Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Porozumienie w sprawie modernizacji KAS podpisane. Protestu nie będzie

Autor. Krajowa Administracja Skarbowa/Twitter

Jak poinformował resort finansów udało się dojść do porozumienia w sprawie nowej uchwały modernizacyjnej, która dotyczyć będzie Krajowej Administracji Skarbowej. Podpisany dziś dokument zakłada m.in., że w ramach kolejnej modernizacji funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mogą liczyć już w przyszłym roku na podwyżkę w wysokości prawie 700 złotych brutto, a w kolejnych latach (2024 i 2025) wynieść ma ona niemal 500 zł. 

Reklama

Treść podpisanego dziś porozumienia nie różni się wiele od propozycji jaką jakiś czas temu resort finansów przedstawił stronie społecznej. Zgodnie z nią, w opracowanym programie zapisany ma zostać m.in. wzrost uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Ci liczyć mogą na podwyżki w trzech turach. Pierwsza, przyszłoroczna, wynieść ma 699,60 zł brutto na etat. W kolejnych latach, które obejmować ma modernizacja (2024 i 2025) będzie to 499,60 zł brutto na każdy etat. "W zakresie podwyżek płac średni wzrost wynagrodzeń/uposażeń obejmuje wynagrodzenie/uposażenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę/służbę, premię regulaminową w przypadku pracowników niemnożnikowych oraz dodatek za stopień w przypadku funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej" – czytamy w dokumencie.

Reklama

W porozumieniu zapisano też zobowiązanie dotyczące dodatków mentorskich. Trafić ma on do około 3000 mentorów i opiekunów, i wynosić przeciętnie 500 zł brutto na etat. Projekt zawiera również informacje o dodatku stołecznym, którego przyznanie uzasadnione ma być miejscem wykonywania zadań. Chodzić ma o ok. 5900 etatów, dla których przewidziano przeciętnie 500 złotych brutto. Jak zaznaczono, kierunkowe zasady podziału środków na uposażenia mają zostać ustalone "w drodze odrębnego porozumienia". Do odrębnych ustaleń pozostają też "zasady dotyczące realizacji Programu w części dotyczącej pracowników i funkcjonariuszy zatrudnionych/pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych KAS w Ministerstwie Finansów". 

Szef KAS niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia opracuje projekt zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w zakresie dostosowania zapisów ww. aktu wykonawczego (...) oraz uruchomi rządowy proces legislacyjny.
fragment porozumienia w sprawie programu modernizacji KAS na lata 2023-2025

W dokumencie pojawiło się też zastrzeżenie, że w trakcie realizacji porozumienia, Szef KAS nie będzie podejmować działań zmierzających do pomniejszenia kwot w nim zapisanych oraz, że działania związane z wypłatą podwyżek będą realizowane niezwłocznie po ogłoszeniu ustaw budżetowych na dany rok. Co więcej, mają być one niezależne od poziomu waloryzacji wynagrodzeń i uposażeń przewidzianych dla sfery budżetowej.

Reklama

Czytaj też

Resort zabezpieczył też ewentualne roszczenia dotyczące podwyżek niewypłaconych w ramach obowiązującej wciąż uchwały modernizacyjnej. Jak czytamy, podwyżki przewidziane w programie na lata 2023-2025 "uwzględniają także niezrealizowane podwyżki wynagrodzeń/uposażeń z Uchwały nr 44/2019 z dnia 28 maja 2019 r. (w związku z Uchwałą nr 31/2021 z dnia 3 marca 2021 r. zmieniającą program wieloletni »Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022« ustanowiony uchwałą nr 44/2019 z dnia 28 maja 2019 r.)". 

Strona społeczna podpisując porozumienie zobowiązała się do niepodejmowania akcji protestacyjnej w zakresie wynagrodzeń i uposażeń, chyba że dojdzie "istotnej zmiany okoliczności, które stanowiły podstawę opracowania założeń Programu". Jak wytłumaczono, podstawę tę stanowiła m.in. "wartość siły nabywczej pieniądza".

Czy kryzys w KAS został zażegnany? Podpisane porozumienie sprawia, że widmo protestu na razie znika. Od tego jaki kształt przybierze program modernizacji KAS oraz jak realizowane będą zapisy umowy między celnikami a kierownictwem resortu, zależy jednak to jak długo osiągnięty dziś konsensus uda się utrzymać.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze