Reklama

Policja

93 proc. Polaków czuje się bezpiecznie. Policja podsumowała pierwsze półrocze 2018

fot. policja.pl
fot. policja.pl

Z danych przekazanych przez Policję wynika, że w I półroczu 2018 zmniejszyła się liczba popełnianych przestępstw. Spadek zanotowano m.in. w 7 kategoriach wybranych przestępstw, jak twierdzi KGP „najbardziej dokuczliwych dla społeczeństwa”, tj.: uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, kradzież samochodu, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem oraz uszkodzenie rzeczy. Policja chwali się też większą skutecznością i wskaźnikiem poczucia bezpieczeństwa Polaków. Zgodnie z informacją KGP, 93 proc. obywateli deklaruje, że czuje się bezpiecznie w okolicy w której gdzie mieszka.

W jednostkach organizacyjnych Policji w pierwszym półroczu 2018 przeprowadzono, w tych 7 kategoriach, łącznie 102 258 spraw, tj. o 6 888 mniej niż w 2017 r. Nastąpił jednocześnie spadek liczby przestępstw stwierdzonych z 124 181 do 114 471 czyli o 9 710 mniej niż w roku ubiegłym.

Spadki dotyczą każdego rodzaju wymienionych przestępstw, jednak jak zaznacza Policja najbardziej zmniejszyła się liczba kradzieży. W 2018 roku było ich 7 266 mniej niż w roku. 2017.

W pierwszym półroczu wykrywalność w 7 kategoriach wybranych przestępstw była wyższa o prawie 3% niż w analogicznym okresie 2017 r. Największą wykrywalność odnotowano w przestępczości dotyczącej rozbojów, kradzieży i wymuszeń tj. 88,5 %.

Zauważalny wzrost skuteczności Policji nastąpił w kategoriach dotyczących kradzieży samochodu i poprzez włamanie oraz kradzież z włamaniem. Wykrywalność wzrosła tu odpowiednio o 8,3 % i 6,0 % w stosunku do roku 2017.

Zauważalna jest także pozytywna tendencja spadkowa czynów karalnych popełnianych przez nieletnich z 7 131 w 2017 r. do 6 806 w 2018 r., czyli o 325 czynów mniej. Nastąpił także spadek liczby podejrzanych nieletnich z 3 711 w 2017 r. do 3 462 w roku 2018 r.  tj. o 249 mniej.

Policja/DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze