Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Uchwała modernizacyjna KAS do zmiany. W tym roku bez podwyżek

Fot. Krajowa Administracja Skarbowa
Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt uchwały Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”. Zgodnie z informacjami zawartymi na rządowych stronach w dokumencie, „dostosowano zapisy programu wieloletniego do decyzji o zamrożeniu funduszu płac w sferze budżetowej w 2021 r.”. Nie jest to krok zaskakujący, bowiem o tym, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz pracownicy KAS w tym roku nie otrzymają zakładanych wcześniej podwyżek, mówiła już w grudniu ubiegłego roku w rozmowie z InfoSecurity24.pl Magdalena Rzeczkowska, szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Z informacji udostępnionych na rządowych stronach wynika, że nowelizacja uchwały modernizacyjnej zakładać będzie zmniejszenie środków we wszystkich priorytetach. W pierwszym z nich, łącznie o 185 707 000 zł, z kwoty 880 000 000 zł do 694 293 000 zł. Jak uzasadniono, "w 2021 r. zrezygnowano z realizacji podwyżek wynagrodzeń i uposażeń z pochodnymi oraz realizacji dodatków zadaniowych i specjalnych w łącznej kwocie 171 866 tys. zł w związku z decyzją o zamrożeniu funduszu płac w sferze budżetowej". Dodano też, że "w 2022 r., w konsekwencji braku realizacji podwyżek wynagrodzeń/uposażeń z pochodnymi w 2021 r., rezygnuje się z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego/nagrody rocznej wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 13 841 tys. zł".

W wyniku analizy przewidywanych do realizacji zadań w poszczególnych priorytetach Programu polegającej na oszacowaniu wartości, czasochłonności oraz potencjalnych możliwości rynku w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce, mającą bezpośrednie przełożenie na wystąpienie ryzyka związanego z ograniczeniami w sferze społecznej i ekonomicznej, Priorytety II i III zaktualizowano o zadania, które są kluczowe dla sprawnego działania KAS i jednocześnie cechują się najmniejszym ryzykiem związanym z ich realizacją rzeczową. Analiza infrastruktury oraz majątku Krajowej Administracji Skarbowej wobec zadań postawionych tej organizacji wskazała potrzebę odmiennego rozłożenia priorytetów w odniesieniu do pierwotnych założeń programu wieloletniego. Niezbędnym stało się niezwłoczne zasilenie Krajowej Administracji Skarbowej w środki na wydatki inwestycyjne, związane przede wszystkim z rozbudową i modernizacją infrastruktury, wyposażeniem w sprzęt do kontroli celno-skarbowej, urządzenia inspekcji bezinwazyjnej (skanery RTG) oraz środki transportu i infrastruktury teleinformatycznej. Jednocześnie, dostosowano zapisy programu wieloletniego do decyzji o zamrożeniu funduszu płac w sferze budżetowej w 2021 r.

W związku z powyższym wystąpiła potrzeba dokonania przeniesień kwot, uwzględnienia nowych zadań i aktualizacji planu wydatkowania środków przyznanych w Programie, zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi poniżej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie – Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów 

W priorytecie II (zakupy pojazdów, urządzeń, sprzętu, uzbrojenia, środków przymusu bezpośredniego, oprogramowania komputerowego oraz innych elementów wyposażenia mających na celu wsparcie kontroli celno-skarbowej, a także szkoleń specjalistycznych w tym zakresie) wydatki zmniejszono o 93 635 000 zł, z kwoty 643 116 tys. do 549 480 tys. Jak czytamy, "alokacji ulegają środki finansowe w związku z dostosowaniem ilościowym planowanego do zakupu sprzętu do zweryfikowanych najpilniejszych potrzeb". W priorytecie III (inwestycja budowlane) kwota 204 564 000 zł zmniejszona została do 170 484 000 (łącznie o 34 080 000 zł), natomiast w priorytecie IV (zakup nieruchomości i budowa centrum przetwarzania danych IT) i V (budowa sieci LAN w obiektach jednostek organizacyjnych KAS) łącznie wysokość środków nie uległa zmianie, dokonano jedynie ich "aktualizacji w poszczególnych latach".

Co te zmiany oznaczają dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej? Dokument o którym mowa realizuje zapowiedzi składane przez kierownictwo KAS już w ubiegłym roku. Jak mówiła w grudniu w rozmowie z InfoSecurity24.pl minister Magdalena Rzeczkowska, szef KAS, "środki na modernizację zostaną uruchomione", jednak jak dodawała, "zgodnie z ustawą budżetową i okołobudżetową nie będziemy mogli w przyszłym roku zrealizować podwyżek, które zaplanowano".

Jeśli chodzi o sprzęt oraz inwestycje, to ta modernizacja nadal będzie trwała. Będziemy się też skupiać na poprawie warunków służby i pracy.

Magdalena Rzeczkowska, wiceminister finansów, szef KAS

I choć celnicy zapewne spodziewali się takiego obrotu sprawy, kolejne legislacyjne kroki związane z nowelą uchwały modernizacyjnej nie poprawiają i tak napiętej sytuacji w kontaktach kierownictwo KAS-mundurowi, tym bardziej, że ZZ Celnicy PL zakończył już ankietę protestacyjną i wiele wskazuje na to, że wynik może być dość jednoznaczny, a biorący w niej udział w przeważającej większości opowiedzą się za rozpoczęciem przygotowań do akcji protestacyjnej. Jest to o tyle ważne, że jednym z postulatów, jest – jak pisali związkowcy – "zwrot zagwarantowanych prawnie i zagrabionych środków z Uchwały modernizacyjnej". Tłumaczyli, że chodzi "o zwrot zagrabionych oszczędności w 2020r., funduszu na nagrody, co nie miało miejsca w innych formacjach oraz o realizację Uchwały modernizacyjnej w 2021 r." Wszystko na to wskazuje, że uchwała modernizacyjna, m.in. w części dotyczącej tegorocznych podwyżek, w zakładanym wcześniej kształcie, raczej nie zostanie zrealizowana. Zgodnie z planem, rząd powinen przyjąć nowelę uchwały do końca marca tego roku. 

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze