyłącznie z półki. trzeba będzie \'wygasić\' przemysł zbrojeniowy.

Reklama