Reklama

Policja

Policja kupuje setki samochodów. Efekt krytycznego raportu NIK?

Fot. Policja.pl
Fot. Policja.pl

Nowe, oznakowane SUV-y mają jeszcze do końca tego roku trafić do policjantów. W ramach jednego tylko przetargu w sumie może to być ponad 100 pojazdów. Jednak to nie jedyna inwestycja w park maszynowy Policji w ostatnim czasie. Poszukiwani są także dostawcy nawet czterdziestu nieoznakowanych kombi, podobnej liczby nieoznakowanych SUV-ów lub Crossover-ów, 23 sztuk nieoznakowanych ośmioosobowych furgonów o wzmocnionych parametrach technicznych, 30 sztuk pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowanej z możliwością zakupu 5 kolejnych, czy też 100 sztuk pojazdów typu mała więźniarka, i nawet to nie zamyka katalogu planowanych w najbliższym czasie zakupów.

Poszukiwane oznakowane oraz nieoznakowane SUV-y i Crossovery-y

Do 9 sierpnia najprawdopodobniej poznamy możliwych dostawców samochodów osobowych typu SUV w oznakowanej wersji policyjnej. Przetarg zakłada pozyskanie 98 sztuk pojazdów w ramach zamówienia podstawowego oraz nawet 20 kolejnych w ramach prawa opcji. W przypadku skorzystania z prawa opcji procedura musi być rozpoczęta oświadczeniem złożonym do 9 listopada. Wspomniane zamówienie podstawowe obejmuje fabrycznie nowe samochody, w  46 sztuk wyposażonych w radiotelefon przewoźny w ukompletowaniu kamuflowanym, 51 sztuk wyposażonych w radiotelefon przewoźny w ukompletowaniu rozłącznym i 1 sztukę wyposażonego w radiotelefon przewoźny standardu TETRA w zestawie rozłącznym, wszystkie zgodnie z określonymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Pojazdy mają być wykorzystywane przez Policję do zadań patrolowych, interwencyjnych oraz kontroli pojazdów. SUV-y mają napędzać silniki spalinowe minimum 4-cylindrowe, o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1350 cm3 i spełniające co najmniej normę emisji spalin Euro 6. SUV-y mają uzyskiwać prędkość maksymalną nie mniejszą niż 175 km/h oraz dysponować napędzaną przednią i tylną osią pojazdu, w postaci napędu 4x4. Oprócz kryterium ceny (60 proc.) przy ocenie ofert będą brane pod uwagę zużycie energii (35 proc.), a także emisja dwutlenku węgla (5 proc.). Szacunkowa wartość przetargu, bez VAT, została określona na 1 891 242.79 EURO.

W przypadku oznakowanych SUV-ów otwarcie ofert ma nastąpić 9 sierpnia w KWP w Bydgoszczy. Należy zaznaczyć, że KWP w Bydgoszczy prowadzi przetarg, gdzie odbiorcami pojazdów mają być także komendy wojewódzkie z Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Lublina, Poznania, Radomia, Szczecina, Wrocławia, Rzeszowa oraz Komenda Główna Policji.

Do końca roku do Policji, w ramach innego przetargu, KGP chce kupić również 36 nieoznakowanych pojazdów typu SUV lub Crossover, a samo zamówienie może być zwiększone o kolejne 5 aut w ramach prawa opcji. W przypadku oceny ofert, kryterium ceny (60 proc.) ma być uzupełnione również o współczynnik masy gotowego pojazdu do jazdy do maksymalnej mocy silnika (20 proc.), posiadanie poduszek kurtynowych bocznych, obejmujących swym działaniem przestrzeń pierwszego i drugiego rzędu siedzeń (15 proc.) oraz fabrycznie montowaną kamerę cofania (5 proc.). Pojazdy mają uzyskiwać prędkość maksymalną nie mniejszą nić 185 km/h. Otwarcie ofert ma nastąpić 30 lipca bieżącego roku.

Nowe vany oraz furgony

Również do końca 2018 r. planowane jest zwiększenie floty pojazdów używanych przez funkcjonariuszy Policji o 30 sztuk oznakowanych pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji, z możliwością opcjonalnego zwiększenia o 5 kolejnych. Przetarg koordynuje KGP, zaś same pojazdy będą oceniane na bazie ceny (50 proc.), a także oceny silnika o zapłonie iskrowym (10 proc.), regulacji kolumny kierowniczej na dwóch płaszczyznach (2 proc.), regulacji fotela kierowcy w płaszczyźnie góra-dół (2 proc.), wyposażenia w zespoloną lampę ostrzegawczą, wzmocnioną pomocniczymi lampami LED z modułami świetlnymi (LED (duo-kolor) (2 proc.), współczynnika masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika (18 proc.) oraz średniej wartości światłości efektywnej zespolonej lampy ostrzegawczej (16 proc.). Pojazdy będą wykorzystywane do działań interwencyjno-patrolowych oraz przewozu osób zatrzymanych. Otwarcie ofert w tym przetargu ma nastąpić 9 sierpnia bieżącego roku.

Szybciej, bo 11 lipca (wcześniej 4 lipca) KWP Poznań oraz KGP zapoznają się z ofertami zgłoszonymi na przetarg obejmujący zakup 250 sztuk pojazdów policyjnych w wersji furgon patrolowy. Furgony mają być na co dzień wykorzystywane przez służby policyjne do działań interwencyjno-patrolowych oraz przewozu osób zatrzymanych. Kluczowym kryterium ma być cena (60 proc.), ale brane będą pod uwagę także współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy silnika (22 proc.), pojemność skokowa silnika (9 proc.), zużycie energii (3 proc.), emisja dwutlenku węgla (3 proc.) oraz emisja zanieczyszczeń, tj. tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (3 proc.).

Kolejnych 40 furgonów ma zostać kupione w ramach przetargu, w którym uczestniczą KWP Poznań wraz z Gdańskiem, Gorzowem Wlkp., Krakowem, Katowicami, Łodzią, Olsztynem, Radomiem, Rzeszowem, Szczecinem, Wrocławiem oraz KGP. Otwarcie ofert w tym przypadku nastąpi 25 lipca bieżącego roku w Poznaniu. Ocena ofert będzie odbywała się na bazie kryterium ceny (60 proc.), ocenie silnika o zapłonie iskrowym (10 proc.), wyposażeniu w poduszki gazowe boczne dla pierwszego rzędu siedzeń (10 proc.), wyposażeniu w kamerę cofania, wyświetlająca na monitorze pokładowym obszar za pojazdem (6 proc.), a także wyposażenie w klimatyzację pojazdu bazowego, regulowaną elektronicznie/automatycznie (6 proc.).

W 2018 r. na wyposażenie Policjantów mają trafić także nowe ośmioosobowe furgony o wzmocnionych parametrach technicznych. Chodzi o zakup 23 sztuk pojazdów tego typu, który jest prowadzony przez KGP. Oferty poznamy do 10 sierpnia, a w ramach oceny brane pod uwagę będą: cena (60 proc.), współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika (25 proc.) i blokada mechanizmu różnicowego co najmniej jednej osi pojazdu (15 proc.).

Hybrydy dla stołecznych policjantów

W jeszcze innym przetargu KGP poszukuje dostawców 25 sztuk nieoznakowanych samochodów typu kombi, z możliwością rozszerzenia zamówienia o opcjonalnie kolejnych 15 sztuk. Otwarcie ofert ma nastąpić 23 lipca, zaś sama realizacja zamówienia podstawowego jest planowana do 17 grudnia bieżącego roku. Cena oferty (60 proc.) została uzupełniona o kryterium współczynnika masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy silnika (20 proc.), wyposażenie w automatyczną skrzynię biegów (15 proc.) oraz funkcję podgrzewania foteli w pierwszym rzędzie siedzeń (5 proc.). W tym przypadku poszukiwane są kombi o silnikach spalinowych minimum czterocylindrowych o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1350 cm3.

Komenda Stołeczna Policji inwestuje w pojazdy o napędzie hybrydowym. W jednym z przetargów chce kupić 22 sztuki samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej, ale z napędem hybrydowym. Biorąc tym samym pod uwagę, w przypadku oferowanych pojazdów, takie kryteria jak cena (60 proc.), zużycie energii (10 proc.), emisję dwutlenku węgla CO2 (10 proc.), współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika elektrycznego (9 proc.), współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika spalinowego (9 proc.) oraz system wczesnego ostrzegania w przypadku ryzyka zderzenia (2 proc.). Otwarcie ofert w przetargu na hybrydy zaplanowano w Komendzie Stołecznej na 13 sierpnia, a umowa ma obowiązywać do 12 października bieżącego roku. Jeszcze wcześniej, do stołecznych funkcjonariuszy ma trafić 15 samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej również z napędem hybrydowym, z możliwością skorzystania z prawa opcji w liczbie kolejnych 5 sztuk. W tym przypadku koniec dostaw szacowany jest na 28 września, a otwarcie ofert ma nastąpić 31 lipca.

100 małych więźniarek dla Policji

Policjanci mają także w najbliższym czasie otrzymać nowe pojazdy przeznaczone do przewozu osób zatrzymanych lub konwojowanych. Stąd do 12 grudnia bieżącego roku ma planuje się zakup 31 sztuk małych więźniarek, zaś kolejne 69 ma trafić do Policji do 31 maja 2019 r. KGP oferty ma otworzyć 9 sierpnia. Ocena zgłoszonych propozycji ma odbyć się w oparciu o kryterium ceny (60 proc.), współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika (23 proc.), wyposażenia w poduszki gazowe boczne i poduszki gazowe kurtynowe chroniące głowę kierowcy oraz pasażera, regulację kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (3 proc.), regulację fotela kierowcy w płaszczyźnie góra-dół (3 proc.), fabryczny stopień wewnętrzny w drzwiach przesuwnych (3 proc.). Pojazdy tego typu mają być przeznaczone do przewozu ośmiu osób, w tym czterech konwojowanych.

NIK krytycznie o policyjnych samochodach  

Zakupy w całym kraju, których przykłady zostały przedstawione powyżej mogą łączyć się z krytycznym raportem NIK odnoszącym się do stanu floty pojazdów użytkowanych przez Policję. Przypomnijmy, że kontrolerzy NIK zwrócili uwagę, że w ponad 90 proc. jednostek stan wyposażenia był niższy od ustalonych norm, a zakupy sprzętu transportowego w latach 2015-16 nie zaspokoiły potrzeb Policji. W kontrolowanym okresie nieskuteczne były także działania pod względem standaryzacji floty transportowej, stąd w Policji było chociażby zbyt dużo marek oraz modeli pojazdów.

Trzeba zaznaczyć, że m.in. właśnie w związku z problemami sprzętowymi rząd rozpoczął program modernizacji służb podlegających MSWiA, w tym Policji. Zgodnie z danymi MSWiA w samym tylko 2017 r. do Policji miało trafić 1 347 sztuk różnego sprzętu transportowego. W ramach Programu Modernizacji Policji przewidzianego na lata 2017-2020, MSWiA planuje zakup 4 416 pojazdów.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze